Loading...

Roman: Zi de formare

În ziua de miercuri, 14 martie 2018, la Institutul Teologic Franciscan din Roman, din inițiativa Comisiei pentru Patorație, a avut loc ziua de formare a fraţilor franciscani ai Provinciei „Sfântul Iosif” din România care îşi desfăşoară activităţile în sectorul pastoral (parohi şi vicari).

Zi de formare

Distribuie cu:

În deschiderea activității, fratele Iosif Bisoc, preşedintele Comisiei pentru Pastorație le-a adresat participanților salutul și bucuria de a fi prezenți împreună la această zi de formare pastorală. De asemenea, au luat cuvântul părintele Ştefan Acatrinei, guardianul Institutului şi părintele provincial Teofil Petrişor care le-au dorit participanților o ședere plăcută, o zi rodnică și folositoare.

La începutul expunerii tematicilor propuse spre dezbatere (modalități de implementare a pregătirii tinerilor pentru sacramentul căsătoriei; actualizări asupra sacramentului spovezii; activități specifice cu credincioșii de vârsta a treia; mass-media în folosul activității pastorale parohiale) a fost prezentată noua componență a Comisia pentru Pastorație (pr. Iosif Bisoc – preşedinte, pr. Iulian Robu – secretar, pr. Ioan Ciuraru, pr. Iosif Beșleagă și pr. Petrică Olariu), precum și aprecierile și mulțumirile Provinciei adresate tuturor frații implicați în această activate delicată și esențială pentru Biserica locală și lume. De asemenea, s-a subliniat importanța și s-a încurajat diferitele modalități de activitate pastorală, pregătirea tinerilor la căsătorie, catehezele și toate celelalte celebări care promovează un spirit comunitar, o trăire matură a credinței, o participare activă la viața Bisericii locale – atât a credincioșilor cât și a preoților implicați –, subliniindu-se faptul că toate acestea trebuie să fie și o mărturie a spiritualității franciscane.

În prima parte a consfătuirii au fost invitați pr. Maximilian Pal, pr. Bernadin Duma și pr. Cristian Blăjuț care au prezentat câteva aspecte ce privesc sacramentul penitenţei, morala familială şi chestiuni legate de Codul de Drept Canonic. După prezentarea generală a temelor de dezbatere, au urmat ateliere de lucru pe grupuri (grupul fraţilor vicari şi grupul fraţilor parohi). În încheierea primei părți grupurile s-au întâlnit în plen şi s-a sintetizat contribuţia referitoare la discuţiile despre pregătirea la căsătorie şi importanţa formării conştiinţelor credincioşilor, mai ales în cazul situaţiilor şi al familiilor aflate în dificultate. A fost supusă atenţiei şi Exortaţia Apostolică ,,Amoris Letitiae” a Sfântului Părinte Papa Francisc, document care are un impact deosebit în ceea ce privește familia în societatea actuală. S-au subliniat câteva lucruri importante și anume: nu se doreşte aplicarea principiilor generale la cazurile particulare. De asemenea, se recomandă analizarea responsabilă a unui comentariu din documentul Capitolul al 8 din Amoris Letitiae a cardinalului Francesco Cocopalmerio, care evidențiază trei idei: a însoţi, a discerne şi a integra fragilitatea celor chemaţi la căsătorie sau viaţa de familie. S-a subliniat, mergând pe ideile din acelaşi document, o notă importantă (nr. 351) care aminteşte preoţilor că sacramentele sunt medicamente, remedii pentru anumite situații delicate ale credincioșilor aflați în dificultate, iar confesorii sunt chemaţi să fie plini de milostivire şi nicidecum să facă din confesional un loc de tortură pentru penitenţi.

În partea a doua a zilei de formare, a fost prezentată o temă de actualitate: Mass-media în folosul activității pastorale parohiale,  subiect expus de doamna Cristina Grigore, coordonatorului Centrului diecezan pentru comunicații sociale al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. Atenția expunerii s-a îndreptat atât spre modul prin care activitatea pastorală parohială poate fi ajutată de mediul on-line (reţelele de socializare, comunicare on-line, internet), cât și asupra riscurilor abuzului de net. S-a specificat rolul evanghelizator al acestor noi modalităţi şi mijloace din spațiu on-line de a vesti Cuvântul lui Dumnezeu, dar, în același timp, s-a subliniat riscul de a da scandal în cazul utilizării excesive și neverificare a informațiilor din acest spațiu, mai ales atunci când preoții le propun și altora prin postarea lor pe rețele de socializare, pe situri parohiale, pe bloguri etc. (de exemplu: viziuni particulare neaprobate de Biserică, politică, divertisment neadecvat oficiului de cleric, activități sau păreri personale transformate în luări de poziție oficială etc.).

A fost un moment de formare benefic tuturor și o reîmprospătare a cunoștințelor pastorale.

Album Foto:

Distribuie cu: