Loading...

Roman: Reuniune formativă

Joi, 19 octombrie 2023, la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, a avut loc întâlnirea Comisiei pentru formare inițială. Reuniunea a început la ora 12.15, cu o scurtă rugăciune și cu salutul părintelui Virgil Blaj, președintele comisiei și moderatorul întâlnirii, adresat membrilor participanți: pr. Bogdan Balașcă, director la Seminarul mic și pr. Vlad-Bogdan Bejan, rector la Postulandat, prezenți în mod fizic, și pr. Anton Herciu, magistru de novici, care a participat on-line.

Roman: Întâlnirea Comisiei de formare inițială

Distribuie cu:

După prezentarea ordinii de zi și citirea de către secretarul comisiei a procesului-verbal al reuniunii anterioare, s-a trecut la expunerea desfășurării anului formativ 2022-2023, punctându-se atât aspectele pozitive, cât și pe cele problematice.

În general, actul formativ al anului precedent s-a desfășurat în parametri normali, fiind apreciat în sens pozitiv atât de către seminariști, cât și de formatorii fiecărei etape formative: seminarul mic, postulandat, noviciat și postnoviciat. S-a evidențiat, în special, posibilitatea acordării unei formări mai personalizate, fapt înlesnit și de numărul mai redus al seminariștilor.

Atenția pentru studiu și rugăciune, disciplina, fidelitatea pentru programul spiritual, cultivarea responsabilității, a spiritului de inițiativă și de apartenență la casă, aprofundarea virtuților creștine (îndeosebi a valorii curăției, aceasta reprezentând și tema anului formativ anterior), colaborarea armonioasă dintre formatori și beneficiarii actului formativ, au fost, de asemenea, considerate ca aspecte pozitive ale anului formativ precedent. În plus, s-a insistat asupra acordării unei mai mari atenții harului și lucrării minunate pe care Dumnezeu, în iubirea și milostivirea sa, a săvârșit-o prin Fiul său, Isus Cristos, pentru toții oamenii și care constituie nucleul credinței și motivația principală a trăirii vocației.

În continuare, s-a trecut la analiza anului formativ în curs 2023-2024: inițiative, programări, propuneri. Pr. Virgil informează că tema de anul acesta a proiectului comunitar formativ de la Seminarul mare este „Îndrumarea spirituală. Pentru o (re)descoperire a îndrumării spirituale” și recomandă tuturor responsabililor caselor de formare să accentueze importanța acestui instrument spiritual, în acest sens, recomandând două cărți: Giuseppe Forlai, În compania Duhului. Introducere în practica îndrumării spirituale, (Ed. Pauline, București, 2021) și Giovanni Salonia, Kairós. Direcțiune spirituală și animare comunitară, (Ed. Presa Bună, Iași, 2011).

De asemenea, a adus la cunoștința celor prezenți faptul că în perioada 8 decembrie 2023 – 2 februarie 2024, la inițiativa conducerii Provinciei, la Institutul Teologic Franciscan din Roman se va organiza o expoziție de presepii, cu ocazia aniversării a 800 de ani de la aprobarea Regulii și a primului presepiu, realizat de către Sfântul Francisc de Assisi, la Greccio (Italia), în anul 1223.

După aceasta, au mai fost stabilite două programări pentru noul an formativ:
16 martie 2024: Întâlnirea de formare a formatorilor, la Prăjești;
18 mai 2024: Întâlnirea tuturor seminariștilor Provinciei, la Roman.

Spre finalul întâlnirii au fost amintite activităților propuse de către Comisia pentru animarea vocațională și pastorația tineretului prezentate în cadrul Proiectului pastoral-vocațional 2023-2024, iar la ultimul punct de pe ordinea de zi s-a discutat despre posibile perspective și inițiative formative și vocaționale pentru anii care urmează.

După ce a mulțumit fraților participanți pentru colaborare și pentru munca prețioasă pe care o desfășoară în diferitele case de formare ale Provinciei de-a lungul parcursului de însoțire a tinerilor seminariști, pr. Virgil a încheiat reuniunea cu o rugăciune.

Distribuie cu: