Loading...

Roman: „Așteptarea escatologică”

În ziua de sâmbătă, 23 ianuarie 2021, la Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan se organizează online sesiunea culturală, intitulată: „Așteptarea escatologică”, iar duminică, 24 ianuarie se va celebra Sfânta Liturghie.

Roman: „Așteptarea escatologică”. Sesiune on-line dedicată Duminicii Bibliei

Distribuie cu:

Duminica Bibliei are o etiologie înaintată în timp ce rezidă, în special, în patru momente precise: 1) Conciliul al II-lea din Vatican (1962-1964), prin Constituţia dogmatică despre revelaţia divină, intitulată: Dei Verbum2) Sinodul episcopilor din întreaga lume (2008), celebrat la Roma, sub conducerea Sfântului Părinte Papa Benedict al XVI-lea, cu tema: Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa şi misiunea Bisericii, la sfârşitul căruia a fost emanată exortaţia apostolică Verbum Domini3) Jubileul Milostivirii (8 decembrie 2015-2016), la sfârşitul căruia a fost emanat un document, intitulat Misericordia et misera (20 noiembrie 2016), în care Papa Francisc făcuse deja o aluzie la această perspectivă atunci când spunea: „Ar fi oportun ca fiecare comunitate, într-o duminică din Anul liturgic, să poată reînnoi angajamentul pentru răspândirea, cunoaşterea şi aprofundarea Sfintei Scripturi: o duminică dedicată în întregime Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a înţelege bogăţia inepuizabilă care provine din acel dialog constant al lui Dumnezeu cu poporul său. Nu va lipsi creativitatea pentru a îmbogăţi acest moment cu iniţiative care să-i stimuleze pe credincioşi să fie instrumente vii de transmitere a Cuvântului” (M et M nr. 7). Stabilirea datei în care avea să se celebreze această Duminică a Bibliei a fost lăsată mai întâi (între 2017 şi 2019) la latitudinea diecezelor, aşa încât, în Dieceza de Iaşi s-a celebrat în duminica a IV-a din Postul Mare; 4) Scrisoarea apostolică în formă de motu proprio Aperuit illis (30 septembrie 2019), cu care este instituită Duminica Bibliei în adevăratul sens al cuvântului. Prin această scrisoare apostolică, Papa Francisc a voit „să răspundă la atâtea cereri care au venit […] din partea poporului lui Dumnezeu, pentru ca în toată Biserica să se poată celebra în unitate de intenţii Duminica Bibliei” (Aperuit illis, 2). La nr. 3 din Aperuit illis citim:

„Stabilesc ca Duminica a III-a din timpul de peste an să fie dedicată celebrării, reflecţiei şi divulgării Cuvântului lui Dumnezeu. Astfel, această Duminică a Bibliei se va situa într-un moment oportun din acea perioadă a anului, când suntem invitaţi să întărim legăturile cu evreii şi să ne rugăm pentru unitatea creştinilor. Nu este vorba de o simplă coincidenţă temporală: a celebra Duminica Bibliei exprimă o valenţă ecumenică, pentru că Sfânta Scriptură arată celor care se pun în ascultare drumul ce trebuie urmat pentru a ajunge la o unitate autentică şi solidă”.

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman se aliniază iniţiativei Bisericii Universale, prin organizarea acestei sesiuni biblice, intitulată, Aşteptarea escatologică, în care medităm asupra a două scrisori apostolice: Dies Domini, a Papei Ioan Paul al II-lea, din anul 1998, şi Aperuit illis, a Papei Francisc, din anul 2019. De asemenea, medităm asupra textelor biblice din Duminica a III-a de peste an. Reflecţiile respective vor fi prezentate de unii membri ai Centrului de studii biblice „Sfântul Anton de Padova”: fr. Flavian Gondoş, OFMCap, fr. Cristian Clopoţel, OFMConv, fr. Marcelin Amariei, OFMConv şi fr. Mihai Afrenţoae, OFMConv. După conferinţe va fi un moment de rugăciune în capela Institutului.

* * *

Program

Sâmbătă – 23 ianuarie 2021
15.00-15.15: Introducere
15.15-15.45: Fr. Flavian Gondoş, Duminica Bibliei după Papa Ioan Paul al II-lea, Dies Domini şi Papa Francisc, Aperuit illis
15.45-16.15: Fr. Cristian Clopoţel, Iona 3,1-10: Evanghelia ninivitenilor către Iona: „Convertirea” lui Dumnezeu
16.15-16.30: Pauză
16.30-17.00: Fr. Marcelin Amariei, Consecinţe etice în virtutea aşteptării escatologice în Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul către Corinteni
17.00-17.30: Fr. Mihai Afrenţoae, Mc 1,14-20: Împlinirea aşteptării veterotestamentare în Isus Cristos. Deja şi nu încă
17.30-18.00: Împărtăşire
18.15-19.00: Vespere solemne
Moderator: Fr. Virgil Blaj
Organizator ITRCF – Centrul de Studii Biblice

Duminică – 24 ianuarie 2021
10.30: Sfânta Liturghie

* * *

Conferințele pot fi urmărite online pe pagina de facebook a Institutului.

Album Foto:

Distribuie cu: