Loading...

Roman: Hirotonire diaconală

Miercuri, 4 octombrie 2023, în solemnitatea „Sfântului Francisc din Assisi”, în Capela Institutului Teologic Franciscan din Roman, fratele Narcis-Gabriel Crăciun a fost sfințit diacon, prin impunerea mâinilor și rugăciunea de consacrare a Excelenței Sale Petru Sescu, Episcop auxiliar de Iași. Cu acest prilej s-a celebrat și hramul conventului care îl are ca patron spiritual pe Seraficul Părinte din Assisi și, totodată, s-a deschis noul an academic 2023-2024.

Roman: Solemnitatea Sfântului Francisc din Assisi și hirotonire diaconală

Distribuie cu:

La ora 10.30 a început Sfânta Liturghie solemnă prezidată de Excelența Sa Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași, alături de el fiind pr. Damian Gheorghe Pătrașcu, ministrul provincial, și numeroși alți preoți. Capela înveșmântată în sărbătoare s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru numeroșii credincioși care au venit să-l însoțească pe candidatul la diaconat, în acest moment important al vieții. Corul, dirijat de pr. Cristian Dumea, a animat întreaga celebrare, ajutând  astfel la trăirea cu mai multă intensitate a sărbătorii. După procesiunea de intrare și ritualul introductiv, pr. Alexandru Olaru, guardianul conventului, i-a salutat pe toți cei prezenți: preoți, persoane consacrate, credincioși, autoritățile locale (reprezentate de domnul primar Leonard Achiriloaiei și domnul consilier local Dragoș Toma) și într-un mod special pe candidatul la diaconat, fr. Narcis Gabriel Crăciun.

După proclamarea Evangheliei a avut loc apelul candidatului la diaconat, făcut de pr. Virgil Blaj, rector formativ, la care acesta a răspuns hotărât: „Prezent!” În cadrul predicii preasfințitul Petru Sescu a vorbit despre actualitatea personalității Sfântului Francisc. Făcând referință la o serie de personalități ilustre ale istoriei, a evidențiat impactul pe care Sărăcuțul din Assisi l-a avut asupra lor, și-l are și astăzi datorită simplității sale. Adresându-se candidatului la diaconat îl invită să urmeze îndeaproape idealul și modul de viață al acestui mare sfânt.

După predică a urmat ritualul hirotonirii diaconale, candidatul, plin de credință, a promis episcopului și superiorului legitim ascultare și respect. Apoi, prosternat la pământ, a cerut împreună cu episcopul și cu toți credincioșii, mijlocirea sfinților și harul lui Dumnezeu, intonându-se Litania tuturor sfinților. A urmat impunerea mâinilor și rostirea de către episcop a rugăciunii de consacrare, în sfârșit, îmbrăcarea veșmintelor diaconale și încredințarea Evangheliei. La finalul acestui ritual, noul diacon a urcat în prezbiteriu unde și-a exercitat noua slujire pe parcursul Liturgiei Euharistice.

La finalul Sfintei Liturghii, pr. diacon Narcis a luat cuvântul și a ținut un cuvânt de mulțumire prin care a dorit să-și manifeste recunoștința față de toți aceia care au contribuit la creșterea și formarea sa umană, spirituală și intelectuală.

Îi dorim pr. diacon Narcis o slujire rodnică și-l rugăm pe Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în el.

*

📌✨🙏Pentru fiecare frate și soră franciscană ziua de 4 octombrie este o zi încărcată de bucurie, deoarece este ziua…

Publicată de Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan pe Miercuri, 4 octombrie 2023

Distribuie cu: