Loading...

Serafica: Noutăți editoriale

La Editura Serafica au apărut, recent, cărțile „Fragilitatea la Francisc de Assisi. Atunci când scandalul suferinței devine har”, autor Pietro Maranesi, prefață de mons. Felice Accrocca, traducere de pr. Iosif Diac, OFMConv. și „Predica eveniment comunicativ. În căutarea unor trăsături franciscane”, autor Ugo Sartorio, prefață de ep. Paolo Martinelli, OFMCap., postfață de Chiara Giaccardi, traducere de pr. Iosif Diac, OFMConv.

Noi apariții editoriale la Editura Serafica

Distribuie cu:

Fragilitatea la Francisc de Assisi. Atunci când scandalul suferinței devine har, autor Pietro Maranesi, prefață de mons. Felice Accrocca, traducere de pr. Iosif Diac, OFMConv.

Cartea apare în format 11×18 cm, are 112 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (sau online www.serafica.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 15 lei.

Considerăm că acest nou studiu despre Sfântul Francisc de Assisi este o apariție editorială inedită și importantă, ce aduce o lumină nouă asupra resorturilor interioare ale sărăcuțului din Assisi, resorturi care au stat la baza vieții sale de om și sfânt, și care au definit identitatea și conceptele Ordinului Franciscan.

Preot capucin, profesor la Institutul Teologic din Assisi, doctor docent în Teologie dogmatică și Franciscanism, Pietro Maranesi, construiește o adevărată teologie a fragilității, pentru că numai în astfel de momente se cunoaște adevărul unei existențe.

Folosindu-se de textele sfântului Francisc și de biografiile epocii (Îndemnuri, Scrisoare către un ministru, Adevărata și desăvârșita bucurie, Compilația de la Assisi, biografiile lui Toma de Celano și Bonaventura), autorul structurează cartea în trei capitole, care corespund, temporal, cu fragilitățile experimentate de Sfântul din Assisi.

În prima parte, Pietro Maranesi vorbește despre descoperirea fragilităților, începutul convertirii sfântului Francisc în două etape esențiale: descoperirea chipului leproșilor și a Răstignitului din biserica de la San Damiano, adică o fragilitate existențială și una teologică.

În al doilea capitol, autorul vorbește despre fragilitatea relațiilor dintre frații franciscani și marginalizarea lui Francisc, adică o fragilitate cotidiană și una dogmatică.

În cele din urmă, al treilea capitol este dedicat ultimei fragilități: îmbrățișarea „surorii moartea” tratată tot dual – moartea unui om creștin și moartea unui sfânt cristiform.

*

Predica, eveniment comunicativ. În căutarea unor trăsături franciscane, autor Ugo Sartorio, prefață de ep. Paolo Martinelli, OFMCap., postfață de Chiara Giaccardi, traducere pr. Iosif Diac, OFMConv.

Cartea apare în format 11×18 cm, are 112 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (sau online www.serafica.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 15 lei.

Cu o prefață semnată de episcopul Paolo Martinelli, și postfață de profesorul și jurnalistul Chiara Giaccardi, această apariție editorială inedită poate fi o lectură extrem de utilă din două puncte de vedere. Pe de o parte, destinatarii principali ai acestor rânduri – preoții, pot descoperi în aceste pagini puncte de vedere pertinente și flexibile referitoare la predică – privită ca un eveniment comunicativ; pe altă parte, cititorii mai puțin avizați au parte de un adevărat „breaking news”, în care descoperă dificultățile și provocările preoților de a vorbi în public și, mai ales, de a face din predică un eveniment la care să ia parte toți credincioșii.

Preot franciscan, doctor docent în teologie fundamentală și jurnalist, Ugo Sartorio nu expune în paginile de față meditații despre cum ar trebui să fie o predică. De fapt, cartea de față nu se prezintă, cum ar putea crede unii, ca un compendiu despre cum trebuie făcută o predică, ci merge chiar la esența omiliei, care este Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă titlul ar putea să pară puțin mai academic, autorul își prezintă cu dezinvoltură punctul său de vedere, folosindu-se în principal, de reflecțiile Papei Benedict al XVI-lea și ale Papei Francisc. Într-o societate în care evanghelizarea a trebuit să se adapteze numeroaselor forme de comunicare promovate de social-media, pr. Sartorio face un apel curajos la textul din Regula confirmată a sfântului Francisc, pentru a reda și actualiza sacralitatea actului omiletic. Fără a insista prea mult pe tipologii generalizate, autorul face o distincție clară între atitudinile celor care predică, propunând revenirea la „ars celebrandi” ca pilon al predicii în locul unor predici de tip „performance”; face o distincție clară (denotativă și conotativă) între predică și omilie, vorbind chiar despre un „sacrament al omiliei”, care se adaugă și completează cele șapte sacramente fundamentale. Concluzia pr. Sartorio este una cât se poate de naturală și actuală: redescoperind învățăturile sfântului din Assisi, este posibilă întoarcerea la kerygmă într-o societate depersonalizată; comunicarea înseamnă reducerea distanței astfel că actul omiliei nu poate fi privit decât integrat în sacralitatea celebrării liturghiei. De aceea, predica privită ca eveniment comunicativ, trebuie să aibă o triplă dimensiune de acțiune: inserarea omiliei în și în afara Bisericii, în și în afara persoanei, și între persoană și comunitate.

*

Fragilitatea la Francisc de Assisi. Atunci când scandalul suferinței devine har”, autor Pietro Maranesi, prefață de mons. Felice Accrocca, traducere de pr. Iosif Diac, OFMConv.; Roman, Editura Serafica, 2022, 112 pag., 11×18 cm, ISBN 978-606-770-208-8, 15 lei.

*

Predica eveniment comunicativ. În căutarea unor trăsături franciscane”, autor Ugo Sartorio, prefață de ep. Paolo Martinelli, OFMCap., postfață de Chiara Giaccardi, traducere de pr. Iosif Diac, OFMConv.; Roman, Editura Serafica, 2023, 112 pag., 11×18 cm., ISBN 978-606-770-219-4, 15 lei.

*

Aceste cărţi, în limita stocului disponibil, pot fi procurate prin comandă (cu plata taxelor aferente expedierii):

  • prin poștă: Editura Serafica, str. Teiului, 20; 611047-Roman (NT)
  • prin e-mail: edituraserafica@yahoo.com
  • prin telefon sau Watsapp: 0741.120.321; 0768.192.777
  • prin website (online): www.serafica.ro
  • direct din Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (incinta Seminarului Teologic Franciscan)
  • sau la librăriile catolice partenere

Distribuie cu: