Loading...

Roman: Invitație la diaconat

Vineri, 4 octombrie 2019, în solemnitatea „Sfântului Francisc din Assisi”, în Capela Institutului Teologic Franciscan din Roman, trei frați franciscani vor fi hirotoniţi diaconi. Ritualul hirotonirii diaconale va avea loc în cadrul Sfintei Liturghii, de la ora 10:30.

Hirotonire diaconală la Institutul Teologic Franciscan din Roman

Distribuie cu:

Acest moment reprezintă pasul decisiv făcut de fraţii franciscani în misiunea lor de a sluji lui Cristos şi Bisericii, asemenea sfântului Francisc, modelul Diaconului. Mărturia pe care o dă Diaconul în Biserică, încă de la începuturile ei, şi după cum exprimă și formula de Consacrare, el este sfinţit pentru a sluji: „Te rugăm, Doamne, trimite asupra lor pe Duhul Sfânt, ca fiind întăriţi prin cele daruri ale Duhului Tău, să-şi poată îndeplini cu fidelitate misiunea lor de slujire”. Totodată, în Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium diaconii, chiar dacă se află pe treapta inferioară a ierarhiei, fiind întăriţi de harul sacramental, în comuniune cu episcopul şi preoţimea lui, prin slujirea – diaconia – liturgiei, a cuvântului şi a carităţii, ei sunt în slujba poporului lui Dumnezeu. (cf. LG 29). Diaconul este, deci, Slujitor, imitându-l pe Cristos care „nu a venit să fie servit, ci să servească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mt 20,28).

Într-adevăr, după ce au urmat un parcurs formativ intens, îndrumați de către formatori, au experimentat şi trăit spiritul franciscan, ei aleg, ca de acum înainte, să se dăruiască, prin forma de viaţa a sfântului Francisc, slujirii, responsabile şi libere, a lui Cristos, a Bisericii şi a poporului lui Dumnezeu.

Ca pregătire apropiată în vederea hirotonirii diaconale, frații au participat la cursul de exerciții spirituale (rugăciuni și meditații) de la Luncani (Bacău), în perioada 23-28 septembrie 2019, având ca relator pe pr. Mihai-Augustin Folner, OCarm.

Cei trei fraţi franciscani candidaţi la sfinţirea diaconală sunt:
1. fr. Cristian-Petru PAL;
2. fr. Emanuel-Petrică BLAJ;
3. fr. Mihai CHERECHEȘ.

Întrucât exercitarea funcţiei diaconale reprezintă oferirea lor lui Dumnezeu ca jertfă împreună cu Cristos, iar ei trebuie să-și însușească totala dăruire a lui Cristos pentru mântuirea lumii, vă invităm să vă uniţi în rugăciune şi, luând parte la acest eveniment, să fiţi alături de fraţii ce vor primi sfinţirea diaconală.

Pace şi bine!

Album Foto:

Distribuie cu: