Loading...

Serafica: Apariții editoriale

La Editura Serafica au apărut, recent, cărțile „Exerciții spirituale. Volo salvare animam meam”, autor pr. Mihai Agiurgioaei, sub îngrijirea pr. Iosif Agiurgioaei; „Orizonturi necuprinse” de pr. Iosif Agiurgioaei; „Ion M. Gârleanu. Poezii și comentarii. Vol. II, Comentarii” , autor Ion M. Gârleanu, sub îngrijirea prof. univ. dr. pr. Iosif Bisoc, OFMConv.

Noi apariții editoriale la Editura Serafica

Distribuie cu:

Exerciții spirituale. Volo salvare animam meam, autor pr. Mihai Agiurgioaei, sub îngrijirea pr. Iosif Agiurgioaei

Cartea apare în format 14×20 cm, are 188 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (sau online www.serafica.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 20 lei.

Biserica romano-catolică a demonstrat, de-a lungul timpului, o preocupare constantă și intensă în ceea ce privește perfecționarea preoților în toate domeniile de pastorație, prin organizarea întâlnirilor de formare continuă. Acest lucru este esențial pentru orice categorie socio-profesională dinamică, obligată să se adapteze timpurilor și mentalităților. Dar, pentru că preoția nu este o simplă profesie, o simplă vocație, ci un sacrament instituit chiar de Isus Cristos, exercițiile spirituale reprezintă un timp personal de a menține prezent și de a conștientiza harul primit de cei aleși să slujească în altar.

În acest context, editura Serafica propune o nouă apariție editorială: „Exerciții spirituale. Volo salvare animam meam”, autor pr. Mihai Agiurgioaiei. La o primă vedere această carte ar putea părea redundantă și vetustă, pentru că literatura de specialitate abundă de meditații și fiecare formator are propria viziune despre cum ar trebui să se desfășoare această perioadă de cercetare interioară intensă. Părintele Mihai Agiurgioaiei propune, în paginile de față, nouă meditații și trei conferințe împărțite într-o perioadă clasică de trei zile. În contradicție cu timpurile noastre moderne, când sunt abordate teme specifice sau particulare fiecărui domeniu de pastorație, pr. Mihai abordază curajos meditații pe subiecte generale, revenind la esența clasică a exercițiilor spirituale, fiecare zi având însă, în centru, redescoperirea sacramentului preoției. Viziunea sa despre Preoție, despre Munca preotului, despre Euharistie, se îmbină armonios cu meditații despre Ascultare, despre Judecată sau despre Sfântul Petru. Deși temele sunt vaste și predispun la îndelungi reflecții, autorul nu se lasă furat de cuvinte și surprinde esențialul cu un stil simplu și concis, fratern dar conștient de importanța discursului, avându-i mereu prezenți în minte pe marii doctori ai Bisericii – sfinții Augustin, Ignațiu de Loyola sau Ieronim. În meditații ca despre Judecată, despre Ascultare, sau despre Patimi, autorul nu se sfiește să folosească imagini plastice tari, pe care unii le-ar considera învechite, dar care au rolul de a trezi conștiințele amorțite și de a le transpune în vremuri în care preotul era un adevărat alt Cristos. De altfel, acesta este și scopul paginilor de față, după cum concluzionează și părintele Agiurgioaiei: meditațiile cuprinse în această carte nu sunt decât un preambul, o introducere într-un exercițiu spiritual permanent, pentru că a fi preot e o încercare interioară continuă de a fi un alt Cristos în rândul credincioșilor. 

*

Orizonturi necuprinse, Vol. I, autor pr. Iosif Agiurgioaei

Cartea apare în format 14×20 cm, are 214 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (sau online www.serafica.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 25 lei.

Această apariție editorială ar putea fi interpretată ca o încercare personală a autorului de a fixa, în imagini versificate cu ritmul său interior, ceea ce privirea nu cuprinde dar sufletul vede. Structurată în două părți distincte, Poezii religioase și Poezii profane, cartea reprezintă, în primul rând, un act de curaj, întrucât autorul se dezvăluie cititorilor într-un mod intim și oarecum în contradicție cu aceste timpuri moderne în care poezia cu formă fixă și, mai ales, poezia religioasă a căzut în desuetudine.

După cum se poate intui, prima parte (care este și cea mai consistentă) a acestui prim volum, cuprinde încercările pr. Agiurgioaei de a stabili, în versuri, borne interioare, instantanee care imortalizează trăirile prilejuite de diferite sărbători, locuri de pelerinaj sau meditații privind viețile sfinților. Îmbinând emoțiile cu istoria, autorul cuprinde în aceste pagini ode și imnuri care au în centru mănăstirile din nordul Moldovei, din județul Neamț, alături de catedrale impunătoare din țară și locuri de pelerinaj din străinătate (Medjugorje, Lourdes). Melanjul de religiozitate și istorie se răsfrânge și asupra meditațiilor versificate despre viețile sfinților, la loc de cinste fiind sfinții autohtoni, alături de sfinții Bisericii universale. Indiferent de tema abordată, fiecare poezie este și o invitație la rugăciune, prin invocațiile scurte din final.

Deși partea a doua cuprinde poezii denumite generic profane, fiorul religios se regăsește și aici, de această dată împletit cu un acut sentiment de patriotism și responsabilitate civică. Într-o încercare de a face loc istoriei în prezent, autorul imaginează dialoguri cu marii noștri conducători (Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, Carol I, regele Ferdinand, regele Mihai), cu importante personalități culturale (Mihai Eminescu, Ion Creangă), dar nu „iartă” nici evenimente lumești actuale, cum ar fi scufundarea Titanicului, pandemia, sau prăbușirea podului de la Luțca.

*

Ion M. Gârleanu – Poezii și comentarii. Volumul II: Comentarii, autor Ion M. Gârleanu, ”, sub îngrijirea prof. univ. dr. pr. Iosif Bisoc, OFMConv.

Cartea apare în format 14×20 cm, are 326 de pagini şi poate fi procurată de la Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (sau online www.serafica.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din ţară la preţul de 33 lei.

Această apariție editorială ar putea fi considerată, fără exagerări, un eveniment editorial de referință, atât din punct de vedere literar, dar și istoric.

La 20 de ani de la apariția primului volum, publicat tot la Editura Serafica, prin grija aceluiași pr. Bisoc, volumul al doilea vine să completeze și să întregească, sub toate aspectele, figura unuia dintre cei mai neobosiți păstori ai Provinciei Franciscane și unul din cei mai importanți poeți religioși din perioada interbelică a literaturii române.

Născut în 1882 la Butea și hirotonit preot în 1922, Ioan M. Gârleanu și-a lăsat numele scris în cronica divină ca unul din stâlpii de bază ai franciscanismului românesc și un model de preot cu har care inspiră pe mulți și în zilele noastre. După o perioadă de activitate intensă în care a păstorit cu zel și har credincioșii din Săbăoani, în 1929 călugărul franciscan trece Ardealul și își va desfășura activitatea în Eparhia de Oradea, în ritul greco-catolic. Se va întoarce la Săbăoani spre sfârșitul vieții, în 1944.

Acest „Ieremia Valahul al nostru”, cum îl numeau cu drag credincioșii greco-catolici din Ardeal, pe lângă activitatea de pastorație exemplară, a dus și o muncă publicistică prodigioasă. A colaborat  cu diverse reviste și publicații ale timpului, în special cu revista „Viața”; a tradus, s-a îngrijit de publicarea și popularizarea a numeroase scrieri ale Sfântului Francisc de Assisi, dar și a altor cărți devenite deja tradiționale printre credincioși, cum ar fi „Sfânta Liturghie” sau „Spre Regele Iubirii”; a publicat șase plachete și volume de poezie religioasă, însă, din păcate, nu a mai apucat să-și vadă visul cu ochii, acela de a-și publica toate poeziile într-un singur volum.

În 2003, cu ocazia simpozionului Orizonturi spre infinit, organizat la Institutul Teologic Franciscan din Roman, la deschiderea anului universitar 2003-2004, a fost lansată cartea „Ioan M. Gârleanu – Poezii și comentarii. Volumul I: Poezii”, sub îngrijirea părintelui Iosif Bisoc. În paginile respective au fost reunite cinci din cele șase volume de poezie scrise de părintele Gârleanu, conturând astfel imaginea unui preot poet marcant al franciscanismului și al literaturii române. După 20 de ani care au presupus cercetări și documentări laborioase, publicarea acestui al doilea volum de „Comentarii” îl ancorează definitiv și precis în istoria zbuciumată a franciscanismului românesc.

Acest al doilea volum – care cuprinde comentarii ale părintelui Gârleanu sau despre el, consemnate în documentele vremurilor – reprezintă o posibilitate inegalabilă de a aprofunda spiritualitatea și harul care îl defineau pe acest sacerdot, dar și posibilitatea de a-i înțelege adevărata valoare a activității într-un context istoric exact, dar impredictibil. Nu numai istoricii, dar și cititorii obișnuiți pot realiza cu adevărat amplitudinea personalității sale, citind alocuțiunile sale prilejuite de evenimentele cu care a fost contemporan, cum ar fi moartea reginei Maria, moartea papei Pius al XI-lea, asasinarea primului ministru Armand Călinescu, sau ecourile dureroase din presă de după trecerea sa la Tatăl. Partea a treia a cărții cuprinde al doilea volum de versuri al Părintelui Ion M. Gârleanu – „Viorele”, volum care, din motive obiective, nu a putut fi inclus în prima parte a cărții lansată în 2003, și care încheie astfel un demers necesar și obligatoriu de a privi spre viitor ascultând înțelepciunea trecutului. 

*

Exerciții spirituale. Volo salvare animam meam” autor Pr. Mihai Agiurgioaei, sub îngrijirea pr. Iosif Agiurgioaei; Roman, Editura Serafica, 2023, 178 pag., 14×20 cm, ISBN 978-606-770-225-5, 20  lei.

*

Orizonturi necuprinse” de Pr. Iosif Agiurgioaei; Roman, Editura Serafica, 2023, 214 pag., 14×20 cm, ISBN 978-606-770-226-2, 25  lei.

*

Ion M. Gârleanu – Poezii și comentarii. Volumul II: Comentarii” autor Ion M. Gârleanu, sub îngrijirea prof. univ. dr. pr. Iosif Bisoc, OFMConv.; Editura Serafica, 2023, 316 pag., 14×20 cm, ISBN 978-606-770-220-0, 33 lei

*

Aceste cărţi, în limita stocului disponibil, pot fi procurate prin comandă (cu plata taxelor aferente expedierii):

  • prin poștă: Editura „Serafica”, str. Teiului, 20; 611047-Roman (NT)
  • prin e-mail: edituraserafica@yahoo.com
  • prin telefon sau Watsapp: 0741.120.321; 0768.192.777
  • prin website (online): www.serafica.ro
  • direct din Librăria „Sfântul Anton de Padova” din Roman (incinta Seminarului Teologic Franciscan)
  • sau la librăriile catolice partenere

Distribuie cu: