Loading...

Roma: Întâlnirea Artiștilor Ordinului

Nu există nicio limită a creativității atunci când este pusă în slujba Evanghelizării. Aceasta este impresia rămasă în mintea celor care au participat la prima Întâlnire a Artiștilor Ordinului a Fraților Minori Conventuali.

Frații artiști la Seraphicum

Distribuie cu:

Sub titulatura „Arta Sacră și Noua Evanghelizare” s-au adunat în jur de 20 de frați artiști, împreună cu unii membri ai Definitoriului general. Autori de lucrări ai diferitelor genuri (muzică, pictură, sculptură sau literatură), frații s-au cunoscut între ei și și-au împărtășit activitatea artistică în perioada 20-21 noiembrie 2017 la Colegiul Internațional „Seraphicum” din Roma.

Unele conferințe și mărturii au oferit cadrul dezvoltării dialogului. Fără nicio îndoială că arta este una dintre expresiile cele mai mari ale comunicării umane, de aceea potențialul său de Evanghelizare trebuie considerat parte integrantă a misiunii noastre în lumea contemporană. Această afirmație reprezintă concluzia cea mai evidentă a întâlnirii; aceasta, așadar, implică elaborarea unor orientări clare la nivelul Ordinului și al jurisdicțiilor sale, pentru ca frații înzestrați cu talent artistic deosebit să poată beneficia de pregătirea și mijloacele necesare, pentru ca mai apoi să le poată folosi în slujirea și propovăduirea Evangheliei.  

***

Material apărut pe www.ofmconv.net

Album Foto:

Distribuie cu: