Loading...

Roman: Profesiune solemnă

Fr. Răzvan-Emanuel Petruț și fr. Sergiu-Lucian Cimpoeșu au profesat sâmbătă, 9 septembrie 2023, în capela Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan, voturile evanghelice pe viață în mâinile pr. Damian-Gheorghe Pătrașcu, ministrul provincial. Prin profesarea solemnă a acestor voturi cei doi frați au ales să rămână pentru tot restul vieții în familia Ordinului Fraților Minori Conventuali, urmând îndeaproape Regula și Constituțiile acestui Ordin.

Roman: Profesiunea solemnă a doi frați franciscani conventuali

Distribuie cu:

„Privește Doamne la acești frați ai noștri pe care cu bunăvoință i-ai chemat să-l urmeze pe sfântul Francisc, sărac, umil și iubitor al crucii; revarsă asupra lor plinătatea darurilor Duhului tău, pentru ca ceea ce au promis astăzi cu ajutorul tău și cu bucurie, să poată îndeplini cu sfântă sârguință până la moarte.” Aceste cuvinte, extrase din binecuvântarea pe care Ministrul provincial a făcut-o asupra fraților neo-profeși, exprimă frumusețea și importanța noii etape la care au ajuns cei doi frați.

Sfânta Liturghie în cadrul căreia s-a desfășurat ritualul profesiunii a început la ora 10.30 și a fost prezidată de pr. Damian-Gheorghe Pătrașcu, ministru provincial, alături de el fiind numeroși preoți și persoane consacrate care au venit pentru a fi alături de frații care aveau să profeseze voturile. Frații studenți au animat Sfântă Liturghie la care au luat parte rudele și prietenii candidaților, dar și alți credincioși dornici de a lua parte la acest eveniment.

După proclamarea Evangheliei, pr. Virgil Blaj, rectorul formator, a făcut apelul candidaților, aceștia răspunzând plin de curaj: „Iată-mă!” A urmat predica ținută de părintele provincial, în cadrul acesteia, părintele vorbind despre chemarea pe care Dumnezeu o adresează în mod individual fiecărei persoane, fie la viața de căsătorie, fie la viața consacrată, s-a oprit asupra chemării la viața franciscană. Fiind al optulea centenar de la aprobarea Regulii franciscane, părintele face elogiul înaintașilor noștri, care deși nu sunt canonizați, sunt pentru noi modele de sfințenie. De 800 de ani, generații întregi de frați au profesat și au trăit această Regulă și prin ea s-au sfințit și i-au condus și pe alții la sfințenie. În încheiere părintele le-a cerut candidaților să mediteze profund la versetul biblic ce stă scris pe mormântul pr. Anton Demeter și în el să găsească consolare în momentele de dificultate: „De fapt, știm că toate conlucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adică al celor care sunt chemați după planul lui.”(Rom 8,28)

Imediat după predică, ministrul provincial a adresat o serie de întrebări candidaților, privitoare la dorința lor liberă și conștientă de a trăi pentru tot restul vieții în familia fraților minori conventuali, la care candidații au răspuns hotărât: „Vreau!”. După aceste întrebări, candidații s-au prosternat la pământ pentru a cere binecuvântarea lui Dumnezeu și mijlocirea tuturor sfinților, care să-i întărească în sfânta lor profesiune. La încheierea litaniei tuturor sfinților, fiecare candidat a profesat în mâinile ministrului provincial voturile evanghelice, spunând plin de credință: „Eu fratele (… ) fac vot lui Dumnezeu Tatăl sfânt și atotputernic să trăiesc pentru tot restul vieții mele în ascultare, fără nimic propriu și în castitate și totodată profesez Regula Fraților Minori (…)”. După acest moment, părintele provincial a rostit binecuvântarea solemnă asupra neo-profeșilor la finalul căreia toți cei prezenți i-au felicitat pe frați prin aplauze.

Sfânta Liturghie a continuat cu rostirea crezului și liturgia euharistică. La finalul Sfintei Liturghii, fr. Sergiu a ținut un discurs de mulțumire prin care și-a manifestat recunoștința față de toți aceia care au contribuit la dezvoltarea și formarea lor, dar și față de toți aceia care s-au ocupat de buna organizare a sărbătorii.

Mulțumim bunului Dumnezeu pentru darul făcut Bisericii și Provinciei noastre, în persoana fraților Sergiu și Răzvan, și-l rugăm să-i binecuvânteze cu fidelitate în slujire.

*

Mai multe imagini se pot vedea aici.

Distribuie cu: