Loading...

PS Petru Gherghel: Scrisoare pastorală

PS Petru Gherghel: Scrisoare pastorală „O fericită binecuvântare cerească pentru credincioşii catolici ai Moldovei”; Program pentru pregătirea zilei de 22 septembrie – declararea de fericită a Veronicăi Antal; Către toţi preoţii, toate persoanele consacrate, toate structurile educative şi formative, Către toţi adolescenţii, tinerii şi credincioşii diecezei

Veronica Antal - Crin însângerat

Distribuie cu:

Dumnezeu cel întreit sfânt şi-a îndreptat din nou privirea spre noi, iar Biserica noastră locală este chemată să primească un nou dar, o nouă floare şi o nouă fericită, o tânără curată, înflorită şi crescută într-o familie credincioasă din Moldova noastră binecuvântată; un adevărat crin plin de frumuseţe şi de farmec primit de la Dătătorul tuturor harurilor, o copilă, o adolescentă şi o tânără terţiară care şi-a împodobit sufletul cu pâinea vieţii, cu bogăţia rugăciunilor zilnice şi cu o viaţă dedicată în întregime lui Dumnezeu şi celor din jur, logodită fiind încă de mică cu mirele ceresc al sufletelor curate, Isus Cristos.

Provenind dintr-o familie de la ţară, modestă, dar profund credincioasă, ca dintr-o adevărată pepinieră pentru un vlăstar, ea avea să crească, la fel ca odinioară pruncul divin într-o casă simplă din Nazaret (cf. Lc 2,40), să se întărească în înţelepciune, iar harul lui Dumnezeu să rămână mereu asupra ei.

Citind şi aprofundând viaţa tinerei Veronica, descoperim pe drept că bucuria ei era să meargă la bisericuţa din satul natal sau la alte biserici din împrejurimi, întorcându-se mereu cu zâmbetul pe buze, cu crucea la piept şi cu şi rozariul Maicii Domnului în mâini.

Veronica nu este doar fiica unei familii dintr-un sat oarecare, cu numele de Nisiporeşti; ea a fost şi rămâne fiica şi bucuria unei mari familii, a Bisericii din Moldova, şi iese în întâmpinarea tuturor, mai ales a tinerilor, cu farmecul credinţei sale, cu simplitatea ei cuceritoare şi cu forţa curajului său de a-şi păstra neatinsă aura sfinţeniei şi frumuseţea curăţiei sufleteşti şi trupeşti.

Ne bucurăm să ştim că Dumnezeu în ultimii ani şi-a întors privirea spre poporul nostru, scoţând în evidenţă mari suflete ale credinţei catolice, martiri ai credinţei, în persoana celor cinci ierarhi şi a unui preot, ridicaţi la cinstea altarelor. Trei sunt cei care reprezintă credincioşii din Dieceza de Iaşi: episcopul Anton Durcovici, fratele Ieremia Valahul şi, floarea curăţiei, Veronica Antal.

Nu putem uita declararea de fericit a vrednicului frate capucin Ieremia Valahul, din anul 1983. E viu încă în memorie şi momentul declarării de fericit a păstorului şi martirului Anton Durcovici, din ziua de 17 mai 2014. Iată acum o nouă bucurie şi un nou dar: o floare scumpă, un adevărat crin alb şi frumos, împurpurat de culoarea iubirii totale a sângelui său nevinovat, va fi declarată fericită la 22 septembrie a.c., în biserica din satul natal, Nisiporeşti, un sat între satele diecezei noastre, cu vrednici păstori şi buni credincioşi; o mare onoare ce ne-o face însuşi Dumnezeu, cel care nu uită să răsplătească iubirea curată a unei tinere plină de iubirea totală a credinţei şi a curăţiei.

Bucuria este a tuturor, iar chemarea la o trăire sfântă de credinţă şi la un entuziasm sufletesc este adresată tuturor, mai ales tinerilor.

Acest lucru presupune o adevărată datorie: să ne pregătim sufleteşte pe măsură, prin rugăciuni, fapte de credinţă şi iubire şi printr-un program special.

Notăm cu bucurie şi adresăm tuturor preoţilor, persoanelor consacrate, tinerilor şi credincioşilor din Dieceza de Iaşi, şi nu numai, câteva date folositoare pentru pregătirea spirituală proximă a sărbătorii declarării de fericită a slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal.

Veronica Antal s-a născut în ziua de 7 decembrie 1935 în localitatea Nisiporeşti (NT), fiind primul copil al soţilor Gheorghe şi Eva, şi a fost botezată în ziua următoare în biserica dedicată Naşterii Preasfintei Fecioare Maria din Hălăuceşti (IS).

Prima educaţie creştină o primeşte de la părinţii ei, dar mai ales din partea bunicii, Zarafina, care o va învăţa iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Frecventează şcoala din localitatea natală timp de patru ani, apoi, după obiceiul timpului, rămâne acasă pentru a-i ajuta pe părinţi la munca câmpului şi la cele din jurul casei. Înspre vârsta de 16-17 ani se înscrie în Ordinul al Treilea Franciscan şi în Asociaţia Internaţională a Armatei Maicii Domnului, aici devenind în scurt timp o ferventă propagatoare a devoţiunii faţă de Maica Domnului şi a carismei franciscane. Tot în aceşti ani, simţind chemarea la viaţa consacrată, încearcă să intre în Institutul Surorilor Franciscane Misionare din Assisi, dar, din cauza suprimării tuturor formelor de viaţă consacrată din România de către regimul comunist, nu poate să pună în practică această dorinţă. În schimb, face în secret vot de castitate şi începe să trăiască ca o „soră” în casa părintească, dedicându-se rugăciunii, participării zilnice la sfânta Liturghie şi la adoraţie, lecturării cărţilor de pietate, învăţându-i în acelaşi timp pe copii catehismul, ajutându-i şi vizitându-i pe cei săraci, bătrâni şi bolnavi.

În seara zilei de 24 august 1958, întorcându-se de la sfânta Liturghie celebrată în biserica parohială din localitatea Hălăuceşti, la care pr. Petru Pleşca, ordinarius substitutus, dăruise sacramentul sfântului Mir mai multor tineri, slujitoarea lui Dumnezeu Veronica Antal a fost atacată, în mijlocul câmpului, de un tânăr care, după o luptă teribilă, a ucis-o cu 42 de lovituri de cuţit. În dimineaţa următoare va fi găsită decedată, strângând în mână rozariul şi având pe spate o cruce făcută din strujeni.

Concetăţenii ei vorbesc imediat ca despre moartea unei sfinte, faima de sfinţenie răspândindu-se cu rapiditate în localităţile din jur. Va fi înmormântată în ziua de 27 august 1958 în cimitirul Parohiei Nisiporeşti.

În ziua de 25 noiembrie 2003 s-a deschis investigaţia informativă de beatificare cu privire la viaţa şi martiriul slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal, aceasta încheindu-se la 27 noiembrie 2007, actele fiind duse imediat la Congregaţia pentru Cauzele Sfinţilor.

În ziua de 27 ianuarie 2018, Sfântul Părinte papa Francisc îi recunoaşte martiriul in odium fidei şi autorizează aceeaşi congregaţie să publice decretul prin care Biserica recunoaşte în mod public martiriul său.

În ziua de 22 septembrie, la ora 11.00, în biserica parohială „Adormirea Maicii Domnului” din Nisiporeşti (NT), în cadrul unei sfinte Liturghii pontificale, Eminenţa Sa cardinalul Giovanni Angelo Becciu, prefectul Congregaţiei pentru Cauzele Sfinţilor, înconjurat de numeroşi episcopi, cler şi popor al lui Dumnezeu, va purcede la beatificarea slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal care, din acel moment, va primi titlul de fericită. Duminică, 23 septembrie, la ora 11.00, în biserica parohială din Nisiporeşti, va fi celebrată o sfântă Liturghie solemnă de mulţumire pentru darul acestei beatificări.

Dispoziţie episcopală

În acest sens, în vederea pregătirii acestui eveniment eclezial, cerem tuturor preoţilor parohi şi vicari să prezinte cu interes şi grijă pastorală acest moment de o aşa mare importanţă, după următorul program:

– duminică, 26 august, în fiecare biserică din dieceză, la sfârşitul sfintei Liturghii principale, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la moartea slujitoarei lui Dumnezeu, Veronica Antal, să fie prezentată această scrisoare pastorală;

– rugăm preoţii parohi să organizeze participarea şi pelerinajul credincioşilor din parohiile lor la acest eveniment deosebit al diecezei şi să informeze preoţii responsabili ai comunităţii parohiale Nisiporeşti;

– sunt invitaţi să fie prezenţi toţi preoţii din toate parohiile diecezei, din toate casele călugăreşti, din toate structurile de învăţământ catolic şi de formare spirituală.

Îndemnăm ca toţi credincioşii şi oamenii de bunăvoinţă din dieceză şi mai ales din comunităţile învecinate să participe la această măreaţă sărbătoare, adică atât la celebrarea sfintei Liturghii a beatificării, din ziua de sâmbătă, 22 septembrie, cât şi la celebrarea sfintei Liturghii de mulţumire din ziua următoare, duminică, 23 septembrie;

– toate celelalte informaţii legate de beatificare vor fi comunicate atât pe site-ul diecezei, cât şi pe cel al provinciei franciscane, în secţiunile deja deschise în acest scop.

Declarându-ne fericiţi şi onoraţi de marele dar făcut de Dumnezeu Bisericii şi poporului nostru credincios, vă exprimăm mulţumirea noastră şi vă aşteptăm cu bucurie, împreună cu conducerea Provinciei Franciscane „Sfântul Iosif” din România, la acest moment de har şi de binecuvântare cerească.

Binecuvântat să fie Dumnezeu în sfinţii şi fericiţii săi!

Petru Gherghel, 
episcop de Iaşi

Iaşi, 22 august 2018

Distribuie cu: