Loading...

Roman: Oferta educațională

Deoarece Domnul așază în inima ta darul frumos al vocației, propunându-ți să îți trăiești cu încredere și curaj visul, îți facem cunoscută oferta de a studia și a te forma la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”:

Roman: Admitere la Seminar și oferta educațională a Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” pentru anul școlar 2022-2023

Distribuie cu:

 • Ca seminarist (specializarea teologie romano-catolică):
 • înscrierea: în perioada 16-17 mai 2022, la secretariatul Liceului, între orele 9-16. Dosarul pentru admitere va conține:
 1. Anexa la fişa de înscriere (de la şcoala de provenienţă)
 2. Certificatul de naştere (original + copie)
 3. Cartea de identitate (original + copie)
 4. Adeverință medicală (de la medicul de familie)
 5. Declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte
 6. Recomandare (caracterizare) din partea părintelui paroh
 7. Adeverinţa cu mediile anuale la disciplina religie şi purtare din clasele V-VIII.
 • susținerea probelor de aptitudini va fi în data de 20 mai 2022 începând cu ora 9 și va consta în:
 • interviu: în cadrul căruia se verifică darul de a rosti o rugăciune sau poezie la alegere și motivația alegerii profilului teologic din cadrul liceului nostru;
 • probă de verificare a cunoştinţelor religioase: care constă în calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.
 • Ca elevă la profilul teologic (specializarea teologie romano-catolică) – pentru fete
 • înscrierea: în perioada 16-17 mai, la secretariatul Liceului, între orele 9-16. Dosarul pentru admitere va conține:
 1. Anexa la fişa de înscriere (de la şcoala de provenienţă)
 2. Certificatul de naştere (original + copie)
 3. Cartea de identitate (original + copie)
 4. Adeverința medicală (de la medicul de familie)
 5. Declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte
 6. Adeverinţa cu mediile anuale la disciplina religie şi purtare din clasele V-VIII.
 • susținerea probelor de aptitudini va fi în data de 20 mai 2022 începând cu ora 11 și va consta în:
 • interviu: în cadrul căruia se verifică darul de a rosti o rugăciune sau poezie la alegere și motivația alegerii profilului teologic din cadrul liceului nostru;
 • probă de verificare a cunoştinţelor religioase: care constă în calcularea mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII.
 • Ca elev la pedagogie (specializarea învățător-educatoare):
 • înscrierea: în perioada 16-17 mai 2022, la secretariatul Liceului, între orele 9-16. Dosarul pentru admitere va conține:
 1. Anexa şi fişa de înscriere (de la şcoala de provenienţă)
 2. Certificatul de naştere (original + copie)
 3. Cartea de identitate (original + copie)
 4. Adeverința medicală (de la medicul de familie)
 5. Declaraţia din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat la cunoştinţă de Regulamentul intern al unităţii şcolare şi că sunt de acord să-l respecte
 • susținerea probelor de aptitudini va fi în data de 19 mai 2022 începând cu ora 9 și va consta în:
 • interviu, prin care se verifică lectura la prima vedere a unui text literar și conversație cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat;
 • proba de aptitudini muzicale: prin care se evaluează aptitudini interpretative și ale auzului muzical prin: intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I – VIII și reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 – 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii;
 • proba de aptitudini fizice, prin care se evaluează: reproducerea, după model, a 2 – 3 exerciții de influențare specifică a aparatului locomotor; 3 – 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V – VI, executate izolat; alergare 600 m – fără cerință de timp (cu efort moderat);
 • proba de aptitudini artistice, prin care se verifică realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie.
 • Ca elev la profil umanist (specializarea științe-sociale)
 • prin completarea fișei cu opțiuni pentru admiterea computerizată, conform calendarului general de admitere.

A fi elev la Liceul nostru înseamnă a face parte dintr-o familie frumoasă, cu oameni deschiși, cu profesori implicați, cu colegi aleși, aproape de tine, care te ajută în drumul tău de dezvoltare umană, intelectuală și spirituală, alături de care întâlnești o bază materială generoasă, deschisă ție: cu săli de clasă dotate, cabinete, capelă, sală de festivități, sală de sport, internat, cantină etc, daruri pe care Domnul le pune pe drumul tău, pentru a-ți trăi cu încredere vocația și a te împlini.

Pentru alte detalii poți suna la tel: 0768598150 (pr. Bogdan Emilian Balașcă), tel: 0787850445 (pr. Irimia Romică Pal) sau tel: 0233/742421 (secretariatul Liceului), sau poți accesa pagina: www.liceulfranciscan.ro.

Te așteptăm cu pace și bine!

Pr. prof. dr. Bogdan Emilian Balașcă,
director

*

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC
 „SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI” ROMAN
Str. Ştefan cel Mare 268/ B, Judeţul NEAMŢ
Tel./Fax: 0233/741421;
E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com;
Site: www.liceulfranciscan.ro

Distribuie cu: