Loading...

Roman: Simpozion internațional Milostivire și pedeapsă în Dreptul Bisericii

Descarcă pliantul

Distribuie cu:

Academia „Petru Tocănel“ și Facultatea de Teoloie Pastorală din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, anunță  organizarea Simpozionului Internațional cu titlul: Milostivire și pedeapsă în Dreptul Bisericii, ce va avea loc în amfiteatrul Institutului Teoloic Romano-Catolic Franciscan din Roman, Joi 23 și vineri 24 mai 2013.

Simpozionul este oranizat sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui Republicii Italiene, sub Patronajul Ordinului Fraţilor Minori Conventuali, Provincia “Sf. Iosif” din Romania, sub egida Ministerului Italian pentru Bunuri şi Activităţi Culturale, Direcţia Generală a Tipăriturilor, Institutelor Culturale şi a dreptului de autor.

Academia ”Petru Tocănel” condusă de Pr. Dr. Eugen Răchiteanu (Președinte), și-a propus să promoveze pe o perioadă îndelungată acțiuni disciplinare și de cercetare în domeniul istoric, juridic, teologic și artistic. În cadrul Institutului Teologic Franciscan din Roman, Academia organizează frecvent seminarii, conferințe, simpozioane naționale și internaționale în domeniile mai sus amintite dar și manifestări culturale și concerte cu caracter sacru.

Colaborarea cu multe instituții universitare (și nu numai) atât din țară cât și din străinătate a făcut și face posibil promovarea valorilor locale, naționale și internaționale prin tipărirea cărților, articolelor și actelor simpozioanelor în propria colecție de studii științifice intitulate: ”Studia Et Documenta”

Academia se bucură de un grup important de membri care sunt realmente personalități ale culturii românești și din străinătate participând efectiv la acțiunile întreprinse până în prezent.

La buna desfășurare a simpozionului, Academia “Petru Tocănel” colaborează cu: Comitetul Național Italian pentru studiul principiului subsidiarităţii, fraternităţii, solidarităţii şi egalităţii de la  Papa Leon al XIII-lea la Constituţia Europeană, Academia Juridică Utrumque Ius, Primăria Municipiului Roman, Liceul Teologic Romano-Catolic ”Sf. Francisc de Assisi” din Roman și Hotel Mariko Inn.

Program

Joi 23 Mai 2013
ora 8,30

Primirea şi înscrierea participanţilor

 • Prezentare: Rev. pr. Emilian Cătălin, OFMConv., Ministrul provincial al Ordinului Fraţilor Minori Conventuali din România
 • Salut inaugural
 • Eminenţa Sa Card. Francesco Coccopalmerio, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru Textele Legislative
 • P. S. Gianfranco Girotti, OFMConv., Regent emerit al Penitenţiariei Apostolice
 • P.S. Mons Petru Gherghel, Episcop de Iaşi
 • Rev. p. Marco Tasca, Ministrul General al Ordinului Fraţilor Minori Conventuali
 • Prof. Dan Laurenţiu Leoreanu, Primarul municipiului Roman
 • Prezidează şi introduce: Eminenţa Sa Card. Francesco Coccopalmerio
 • I Conferinţă: Prof. Andrea D’Auria, L’imputabilità nel diritto penale. Un’analisi comparata tra il C.I.C.  e il C.C.E.O.
 • 1° comunicare: Pr. dr. Cristian Blăjuţ, OFMConv., Salus animarum: între putere coercitivă şi caritate pastorală

ora 11,00

 • 2° comunicare: Lect. univ. dr. Iulian Mihai L. Constantinescu, Depunerea din treaptă între legislaţia canonică ortodoxă şi aplicarea principiului iconomiei bisericeşti. Limite şi perspective
 • 3° comunicare: Pr. dr. Mihai Pătraşcu, Excomunicarea în actualul Cod de drept canonic
 • Dezbateri
 • Sfânta Liturghie în limba latină – prezidată de Eminenţa Sa Card. Francesco Coccopalmerio             şi animată de Corul Institutului, dir. Ciprian Antălucă

ora 15,00

 • Prezidează şi introduce: Excelenţa Sa: Gianfranco Girotti, OFMConv., Regent emerit al Penitenţiariei Apostolice
 • II Conferinţă: Prof. Davide Cito, Tipologia e finalità delle pene canoniche nel C.I.C e nel C.C.E.O
 • 1° comunicare: Pr. dr. Eduard Giurgi, Abuzul sexual al clericului asupra minorului: perspectivă penală şi canonică
 • Prezentare de carte: Mihaela Tihon – Marius Neculai, Personalităţi romaşcane, Deschiderea oficială a Departamentului de literatură al Academiei “Petru Tocănel” şi conferirea diplomelor.

ora 16,30

 • 2° comunicare: Sr. dr. Mihaela Demşa Eliminarea dintr-un Institut de viaţă consacrată din motive penale grave
 • 3° comunicare: Prof. dr. Onorato Bucci, Salus animarum, libero arbitrio e principio di retribuzione: la pena tra misericordia ed equità

 

Vineri 24 Mai 2013
ora 9,00

 • Concluzii: Eminenţa Sa Card. Francesco Coccopalmerio

 

Înfiinţarea Asociaţiei Canoniştilor din România

La iniţiativa canoniştilor români, având în prealabil acordul Preşedintelui Consiliului Pontifical pentru Textele Legislative, Eminenţa Sa Card. Francesco Coccopalmerio şi susţinerea Provinciei Ordinului Fraţilor Minori Conventuali din România s-a propus organizarea acestui simpozion cu scopul de a aprofunda şi sensibiliza păstorii sufleteşti cu privire la unele argumente care adesea au fost neglijate.

De aici, confruntarea în mod voit formulată în liniile sale generale şi dogmatice dintre pedeapsa care trebuie aplicată celui vinovat şi milostivirea ca element fundamental pentru realizarea mântuirii sufletelor de care legislaţia în vigoare trebuie să ţină seama.

În acest sens, plecând de la principiile dreptului comun ale Bisericii universale, simpozionul îşi propune, să confrunte aceste două concepte cu tradiţia juridică a societăţii civile şi în special cu dogmatica doctrinei drepturilor omului, care în mare parte a avut de-a lungul istoriei sale aceleaşi concepte de milostivire şi pedeapsă.

Președinte
Pr. Dr. Eugen Răchiteanu

Distribuie cu: