Loading...

Sapientia: Apariție editorială

La Editura Sapientia a apărut recent cartea: Părintele Anton Benedict Bişoc, OFM Conv. Preot, profesor, provincial şi martir, scrisă de pr. dr. Fabian Doboș. Cartea apare în colecția „Magistra vitae”, în formatul 14×20, are 108 pagini şi poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum şi de la celelalte librării catolice din țară la prețul de 15 lei.

Părintele Anton Benedict Bişoc, OFM Conv. Preot, profesor, provincial şi martir

Distribuie cu:

Au trecut deja treizeci de ani de la căderea comunismului și şaizeci de ani – anul acesta, în ziua de 15 iulie – de la trecerea la cele veşnice a pr. dr. Anton Bişoc, frate franciscan, preot, profesor şi ministru provincial al Provinciei „Sf. Iosif, soţul preasfintei Fecioare Maria” a Fraţilor Minori Conventuali din România, dar amintirea lui nu numai că nu a dispărut din minţile celor ce l-au cunoscut, ci chiar a crescut, pentru că bunii creştini săbăoneni, hălăuceşteni şi alţii, care au avut fericirea să-l vadă şi să-l audă pe părintele, au avut grijă să lase să rodească cuvântul Domnului semănat în inimile lor de acest apostol al lui Cristos, transmiţând şi noilor generaţii memoria lui.

Răsfoind această carte, pagină cu pagină, vom putea descoperi un preot franciscan convins până în măduva oaselor de chemarea lui în urmarea lui Cristos, inteligent şi dârz, neşovăielnic în faţa duşmanilor Bisericii, curajos, dar şi prudent în luarea deciziilor necesare pentru sine şi pentru poporul lui Dumnezeu încredinţat lui, iubind cu patimă dumnezeiască pe episcop şi pe preoţii colegi, neclintit în dragoste şi credinţă, mai ales în faţa reprezentanţilor ciumei roşii care pusese stăpânire pe ţărişoara noastră. În sfârşit, un bun român, iubitor al patriei sale, dovedit mai ales prin construcţia de monumente pentru eroi.

Frânturile de viaţă ale părintelui Anton prezentate aici mă fac să constat că el face parte dintr-un lung şir de episcopi, preoţi, fraţi şi laici sfinţi pe care Moldova noastră binecuvântată i-a avut şi încă îi mai are, astfel că împreună cu Sfinţia Sa suntem datori a aminti şi pe apostolul Neprihănitei, pr. Petru Maria Pal de la Luizi Călugăra, pe mărturisitorul lui Dumnezeu în închisori pr. Matei Dumitru Sandu de la Sărata, pe medicul frate pr. Martin Benedict de la Galbeni, pe ciocârlia închisorilor, pr. Gheorghe Dumitraş de la Nisiporeşti, pe apărătorul cauzei Bisericii, pr. Gheorghe Petz, şi pe sfântul preot fără picioare, pr. Anton Demeter de la Butea, şi pe mulţi alţii, episcopi, preoţi şi laici, care ar putea să stea foarte bine alături de marii fericiţi şi sfinţi ai Bisericii universale. Din păcate, aceştia stau încă în umbră, dacă uneori nu sunt chiar uitaţi de tot, o cauză fiind mai ales educaţia precară în acest sens a poporului nostru, atât din punct de vedere civil, cât şi religios.

Aceste figuri sunt mult mai mult decât nişte simple exemple de urmat. Mai degrabă decât modelul ideal, ei sunt martorii vii şi concreţi ai realităţii mântuirii lui Cristos, dovada că ţinta, Cristos cel înviat, este viu şi poate fi imitat. Şi tocmai de aceea, avem mare nevoie ca cineva să le scoată la lumină mărturiile de viaţă, deoarece ei nu sunt numai predecesorii noştri în viaţa pământească, ci şi înainte-mergătorii în faţa lui Dumnezeu.

Pr. Anton Bişoc, mărturisitor al lui Cristos în mijlocul poporului lui Dumnezeu, în temniţele comuniste, în moarte şi după moarte, ne este dat spre luminare şi spre asumarea şi trăirea credinţei noastre fără ocolişuri şi compromisuri ieftine şi ridicole. Fie ca amintirea lui să ne încurajeze pe toţi în urmarea lui Cristos şi a Evangheliei sale, izvor de viaţă veşnică.

Înmiite felicitări pr. Fabian Doboş, profesor de istorie la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi, dar şi un foarte bun prieten, pentru că a avut dorinţa şi pasiunea cercetătorului să scoată din cufărul timpului care curge nemilos figura mărturisitorului lui Dumnezeu, pr. Anton Bişoc.

Pr. dr. Pătraşcu Damian, OFM Conv.
Părinte Provincial

* * *

Fabian Doboș, Părintele Anton Benedict Bişoc, OFM Conv. Preot, profesor, provincial şi martir, Iași 2020, 108 p., 14×20, ISBN 978-606-578-418-5, 15 lei.

* * *

Material apărut pe https://infosapientia.ro/

Distribuie cu: