Loading...

PS Petru Gherghel: Bucuria beatificării Mons. Vladimir Ghika

Mons. Vladimir Ghika

Distribuie cu:

Mons. Vladimir Ghika

Mons. Vladimir Ghika

 

Către toţi preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii Diecezei de Iaşi

Binecuvântat să fie Dumnezeu în sfinţii săi!

Cu bucurie vă transmitem şi pe această cale vestea că unul dintre fiii acestei binecuvântate Românii, Mons. Vladimir Ghika, slujitor al Domnului în Arhidieceza de Bucureşti şi în diferite ţări, a ajuns să fie recunoscut oficial ca fericit al Bisericii din România de către Sfântul Părinte papa Francisc.

El se înscrie alături de alţi doi mărturisitori şi martiri din ţara noastră, Constantin Ignaţiu Bogdánffy şi Ioan Scheffler, din episcopiile de Oradea şi Satu Mare, declaraţi fericiţi de papa Benedict al XVI-lea în anii 2010 şi 2011, fiind astfel recunoscuţi în rândul marilor eroi ai credinţei şi poporului nostru credincios, care şi-au oferit întreaga lor slujire şi chiar viaţa pentru Cristos şi credinţă.

Îl preamărim pe Dumnezeu pentru noul nostru erou şi martir, fericitul Vladimir Ghika, care cu toată însufleţirea sa, după un lung program pastoral, spiritual şi social în favoarea atâtor persoane din România şi din Franţa, a pecetluit credinţa lui cu sângele său, suferind moarte de martir în închisoarea din Jilava, la 16 mai 1954.

Bucuria păstorului Arhidiecezei de Bucureşti, arhiepiscopul mitropolit dr. Ioan Robu, a episcopului auxiliar Cornel Damian, a tuturor confraţilor preoţi din arhidieceză şi a credincioşilor din ţinuturile Munteniei şi Dobrogei este şi bucuria noastră, a celor din Dieceza de Iaşi, cât şi bucuria întregii Biserici Catolice din România.

Aşteptând şi noi o asemenea bucurie, la terminarea procesului ce se află în desfăşurare la Roma, pentru păstorul nostru, vrednicul episcop mărturisitor şi martir, dr. Anton Durcovici, ne simţim obligaţi şi onoraţi să ne înscriem la acest moment, unic în istoria Arhidiecezei de Bucureşti, să fim alături de fraţii şi surorile noastre în credinţă din arhidieceză şi să-l preamărim pe Dumnezeu, începând încă de la vestea primită şi, mai ales, în ziua declarării oficiale din partea cardinalului Angelo Amato, delegatul Sfântului Părinte, care va sosi la Bucureşti pentru acest act din ziua de sâmbătă, 31 august (ora 11.00, la Complexul Romexpo – Piaţa Presei Libere).

Programul evenimentului a ajuns deja la noi, la toate centrele parohiale, la toate instituţiile bisericeşti şi la toţi cei angajaţi în trăirea credinţei, după exemplul marilor eroi, şi poate fi găsit în mijloacele de comunicare ale Arhiepiscopiei de Bucureşti şi Episcopiei de Iaşi.

Pentru a participa cu tot sufletul la această manifestare de credinţă, tocmai în Anul Credinţei, cerem tuturor decanilor să procedeze la o organizare a înscrierilor din toate parohiile, a preoţilor şi credincioşilor, care prin diferite mijloace de locomoţie – tren, autocare, autoturisme, doresc să participe la acest eveniment extraordinar, aşa cum am făcut-o odinioară la vizita fericitului papă Ioan Paul al II-lea, la Bucureşti.

Rugăm ca până la 1 august 2013, toate programările să fie adunate de părinţii decani pentru a fi comunicate organizatorilor de la Bucureşti.

Aceleaşi date dorim să ajungă şi la Cancelaria noastră prin Oficiul pentru Pastoraţia Pelerinajelor, pentru a coordona şi mai bine participarea la acest moment special de credinţă şi suflet, pe care îl vrem ca un prinos de recunoştinţă faţă de noul fericit, Mons. Vladimir Ghika, şi ca o rugăciune comună ca prin intervenţia lui din ceruri să mijlocească recunoaşterea confratelui său de suferinţă martirică, episcopul Anton Durcovici, ca martir al aceleiaşi credinţe.

Din partea episcopiei noastre, Oficiul Diecezan pentru Pelerinaje va lua legătura cu părinţii decani pentru o bună organizare a acestui pelerinaj de credinţă de la Iaşi la Bucureşti.

Doamne, binecuvântează poporul nostru cu bogate haruri, cu pace şi cu un nou zel în trăirea credinţei şi a iubirii creştine!

Binecuvântat să fii, Doamne, prin sfinţii şi martirii tăi!

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

sursă:  http://www.ercis.ro

Distribuie cu: