Loading...

Roman: Neprihănita Zămislire

În zilele de 7-8 decembrie 2017, la Institutul Teologic Franciscan din Roman, a avut loc sesiunea științifică cu titlul: „Neprihănita Zămislire în arhitectura spiritualității franciscane”.

Neprihănita Zămislire celebrată la Roman

Distribuie cu:

Prima parte a sesiunii, desfășurată joi, 7 decembrie 2017, l-a avut ca moderator pe pr. asist. univ. dr. Mihai Afrențoae OFMConv., rectorul instituțional al Institutului nostru, eveniment la care au participat numeroși invitați de seamă, preoți, profesori, studenți și credincioși, toți interesați să o cunoască mai mult pe Sfânta Fecioară Maria Neprihănit Zămislită.

Manifestarea științifică a început cu salutul pr. rector Mihai Afrențoae care a reliefat pe scurt importanța și rolul Sfintei Fecioare Maria în tradiția gânditorilor franciscani. În acest sens, momentul științific organizat reprezintă încă un trandafir adus la picioarele Sfintei Fecioare Maria.

După aceasta s-a citit mesajul trimis de pr. Teofil Petrișor, Ministru provincial al Provinciei Franciscane ,,Sf. Iosif” din România care, din motive obiective, nu a putut fi prezent. În salutul său, acesta a evocat exemplul numeroșilor gânditori franciscani și nu numai, cum sunt: fer. Ioan Duns Scotus, sf. Laurențiu de Brindisi, Léon Veuthey, Ernesto Piacentini, sf. Maximilian Kolbe, precum și protagonistul acestei dogme de credință date în 1854, papa Pius al IX-lea, terțiar franciscan. Toți aceștia au avut un apostolat deosebit, deschizând inimi, drumuri de cercetare și ne sunt veritabile exemple. Părintele Teofil ne-a invitat să ducem mai departe această tradiție franciscană și să răspundem consacrării Mariei prin studiu în domeniul scrierilor mariane sau prin grupuri de rugăciune în seminarii sau parohii, prin apostolat și misiuni populare ca să fim și noi cavaleri ai Neprihănitei.

În continuare, a avut loc un scurt moment artistic, avându-i ca protagoniști pe frații studenți ai Institutului, care au cântat plini de gingășie, celebrul cântec Tota pulchra es, Maria.

Prima conferință a fost susținută de pr. asist. univ. dr. Eusebio Bejan OFMConv. Aceasta s-a intitulat ,,Preasfânta Fecioară Maria în spiritualitatea Sfântului Francisc și a fraților franciscani”. În prezentarea sa, părintele Eusebio a pornit de la ceea ce toți istoricii spiritualității franciscane conclud prin a scoate în evidență componenta mariană în experiența de credință a sfântului Francisc și a întregii familii franciscane, prezentând în același timp și unele modele de devoțiune mariană. Iubirea sf. Francisc și a fraților săi față de ,,Maica Îngerilor” s-a exprimat în istorie prin accente pronunțate și forme de o rară frumusețe, prin cânt, prin rugăciune, ce devin rit celebrativ. Francisc, folosind cuvinte simple și arzătoare, ce reprezintă radiații fulgerătoare ale persoanei sale de om devenit rugăciune, revelează o teologie originală, profundă chiar dacă nu sistematică.  

Deoarece istoria are ca protagoniști oameni concreți, părintele Eusebio, în prezentarea sa, ne-a propus exemplul grăitor al numeroșilor sfinți ai fraternității franciscane care au avut un cult deosebit față de Fecioara Maria: sf. Anton, sf. Bonaventura, sf. Bernardin de Siena, fer. Ioan Duns Scotus, sf. Maximilian Kolbe, precum și exemplul slujitorului lui Dumnezeu, Martin Benedict ,,medicul sufletelor și al trupurilor”, ,,omul care era mereu cu rozariul în mână”. Acesta din urmă a avut o devoțiune deosebită față de Maica Domnului, lucru evidențiat și prin menționarea numeroaselor mărturii date despre el din partea celor care l-au cunoscut, precum și din scrierile sale.

După aceasta, a urmat din nou un scurt moment artistic ce a constat în recitarea unei frumoase poezii, avându-l ca protagonist pe părintele moderator, poezie scrisă chiar de el, cu titlul ,,Frumusețea Neprihănitei”.

Ultima conferință a fost susținută de pr. vice-rector, Eduard-Iosif Cadar OFMConv., purtând titlul: ,,Preasfânta Fecioară ca model de discernământ în viața de credință”. După delimitarea conceptului tematic, acela de discernământ al credinței, ca dar al Duhului Sfânt şi foarte necesar în viaţa spirituală, părintele s-a aplecat asupra exemplului de viaţă şi de credinţă al Sfintei Fecioare, ilustrând bogăţia și profunzimea drumului ei de credinţă, de ascultare a credinţei, începând din momentul decisiv al Bunei Vestiri şi până la sfârşitul misiunii ei pe acest pământ, misiune care continuă în veşnicie.

Pr. Iosif a reliefat şi legătura dintre drumul de credinţă al Mariei şi drumul nostru de credinţă, spunând că fiecare om credincios are parte în viaţa sa de propria „bună-vestire”, adică de bucuria întâlnirii autentice cu Dumnezeu care ne cheamă, ne dă putere, ne comunică vocaţia şi misiunea proprie, ne vindecă de teamă şi așteaptă de la noi răspunsul şi disponibilitatea Mariei. Adevăratul discernământ nu poate avea loc decât în ambientul vieţii de credinţă.

Sesiunea științifică s-a încheiat în capela Institutului nostru prin celebrarea solemnă a primelor Vespere, precum și prin încheierea solemnă a novenei dedicată acestei mari solemnități, moment de rugăciune condus de către părintele rector formativ Marius-Petru Bîlha, aducând astfel cu toții, prin rugăciunile noastre, un frumos buchet de trandafiri Sfintei Fecioare Maria Neprihănit Zămislită.

A doua zi, vineri, în Solemnitatea ,,Neprihănitei Zămisliri”, în capela Institutului, la orele 10.30, s-a celebrat sfânta Liturghie, celebrant principal fiind pr. Mihai Afrențoae.

În cadrul omiliei,  pornind de la diferitele categorii ale frumosului: frumusețea estetică, intelectuală și spirituală, părintele celebrant a evidențiat o particularitate a Sfintei Fecioare Maria, ce constă în corespunderea ei la planul lui Dumnezeu, devenind astfel ,,tota pulchra”. Prin harul lui Dumnezeu, Maria devine neprihănit zămislită, fiind ferită încă din veșnicie de orice pată a păcatului strămoșesc. Astfel, Maria a fost pregătită să fie Maica Mântuitorului.

Bucuria Mariei provine din harul divin, după cum rezultă din salutul arhanghelului Gabriel: „Bucură-te, o, plină de har” (Lc 1,28). Așadar, cine trăiește în harul sfințitor se umple de bucurie în suflet, asemenea Mariei. După ce devine plină de har, Maria nu rămâne pasivă, ea acționează, lucru evidențiat în sfintele Evanghelii: stă până la moarte alături de Fiul ei, rămânând fidelă la ceea ce a spus cândva ,,Iată, slujitoarea Domnului: fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38).

În final, părintele a afirmat că adevărata frumusețe vine din a ne pune în slujba lui Dumnezeu, asemenea Mariei, care a transformat harul primit în slujire, invitându-ne să acționăm și noi asemenea ei.

După Sfânta Liturghie, pr. Cristian Dumea OFMConv., paroh al parohiei „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din Galați, însoțit de membrii Ansamblului ,,Psalterion”, în frunte cu domnul prof. univ. dr. Gabriel Bulancea, director al Departamentului de muzică din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, au susținut Recitalul in Canto, aducând laudă Sfintei Fecioare Maria, prin numeroase cântece ale sopranei Adelina Diaconu și prin versurile rostite, într-un mod excepțional, de către domnul Vasile Dănilă, actor al Teatrului ,,Fani Tardini” din Galați.

Tota pulchra es, Maria!

Album Foto:

Distribuie cu: