Loading...

Roman: Reconciliere – Iubirea lui Cristos ne constrânge

În capela Institutului Franciscan a avut loc o priveghere de rugăciune, prezidată de pr. Maximilian Pal, decanul Facultății de teologie, și marcată, în mod deosebit, de cererea de iertare.

Expunerea conferințelor din cadrul sesiunii ecumenice în aula „Petru Albert” - ITRCF, Roman.

Distribuie cu:

În după-amiaza zilei de 19 ianuarie 2017, la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman, a fost organizată, cu prilejul octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor, o sesiune ecumenică pe tema „Reconciliere: Iubirea lui Cristos ne constrânge” (cf. 2 Cor 5, 14-20), la care au luat parte elevi, studenți și profesori din comunitatea noastră academică și formativă.

Momentul a început cu o scurtă rugăciune urmată de salutul inaugural al părintelui Marius Petru Bîlha, rectorul Institutului, care a subliniat faptul că iubirea primită de la Dumnezeu ne constrânge să o dăruim cu generozitate celorlalți și ne invită  să ieșim din noi înșine pentru a crea punți de întâlnire și spații de comuniune.

A urmat prezentarea conferințelor invitaților noștri, moment moderat de pr. Mihai Gal, decanul Facultății de filozofie. În prima conferință cu titlul: „Ortodoxia în mileniul al treilea”, susținută de pr. Mihăiță Popovici, s-a tratat despre provocările pe care Biserica Ortodoxă le are de înfruntat în acest secol, cât și despre metodele prin care ea poate oferi o mărturie puternică, mai ales în contextul socio-cultural actual. Totodată, au ieșit în evidență lucrările pe care Biserica Ortodoxă le desfășoară în acest sens; în special s-a discutat despre Sinodul Pan-Ortodox, desfășurat în anul precedent, în urma căruia a fost emis un document privind relațiile Bisericii Ortodoxe cu celelalte confesiuni religioase, promovarea dialogului inter-religios și crearea păcii. De asemenea, s-a subliniat faptul că trebuie să existe relații sincere și puternice între bisericile creștine pentru ca predicarea evangheliei să nu aibă loc doar prin intermediul cuvintelor, ci să fie însoțită de fapte vizibile, de unitate și raporturi reciproce stabile și constructive.

Cea de-a doua conferință, având ca titlu: „Încercări de refacere a unității creștinilor”, prezentată de pr. Sebastian Diacu, a avut menirea de a ne introduce în aspectul istoric al acestei mișcări de unire și dialog. Părintele Sebastian a subliniat faptul că Unitatea Creștinilor este voința lui Cristos, voință exprimată în rugăciunea sa către Tatăl. Orice încercare de refacere a unității dintre creștini prin modalități pur umane, pălește în fața avertismentului lui Isus, care ne îndeamnă la veghe și rugăciune, pentru că fără de El, nimic nu putem face.

În următoarea expunere cu titlul: „Reconciliere- iubirea lui Cristos care ne constrânge: provocările timpului actual”, prezentată de pr. Iosif Bisoc, a ieșit în evidență faptul că iubirea în sine atrage, ne constrânge și vrem, nu vrem, fiecare dintre noi acționăm sub impulsul iubirii, mai pronunțată sau mai puțin pronunțată și de aceea sfântul Paul, când folosea acest termen, ne spune că orice am face, dacă nu facem cu iubire, acțiunile noastre nu sunt valoroase, nefiind decât niște acțiuni mecanice. Totodată, părintele Iosif a subliniat faptul că predicarea mesajului evanghelic nu poate fi posibilă atâta timp cât mesajul evanghelic nu ne găsește in comuniune.

După aceste trei conferințe a urmat un moment de împărtășire și o scurtă dezbatere, după care, în capela Institutului, a avut loc o priveghere de rugăciune, prezidată de pr. Maximilian Pal, decanul Facultății de teologie, și marcată în mod deosebit de cererea de iertare: au fost depuse sub forma unui zid, în fața altarului, douăsprezece pietre simbol al păcatelor care au dus și duc la dezbinarea în credință. Acest zid, după primirea Cuvântului lui Dumnezeu, a fost demolat, iar pietrele au fost dispuse în formă de cruce, expresia iubirii nemărginite a lui Cristos care ne constrânge la reconciliere și iubire, la a duce lumina lui Cristos în locurile întunecate ale lumii, fiind apostoli ai împăcării între oameni!

Album Foto:

Distribuie cu: