Loading...

Roman: Întâlnire formativă

Vineri, 12 mai 2023, la Institutul Teologic Franciscan din Roman s-a organizat o sesiune de formare pentru toți frații care slujesc ca formatori în casele de formare ale provinciei. Tema întâlnirii a fost „Transmiterea vieții spirituale tinerilor și seminariștilor de astăzi”.

Întâlnire formativă la Institutul Franciscan din Roman

Distribuie cu:

Pentru prezentarea acestui argument a fost invitat online pr. Giuseppe Forlai, profesor de spiritualitate la Universitatea Gregoriana din Roman, director spiritual al Seminarului Mare Pontifical din Roma (Italia) și autor al mai multor cărți de spiritualitate, dintre care unele sunt traduse și în limba română.

În reflecțiile sale, părintele Giuseppe a insistat asupra a cinci puncte pe care le consideră mai importante în activitatea de formare a seminariștilor sub aspectul vieții spirituale. Acestea sunt: 1) să ajutăm seminariștii să înțeleagă corect ce este viața spirituală; 2) unde pot experimenta acțiunea Duhului Sfânt, în acest sens, un rol important avându-l trăirea anului liturgic; 3) celebrarea și trecerea la trăirea Sacramentelor, în special a „sacramentelor vieții cotidiene”, respectiv Spovada și Euharistia; 4) activitatea direcțiunii spirituale; 5) capacitatea de a ierta, ca expresie a întâlnirii cu Cristos Înviat.

Ca o completare a celor spuse despre aceste cinci puncte, părintele Forlai a prezentat și trei instrumente foarte utile pentru practicarea direcțiunii spirituale: 1) învățarea discernământului, mai ales distincția a ceea ce vine de la Duhului Sfânt și ceea ce nu-i de la Dumnezeu; 2) învățarea citirii și interpretării mai profunde a ceea ce trăim, mai ales prin căutarea motivațiilor profunde și a cauzelor care stau la baza alegerilor, trăirilor, dorințelor, acțiunilor și inițiativelor noastre, chiar și ale celor bune; 3) seminariștii trebuie ajutați să descopere un mod personal, „al lor”, de a se ruga, pe lângă rugăciunile comunitare.

După cele expuse de părintele Giuseppe, programul a inclus un dialog între formatori și relator, în care au fost aprofundate unele aspecte, problematici și întrebări pe care formatorii le-au exprimat pe marginea temei prezentate, dar și în urma propriilor experiențe, dificultăți și dileme pe care fiecare le trăiește în câmpul activității formative.

Întâlnirea s-a încheiat cu sublinierea a patru dificultății cu care se confruntă astăzi tinerii din punct de vedere al vieții spirituale și față de care formatorii trebuie să fie mai atenți: 1) a accepta ceea ce li s-a întâmplat în viață înainte de a intra în seminar; 2) tendința de a avea o viață de credință exclusiv exterioară; 3) mentalitatea potrivit cărei viața afectivă și sexuală este absolută; 4) dificultatea de a trăi și munci împreună.

Sfaturile, explicațiile, recomandările, ca și propriile experiențe împărtășite de relator, au fost apreciate ca fiind de un real folos și de mare ajutor pentru formatori, motiv pentru care s-a convenit ca pe viitor să mai fie organizate și alte întâlniri de acest tip cu părintele Giuseppe Forlai care s-a arătat deschis și disponibil pentru astfel de inițiative, motiv pentru care îi suntem foarte recunoscători.

*

Mai multe imagini se pot vedea aici.

Distribuie cu: