Loading...

Roman: Adunarea fraternă a responsabililor provinciei

În zilele de 28-29 noiembrie 2016, în conventul „Sf. Francisc de Assisi” din Roman a avut loc întrunirea anuală a responsabililor diferitelor slujiri și oficii provinciale.

Frații cu diferite slujiri în provincie reuniți la Adunarea fraternă de la Roman.

Distribuie cu:

Conform programului stabilit și trimis din timp fiecărui participant, la ora 09:30, Ministrul provincial fr. Teofil Petrișor a deschis adunarea prin celebrarea Sfintei Liturghii alături de care au concelebrat toți frații desemnați să participe la această adunare, în număr de 41.

În cadrul omiliei Ministrul provincial, având ca reper cuvântul Domnului proclamat la evanghelia zilei, a contextualizat rostul adunării fraterne, subliniind importanța credinței și a ascultării față de Dumnezeu în exercitarea unei autorități și responsabilități încredințată temporar unui frate.

De asemenea, a insistat asupra rolului foarte important pe care-l are cel investit cu autoritate în crearea unor relații fraterne solide între frații pe care îi slujește și-i reprezintă.

După celebrarea Sfintei Liturghii și o scurtă pauză, participanții s-au reunit în aula „Petru Albert” unde, după o scurtă introducere a Ministrului provincial i s-a dat cuvântul fr. Bogdan Emilian Balașcă pentru a prezenta câteva criterii de bază cu privire la întocmirea unui proiect, în general, și a unui proiect personal de viață, în particular.

Fr. Bogdan în expunerea sa a ținut să indice într-o manieră simplă și firească câteva criterii și linii de bază ale unui proiect pe care le-a exemplificat și cu ajutorul unor exemple din experiența personală și conventuală.

În sinteză, plecând de la premisa că „nu poți trăi la întâmplare, nu poți lupta instinctual și nu poți construi ceva fără un plan”, și luând ca reper biblic fragmentul din Lc 14,28-31, s-au putut reține cele două forme de raportare la viață și realitatea cotidiană, una bazată pe pornirile instinctuale, imediate și care așază persoana în centrul realității, motiv pentru care totul se va focaliza în jurul ei, și alta, gândită și detașată, care permite persoanei o raportare mai ordonată, prudentă și echilibrată la realitate. Aceasta are loc prin elaborarea unui proiect, adică prin calculare, proiectare și programare, urmându-se trei etape sau faze importante: vederea, judecarea și acțiunea.

Fr. Bogdan a pus la dispoziția celor prezenți și un text pentru a înlesni reflecția și înțelegerea expunerii sale, și, nu în ultimul rând, pentru a le fi de folos în elaborarea unui proiect personal sau comunitar.

În continuare, Ministrul provincial a ținut să accentueze câteva aspecte mai importante ale Proiectului Provincial Cvadrienal (2016-2020), invitând responsabilii provinciei să le aibă mereu în vedere în exercitarea misiunii lor.

Programul după-amiezii a continuat cu prezentarea fiecărui participant căruia i s-a alocat circa 10 minute în care a putut prezenta propria slujire, starea de fapt, realizările și problemele pe care le întâmpină. Totodată s-au putut exprima anumite puncte de vedere personale cu privire la o serie de probleme, și s-au putut adresa întrebări și formula propuneri și recomandări conducerii provinciei.

Programul a inclus și momente de rugăciune comunitară și de împărtășire fraternă, toate contribuind, cum e și firesc, la o adevărată comuniune fraternă în spiritul bucuriei, atât de specific și de drag fondatorului nostru, sfântul Francisc din Assisi.

Adunarea s-a încheiat cu celebrarea Sfintei Liturghii de către Excelența Sa, mons. Petru Gherghel, Păstorul Diecezei de Iași, în cadrul căreia s-a deschis oficial cauza beatificării și canonizării, slujitorului lui Dumnezeu, pr. Anton Demeter, OFMConv.

Album Foto:

Distribuie cu: