Loading...

Roman: Familia Franciscană

„Regula Sfântului Francisc din Assisi: 800 de ani de istorie, spiritualitate şi provocări” a fost tema la cea de-a XII-a Întâlnire Naţională a Familiei Franciscane desfăşurată în perioada 23-26 august 2023, la Institutul Teologic Franciscan, precum şi în conventurile franciscane din Roman şi împrejurimi, reunind 50 de participanţi din mai multe zone ale ţării.

Roman: Cea de-a XII-a Întâlnire Naţională a Familiei Franciscane

Distribuie cu:

Providenţa divină a dorit ca anul acesta, în care sărbătorim Jubileul de 800 de ani de la evenimentele ultimilor ani din viaţa Sfântului nostru părinte Francisc de Assisi, să reîncepem întâlnirile noastre anuale ale Familiei Franciscane naţionale, după o perioadă de patru ani de întrerupere din cauza pandemiei ce a avut loc în întreaga lume.

Familia Franciscană din România, formată din cele trei Ordine mari: Ordinul I al Fraţilor Minori, Ordinul al II-lea al Clariselor şi Ordinul al III-lea Secular, împreună cu multe ramuri feminine care derivă din Regula franciscană, celebrează Jubileul de 800 de ani de la evenimentele ultimilor ani din viaţa Sfântului nostru părinte Francisc, începând de anul trecut, cu cele patru aniversări, în care se va putea reflecta la Regula Sfântului Francisc şi a primului Presepiu (1223-2023)darul Stigmatelor (1224-2024)Cântecul Creaturilor (1225-2025) şi Naşterea pentru cer a Sfântului Francisc din Assisi (1226-2026). Aceste aniversări fac parte dintr-un singur proiect tematic care se va dezvolta treptat şi armonios în funcţie de cronologia evenimentelor sărbătorite. Fiecare temă este privită ca o laudă adusă de Francisc lui Dumnezeu.

Noi, aici la Roman, am dorit să celebrăm în aceste zile întâlnirea noastră naţională a celor circa 15 ramuri ale Familiei Franciscane din România.

Programul nostru a debutat cu celebrarea Sfintei Liturghii prezidate de către pr. Damian-Gheorghe Pătraşcu, ministru provincial al Fraţilor Minori Conventuali, care la cuvântul de învăţătură, după ce a salutat oaspeţii şi a subliniat importanţa acestui eveniment pentru noi toţi din marea familie franciscană, ne-a vorbit, apoi, despre modul redactării Regulii din parte Sfântului Francisc în acele vremuri, citând din Legenda major a Sfântului Bonaventura, Regulă pe care a dat-o vicarului său spre păstrare, dar şi spre punerea în practică a tuturor celor care doresc să o îmbrăţişeze (FF 1082-1084). Totodată, el ne-a îndemnat să privim la exemplele de viaţă a acelor mulţi care în aceste opt veacuri au pus în practică această Regulă franciscană, care este, de fapt, Evanghelia lui Cristos, „iar în aceste zile să privim şi la fericiţii şi slujitorii lui Dumnezeu din Provincia noastră, pornind de la pr. Anton Demeter, prezent aici în capelă noastră, până la Nisiporeşti, la Fericita Veronica Antal, la care vom ajunge în aceste zile pentru a o sărbătorii cu întreg poporul lui Dumnezeu”.Ziua întâi a întâlnirii noastre am început-o tot cu celebrarea Sfintei Liturghii, prezidată de această dată de pr. Hugò Laurean Guia, OFM, membru al Comisiei Franciscane, care în numele pr. Urbán János Erik, ministru provincial al Fraţilor Minori din Transilvania, ne-a transmis mesajul său, îndemnându-ne cu cuvintele Sfântului Francisc la ascultarea faţă de Biserică, la pace şi la rugăciunea pentru pacea în lume, pace care este o binecuvântare, o necesitate a omenirii, mai ales în zilele noastre. Părintele ne-a lansat întrebarea ce înseamnă să fii acasă în 2023 trăind în Regula scrisă de Francisc în 1223? A încheiat, apoi, cu îndemnul Papei Francisc, care s-a adresat Fraţilor Franciscani, acum câţiva ani în urmă, în Sala Clementina din Roma, cu aceste cuvinte: „Imitaţi-l pe Isus şi iubiţii pe săraci, asemenea Sărăcuţului din Assisi”.

După micul dejun a urmat prima conferinţă susţinută de pr. Cristian Blăjuţ, OFMConv., asistent naţional spiritual al celui de-al III-lea Ordin Franciscan Secular, care a spus că regula foloseşte în general la a da sens unei vieţi mature, în care omul caută să-şi modeleze viaţa după spiritul legal, dar şi după conţinutul şi valorile unei Reguli cum este cea a Sfântului Francisc, în cazul nostru ca şi franciscani. Atât Regula lui Francisc aprobată în 1223 de către Papa Honoriu al III-lea, cât şi Regula Sfintei Clara aprobată de Papa Inocenţiu al IV-lea în 1253, dar şi ultima Regulă pentru Ordinul al III-lea OFS, aprobată de Papa Paul al VI-lea în 1978, sunt un „splendid dar” făcut Familiei Franciscane. Pr. Cristian a subliniat în deosebi aspectele importante, spunând: „Ordinul Franciscan Secular, cu cei 800 de ani de viaţă, este cea mai veche şi lungă mişcare laicală în Biserică; trebuie să-i fim recunoscători lui Dumnezeu şi să-i mulţumim pentru că i-a dăruit lui Francisc de Assisi această intuiţie profetică absolut inovatoare: să propună idealul evanghelic nu numai fraţilor din Ordinul I şi Surorilor Clarise din Ordinul al II-lea, ci şi laicilor, care au format apoi Ordinul al III-lea.”

După pauză, a urmat cea de-a doua conferinţă susţinută de pr. Sebastian Diacu, OFMConv., despre „Regula Fraţilor Minori: istorie şi spiritualitate”, care a devenit o formă de viaţă pentru noi, iar Francisc, după convertirea sa, inspirat de Duhul Sfânt, trăind evanghelia lui Cristos, a devenit model de urmat, Forma Minorum. Pr. Sebastian a mai scos în evidenţă şi devoţiunile franciscane, precum şi practicile evlavioase pe care de veacuri sfinţii franciscani le-au scos la lumină şi le-au transmis poporului credincios. A încheiat pr. Sebastian cu sublinierea că dimensiunea spirituală a Regulii este aceasta: să păstreze evanghelia Domnului nostru Isus Cristos aşa cum ne spune Francisc: „Regula şi viaţa Fraţilor Minori aceasta este: adică a păstra Sfânta Evanghelie a Domnului nostru Isus Cristos, trăind în ascultare, fără nimic propriu şi în castitate” (Reg 1,1).

În după-amiaza aceleiaşi zile, ne-am deplasat cu toţii la Surorile Clarise, unde şi ele ne-au vorbit despre Regula lor de viaţă scrisă de Clara după modelul lui Francisc de Assisi, şi despre Constituţiunile acestora, dând mărturie şi despre viaţa lor de clauzură în rugăciune şi muncă învăluite de comuniune şi viaţa fraternă a surorilor cu profesiune solemnă împreună cu cele mai tinere care sunt în formare şi se pregătesc pentru a intra în viaţa claustrală.

Pentru a trece discret de la conferinţe teoretice la mărturii practice şi mai apoi la exemple de viaţă concretă cu cei săraci şi nevoiaşi, am ajuns şi la Fundaţia Pacea din oraş, unde pr. Lucian Bobârnac, OFMConv., ne-a vorbit despre tot ceea ce ţine de centrul social, căruia i-a dat naştere fr. Roberto Peretti, OFMConv., acum circa 25 de ani în urmă şi pe care fraţii de la Conventul „Sfântul Anton de Padova” îl duc mai departe prin diferitele lor activităţi sociale şi caritabile.

Cea de-a doua zi o parte am petrecut-o la Fraţii Capucini din Roman, unde pr. Leon Budău, OFMCap., ne-a prezentat conferinţa cu tema: „Regula OFM în Constituţiunile Fraţilor Capucini”. El ne-a invitat ca în aceste zile să ne străduim să îl privim pe Cristos cu ochii lui Francisc, aşa cum spunea şi card. Raniero Cantalamessa. Regula lui Francisc, care este viaţa evangheliei, este raportarea la Cristos a fiecărei alegeri făcute, chiar şi în lucrurile mărunte de zi cu zi. Constituţiunile însă sunt considerate ca fiind un comentariu, dar şi o actualizare a Regulii pentru vremurile noastre. Ele surprind toată tradiţia bogată a Ordinului Serafic în general şi a celui capucin, în special. Acestea răspund nevoilor noilor timpuri după normele Bisericii actuale. Pr. Leon a încheiat cu un îndemn din Constituţiile lor care spun: „Să ne angajăm cu zel constant în înţelegerea sa spirituală şi să ne străduim să o observăm în simplitate şi puritate…, urmând exemplul sfinţilor noştri franciscani”.

A urmat Liturgia penitenţială, pregătită şi condusă de pr. Octavian Vacaru, OFMCap., guardianul în ieşire al Conventului „Padre Pio”, împreună cu spovezile participanţilor ce au avut loc la mai mulţi preoţi prezenţi în casă. După acest moment edificator sufletului nostru a urmat prânzul oferit de fraţii capucini, cu paste all?italiana, unde am simţit acea comuniune fraternă cu toţi cei prezenţi la acest eveniment.

În după-amiaza zilei, pr. Sebastian Diacu, OFMConv., ne-a condus într-o vizită spirituală la câteva biserici din împrejurimile Romanului: pornind de la Tămăşeni, Adjudeni, Săbăoani „Sfântul Mihail”, Pildeşti „Adormirea Maicii Domnului”, Iugani, până la Nisiporeşti unde ne-am unit în rugăciune cu pelerinii veniţi la Fericita Veronica Antal. După Sfânta Liturghie de deschidere a pelerinajului, prezidată de părintele provincial Damian Gheorghe-Pătraşcu, a urmat Calea Crucii pentru familii, condusă de pr. Iosif Cadar, OFMConv., încheind ziua cu procesiunea cu lumânările aprinse, în jurul bisericii, şi binecuvântarea finală a părintelui paroh. Atât vineri seară, cât şi sâmbătă dimineaţa, ne-am unit la programul pelerinajului, stabilit de pr. Fabian Blaj, OFMConv., parohul acestei comunităţi, împreună cu confraţii săi colaboratori.

În cea de-a treia zi, şi ultima, am dorit să participăm cu toţii în câmp, la locul martiriului Fericitei Veronica, unde au avut loc diferite rugăciuni şi binecuvântarea fântânii. La ora 10 a avut loc adoraţia euharistică, iar la ora 11, Sfânta Liturghie solemnă prezidată de PS Iosif Păuleţ, episcop de Iaşi, care la finalul acesteia a împărţit binecuvântarea sa cu relicva Fericitei Veronica Antal, asupra poporului şi asupra obiectelor religioase.

La această Sfântă Liturghie au participat numeroşi preoţi, persoane consacrate dar şi credincioşi, în special terţiari laici ai Ordinului Secular din Moldova, dar şi ai Familiei Franciscane din România veniţi din diferite zone ale ţării: Timişoara, Caransebeş, Cluj, Bucureşti, Braşov, Galaţi şi mai multe zone ale Moldovei. Cu toţii am trăit momente înălţătoare de har şi frumoase de fraternitate, adunaţi în jurul lui Cristos şi al sfinţilor săi, care mijlocesc încontinuu pentru noi toţi.

Un cuvânt de mulţumire se cuvine să aducem tuturor participanţilor la cea de-a XII-a întâlnire naţională a Familiei Franciscane din România, Comisiei naţionale care a organizat această întâlnire: pr. Alexandru Olaru, OFMConv., Roman, pr. Hugò Laurean Guia, OFM, Şumuleu Ciuc, pr. Paul-Daniel Coman, OFMCap., Oneşti, sr. Lucia Sascău, SFMA, Huşi, sr. Lydia Fechetă, SFSI, Caransebeş, Alina Nedelcu, OFS, Dudeştii Vechi – TM, precum şi tuturor gazdelor de la Institutul Teologic Franciscan, de la Conventul „Sfântul Anton de Padova” şi Conventul „Padre Pio” din Roman, precum şi Surorilor Clarise Urbaniste şi Parohiei Nisiporeşti, dar şi tuturor celor care au conferenţiat în aceste zile, responsabililor zonali şi naţionali, studenţilor şi administratorului de la institut, persoanelor consacrate, tuturor binefăcătorilor ştiuţi şi neştiuţi, voluntarilor, Domnul să răsplătească munca noastră a tuturor şi să facă rodnică misiunea fiecăruia dintre noi răspândiţi în lume!

Pace şi bine!

*

Material apărut pe www.ercis.ro

Distribuie cu: