Loading...

Roman: Reînnoirea profesiunii voturilor a 36 de frați studenți

Sfânta Liturghie a fost celebrată de către Ministrul provincial, fr. Teofil Petrișor, care i-a îndemnat pe frați la o consacrare trăită cu fidelitate și credință în Dumnezeu.

Reînnoirea profesiunii voturilor a 36 de frați studenți.

Distribuie cu:

Din dorința de a-l urma pe Domnul nostru Isus Cristos și Evanghelia Sa, urmând exemplul Sf. Francisc din Assisi și regula sa de viață, pe data de 02 mai 2017 în cadrul Sf. Liturghii din Capela Institutului Teologic Franciscan, 36 de frați si-au reînnoit profesiunea, răspunsul lor afirmativ la chemarea lui Dumnezeu de a trăi în ascultare, castitate și fără nimic propriu, amintindu-și totodată și de prima profesiune făcută la sfârșitul noviciatului. Cu multă credință în inimi și plini de entuziasm s-au încredințat lui Dumnezeu, ca ajutați prin harul său să ducă la îndeplinire lucrarea pe care o are cu unul fiecare.

Sf. Liturghie a fost celebrată de către Ministrul provincial, fr. Teofil Petrișor, care i-a îndemnat pe frați la o consacrare trăită cu fidelitate și credință în Dumnezeu. La predică totodată a amintit importanța încrederii în opera lui Dumnezeu, adică în Cristos ce ni se descoperă în Sf. Euharistie, și care conduce spre viața cea veșnică. Răspunsul oferit de către frații candidați trebuie să fie unul ferm și hotărât, căci ceea ce este în plus vine de la cel rău. A evocat de asemenea și faptul că posibilitatea de a crede în opera lui Dumnezeu se datorează și celor ce au mers înaintea noastră mărturisind credința în Isus Cristos, rostind da-ul lor chiar cu prețul vieții, după cum s-a putut constata în urma pelerinajului din zilele trecute de la Aiud și Sighet, rememorând de asemenea un exemplu elocvent în persoana părintelui Gheorghe Dumitraș. Da-ul mărturisit va trebui să conducă la conformarea cu mentalitatea divină, acesta constituind o provocare și totodată comportând sacrificiu, luptă și suferință asemenea imaginii evanghelice a bobului de grâu. Acest „da” se contopește cu logica divină si nu cu cea propusă de societate îndreptată spre profit. Un „da” în fidelitate liber și hotărât ce face să devenim mai puternici și tari în credință producând o schimbare și o apropiere mai pronunțată față de autorul chemării, Dumnezeu.

A urmat momentul emoționant și plin de încărcătură spirituală al profesiunii, după care s-a continuat Sf. Liturghie, la sfârșitul căreia Pr. Rector Marius-Petru Bîlha a făcut felicitările și mulțumirile, invitând pe frați ca prin fiecare „da” să construiască mozaicului spiritual al chipului lui Cristos, pe care îl urmăm prin trăirea cu bucurie a consacrării și împlinirea diferitele momente formative. La celebrare au participat unii preoții din convent, precum și elevii Liceului Teologic Franciscan.

***

Impresii și mărturii ale fraților:

Această reînnoire a profesiunii am trăit-o în lumina recentului pelerinaj la Închisoarea de la Sighet, unde am rămas impresionat de curajul atâtor oameni, printre care și mulți frați franciscani ce prin da-ul lor spus lui Dumnezeu, au reușit să dea mărturie despre Cristos în momentele de grea încercare. Exemplul sfântului nostru părinte Francisc și mărturia acestor frați, mă îndeamnă și pe mine să spun da chemării primite, de a împlini voința lui Dumnezeu în viața mea. (fr. Narcis-Leonard Laslău)

***

Reînnoirea profesiunii a redeșteptat în mine sentimentele pe care le-am trăit la prima profesiune. Cel mai mare sentiment este cel al bucuriei de a-mi împărtăși și trăi vocația la viața consacrată în cadrul fraternității, de a-l urma pe Isus cu, prin și în fratele de lângă mine. În același timp, profesiunea a fost un act de credință, deoarece recunosc în mine neputința și nevrednicia de a-l urma pe Cristos, dar în același timp, îi sunt recunoscător și mă abandonez în continuare în mâinile lui. (fr. Felix Blaj)

Album Foto:

Distribuie cu: