Loading...

Serafica: Catehism pentru Prima Sfântă Împărtășanie

De curând la Editura Serafica a apărut cartea „Catehism pentru copiii care se pregătesc să primească Prima Sfântă Împărtășanie”, sub îngrijirea Pr. Daniel Romila, OFMConv.; format: 10×14 cm; 48 pagini color; preț 4 lei.

Catehism pentru Prima Sfântă Împărtășanie

Distribuie cu:

Cine poate uita ziua în care, copii fiind, la Sfânta Liturghie duminicală s-a cântat solemn „Fericită-i ziua aceasta, / când primesc în dar, de sus, / pâinea cea dumnezeiască, / Trupul sfânt a lui Isus” și ne-am împărtășit, pentru prima dată, cu Sfânta Împărtășanie?

La începutul vieții pământești copilul este botezat, însă părinții sunt cei care aleg în locul lui. Ei îl prezintă comunității religioase și se angajează să-l învețe în conformitate cu preceptele religiei catolice și să participe la activitățile comunității religioase. După vârsta de șapte ani copilul începe să participe la cursul de catehism, care are rolul de a-l ajuta să înțeleagă profunzimea Euharistiei, incluzându-l, în toate privințele, în cadrul comunității religioase.

Prima Sfântă Împărtășanie este unul dintre momentele cele mai importante pentru viața spirituală și religioasă a unui credincios. Pentru a se împărtăși pentru prima dată cu preasfântul și dumnezeiescul Trup și Sânge al Domnului nostru Isus Cristos, sub chipul pâinii și al vinului, copiii de 8-9 ani, ajutați de părinți și de păstorii sufletești se angajează într-o călătorie spirituală (catehism) în propriile parohii. La sfârșitul respectivului parcurs catehetic copilul primește Sfânta Împărtășanie, adică primește Sfânta Euharistie, nu înainte, însă, de a face și Prima Spovadă. Pentru aceasta, în cursul catehezei, copiii sunt introduși în principalele adevăruri de credință, sunt învățați rugăciunile fundamentale, le sunt explicate sacramentele Botezului, Euharistiei și al Pocăinței și, bineînțeles, sunt pregătiți să facă prima mărturisire a păcatelor, adică Prima Spovadă.

Prima spovadă sau Prima mărturisire a păcatelor

Înainte de Prima Sfântă Împărtășanie, copilul trebuie pregătit să facă și Prima Spovadă. Spovada cuprinde cinci pași esențiali: cercetarea cugetului; căința; propunerea; mărturisirea păcatelor și îndestularea sau îndeplinirea pocăinței dată de duhovnic. Toate acestea, desigur, sunt explicate pe larg în prezentul catehism.

În plus, toți copiii sunt chemați să participe activ la viața comunității religioase. În acest sens, participarea la liturghia duminicală este de o importanță deosebită deoarece copilul învață să se roage, să cânte, să simtă un fiu al lui Dumnezeu, care a stabilit duminica ca timp de odihnă și, astfel, oricine se poate dedica rugăciunii în sânul Bisericii. Duminica este momentul în care comunicăm cu Isus nu numai prin rugăciune, ci și prin comuniunea euharistică.

În timpul întâlnirilor catehetul, folosindu-se de acest Catehism, dar și de alte subsidii, oferă copiilor informațiile necesare pentru a-l descoperi pe Isus, care vine în Sfânta Împărtășanie, la Sfânta Liturghie, prin mâinile preotului și puterea Duhului Sfânt.

La sfârșitul acestui tip de pregătire, dacă copilul este considerat suficient de pregătit, el poate primi Sfânta Împărtășanie. Unele comunități parohiale cer implicarea directă a părinților și nașilor în pregătirea pentru Prima Sfântă Împărtășanie, dar și la înfrumusețarea bisericii pentru ziua celebrării solemne.

[***]

Catehism pentru copiii care se pregătesc să primească Prima Sfântă Împărtășanie
Pr. Daniel Romila, OFMConv. (ed.), Editura Serafica, 2018; ISBN 9786067700848;
format 10×14 cm; 48 pagini color; 4 lei.

[***]

În limita stocului disponibil, cartea poate fi procurată prin comandă:
prin e-mail: edituraserafica@yahoo.com;
prin telefon: 0785.222.017 sau 0741.120.321; 
prin website (online): www.edituraserafica.ro
sau la librăriile catolice partenere.

Distribuie cu: