Loading...

Roman: Ofertă educațională

Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” din Roman vă așteaptă cu o ofertă educațională, pentru anul școlar 2023-2024, diversificată și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovare a valorilor umane și creștine, într-un climat de pace și bine.

Roman: Admitere la Seminar și oferta educațională a Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” pentru anul școlar 2023-2024

Distribuie cu:

Pentru că Domnul așază în inima ta darul frumos al vocației, propunându-ți să îți trăiești cu încredere visul, îți facem cunoscută oferta de a studia și a te forma la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”:

 • Ca seminarist (specializarea teologie romano-catolică):

–  înscrierea: în perioada 15-16 mai 2023, la secretariatul Liceului, între orele 9-16. Dosarul pentru admitere va conține:

 1. Anexa la fişa de înscriere (de la şcoala de provenienţă)
 2. Certificatul de naştere (original + copie)
 3. Cartea de identitate (original + copie)
 4. Adeverință medicală (de la medicul de familie)
 5. Declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte
 6. Recomandare (caracterizare) din partea părintelui paroh
 7. Adeverinţa cu mediile anuale la disciplina religie şi purtare din clasele V-VIII.
 • susținerea probelor de aptitudini va fi în data de 19 mai 2023 începând cu ora 9 și va consta în:
 • interviu: în cadrul căruia se verifică darul de a rosti o rugăciune sau poezie la alegere și motivația alegerii profilului teologic din cadrul liceului nostru;
 • probă de verificare a cunoştinţelor religioase: care constă în calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.

 • Ca elev sau elevă la profilul teologic (specializarea teologie romano-catolică) – pentru băieți și fete, care vor să frecventeze acest profil la navetă

– înscrierea: în perioada 15-16 mai, la secretariatul Liceului, între orele 9-16. Dosarul pentru admitere va conține:

 1. Anexa la fişa de înscriere (de la şcoala de provenienţă)
 2. Certificatul de naştere (original + copie)
 3. Cartea de identitate (original + copie)
 4. Adeverința medicală (de la medicul de familie)
 5. Declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respectă
 6. Adeverinţa cu mediile anuale la disciplina religie şi purtare din clasele V-VIII.
 • susținerea probelor de aptitudini va fi în data de 19 mai 2023 începând cu ora 11 și va consta în:
 • interviu: în cadrul căruia se verifică darul de a rosti o rugăciune sau poezie la alegere și motivația alegerii profilului teologic din cadrul liceului nostru;
 • probă de verificare a cunoştinţelor religioase: care constă în calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.

 • Ca elev la pedagogie (specializarea învățător-educatoare):

– înscrierea: în perioada 15-16 mai 2023, la secretariatul Liceului, între orele 9-16. Dosarul pentru admitere va conține:

 1. Anexa şi fişa de înscriere (de la şcoala de provenienţă)
 2. Certificatul de naştere (original + copie)
 3. Cartea de identitate (original + copie)
 4. Adeverința medicală (de la medicul de familie)
 5. Declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte
 • susținerea probelor de aptitudini va fi în data de 18 mai 2022 începând cu ora 9 și va consta în:
 • interviu, prin care se verifică lectura la prima vedere a unui text literar și conversație cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat;
 • proba de aptitudini muzicale: prin care se evaluează aptitudini interpretative și ale auzului muzical prin: intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I – VIII și reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii;
 • proba de aptitudini fizice, prin care se evaluează: reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciții de influențare specifică a aparatului locomotor; 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat; alergare 600 m – fără cerință de timp (cu efort moderat);
 • proba de aptitudini artistice, prin care se verifică realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.

 • Ca elev la profil umanist (specializarea științe-sociale):

prin completarea fișei cu opțiuni pentru admiterea computerizată, conform calendarului general de admitere.


A fi elev la Liceul nostru înseamnă a face parte dintr-o familie frumoasă, cu oameni deschiși, cu profesori implicați, cu colegi aleși, aproape de tine, care te ajută în drumul tău de dezvoltare umană, intelectuală și spirituală, alături de care întâlnești o bază materială generoasă, pentru tine: săli de clasă dotate, laboratoare, cabinete, capelă, sală de festivități, sală de sport, internat, cantină etc și multe activități extrașcolare (teatru, formație, club de lectură, revistă, voluntariat,…) daruri pe care Domnul le pune pe drumul tău, pentru a-ți trăi cu încredere vocația și a te împlini.

Pentru alte detalii poți suna la tel: 0768.598.150 (pr. dir. Bogdan Emilian Balașcă) sau tel: 0233/742.421 (secretariatul Liceului) sau poți accesa pagina: www.liceulfranciscan.ro.

Te așteptăm cu pace și bine!

Pr. prof. dr. Bogdan Emilian Balașcă

*

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
 „SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI” ROMAN
Str. Ştefan cel Mare 268/ B, Judeţul NEAMŢ
Tel./Fax: 0233/741421;
E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;
Site-ul: www.liceulfranciscan.ro

Album Foto:

Distribuie cu: