Loading...

Roman: Sub semnul continuității și al comuniunii

În cursul dimineții zilei de 30 noiembrie 2016, la Institutul Teologic Franciscan din Roman,  s-a reunit pentru prima dată Comisia de Formare Inițială a Provinciei noastre „Sf. Iosif” din România.

Roman: Frații din Comisia pentru formarea inițială alături de Ministrul provincial, Fr. Teofil Petrișor.

Distribuie cu:

Comisia este formată din următorii membrii: 1) Fr. Marius-Petru Bîlha, rector al Institutului Teologic Franciscan din Roman, președinte; 2) Fr. Petrică Augustin Patraşcu, Magistru de Novici din Prăjeşti, secretar; 3) Fr. Fabian Cătălin, Rector al Postulandatului de la Pârâul Rece; 4) Fr.  Cristinel Sociu, Director al Liceului Teologic Romano-Catolic din Roman.

Ca prim moment ne-am bucurat de prezența Ministrului provincial, fr. Teofil Petrişor, care în cuvântul de salut, a adresat un gând de mulțumire și prețuire membrilor comisiei pentru slujirea acceptată, precum și un îndemn fratern la unitate în echipele formative și comuniune între formatori.

Fiind prima noastră întâlnire am ținut să împărtășim trăirea personală cu privire la responsabilitățile la care am fost chemați să-i slujim lui Dumnezeu în frații noștri din formarea inițială. Am discutat și despre unele aspecte și problematici cu care ne confruntăm în diferitele realități formative. S-a respirat o climă de încredere și seninătate.

S-a subliniat, totodată, necesitatea de a face o evaluare tot mai bună a realității în care trăim și să fim tot mai deschiși la colaborarea dintre casele formative în vederea unei continuități a procesului formativ, pentru a putea înlesni o formare reală, unitară și globală. În această privință în programarea diferitelor momente ale comisiei s-a luat în considerație dorința de a organiza o întâlnire anuală a tuturor fraților în formare, momente de împărtășire mai ales între primele etape ale formării, două întâlniri pe an de formare a tuturor formatorilor, trei întâlniri ale membrilor comisiei (programare, formare, evaluare), precum și participarea la inițiativele FIMP. Propunerea de a aduna, de a valoriza diferitele materiale cu privire la formare și sistematizarea lor, într-o formă accesibilă mai multora, a fost primită cu entuziasm.

Comisia de Formare Inițială se încredințează mijlocirii sfântului Andrei a cărui sărbătoare este astăzi, precum și a Maicii Preacurate și a sfântului Părinte Francisc pentru a putea duce la îndeplinire cu dăruire și iubire fraternă slujirea care i-a fost încredințată.

Album Foto:

Distribuie cu: