Loading...

Serafica: Francisc de Assisi

La Editura Serafica a apărut cartea „Francisc de Assisi. Întoarcerea la Evanghelie”, de Eloi Léclerc, trad. Pr. Iosif Diac, OFMConv.; format: 12×19 cm; 214 de pagini; preț 20 de lei.

Francisc de Assisi. Întoarcerea la Evanghelie

Distribuie cu:

La editura Serafica a văzut lumina tiparului un nou volum, care se adaugă celor șase deja publicate în colecția „Viețile Sfinților”: „Francisc de Assisi. Întoarcerea la Evanghelie”, autor Eloi Léclerc, trad. Pr. Iosif Diac, OFMConv. Preot și scriitor catolic de origine franceză, Eloi Léclerc a fost arestat de către naziști, în al II-lea Război Mondial și e unul din puținii supraviețuitori din lagărele de la Buchenwald și Dachau. Începe să scrie la finele anilor ’50, în special despre viața și spiritualitatea Sfântului Francisc de Assisi.

Cartea de față, după cum însuși autorul mărturisește, a pornit de la ideea că fascinația pe care continuă s-o exercite Sărăcuțul din Assisi până în ziua de azi, a plecat de la întâlnirea Evangheliei cu istoria umanității. Ceea ce diferențiază această carte de alte scrieri despre Sfântul Francisc, este explicarea concretă a contextului istoric în care a trăit Francisc și a impactului pe care l-a avut noua formă de viață pe care a propus-o în Biserica Catolică.

Într-o manieră concretă și aplicată, Eloi Leclérc suprapune viața Sfântului Francisc pe evoluția societății. O societate a secolului al XII-lea cuprinsă de o frenetică schimbare: de la o existență preponderent agrară, rurală, și relații feudale bazate pe dominare și vasalitate, se trece la apariția comunelor – privite ca forme incipiente de comunități urbane, cu drepturi și legi noi impuse de noua clasă a negustorilor și meșteșugarilor.

Tânărul Francisc împărtășește și el idealurile acestei noi societăți, în care Biserica refuză schimbarea și rămâne o instituție feudalizată. Pe măsură ce banul și bogăția încep să domine, începe și transformarea lui Francisc, întoarcerea sa la adevărata formă de viață: Evanghelia. Deși ideea nu este nouă, forma de viață propusă este inovatoare: împotriva opulenței societății și, în unele cazuri, a Bisericii însăși, Francisc propune renunțarea la orice funcții, averi, privilegii, și reîntoarcerea la umilință, slujirea aproapelui așa cum a făcut-o Isus Cristos și la grija față de mediul înconjurător.

***

Francisc de Assisi. Întoarcerea la Evanghelie
Eloi Léclerc, Editura Serafica, 2019; ISBN 9786067701227; format 12×19 cm; 214 de pagini; 20 de lei.

***

În limita stocului disponibil, cartea poate fi procurată prin comandă:
prin e-mail: edituraserafica@yahoo.com;
prin telefon: 0785.222.017 sau 0741.120.321; 
prin website (online): www.edituraserafica.ro
sau la librăriile catolice partenere.

***

Material preluat de pe www.edituraserafica.ro

Distribuie cu: