Loading...

Profesiuni pe viață la Galați

Duminică, 20 septembrie 2020, în preajma Echinocțiului de toamnă, într-o atmosferă de profundă pietate creștină, enoriașii din Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Galați au avut parte de o sărbătoare cu totul specială: depunere de voturi perpetue de către 5 franciscani terțiari (aparținători ai Ordinului al III-lea – laic), 4 femei și un tânăr care au așteptat înrourați de emoție sinceră, începerea Sfintei Liturghii comunitare.

Cinci profesiuni de viață franciscană terțiară la Galați

Distribuie cu:

După ce au rostit cu evlavie Sfântul Rozariu în cinstea Prea Sfintei Fecioare Maria, comunitatea franciscană terțiară (Ordinul Franciscan Secular – OFS), și-a primit în spirit frățesc oaspeții, într-un număr mare din Provincia Moldova, dar și pe cei cinci candidați (unul din Galați și patru din Foltești). Au fost reprezentanții parohiilor din Faraoani, Bacău, Prăjești, Roman, Nisiporești, Nicolae Bălcescu, Luizi Călugăra ș.a.

Candidații la voturile perpetue de viață franciscană laică s-au aliniat în fața altarului, gata să dea mărturie cu viața și faptele lor, despre dragostea pentru Cristos sărac și răstignit, în spiritul Seraficului Francisc de Assisi și a imensului șir de sfinți, de frățiori și surioare care au trăit de aproape opt secole, pe întreg pământul, primind ca o promisiune binecuvântarea sfântului, dacă vor observa Regula Ordinului Franciscan, în statul lor de viață. Dar și pentru evlavia față de sfinții pe care-i cinstesc în mod curent, conform calendarului liturgic, culminând cu venerarea Prea Sfintei Fecioare Maria, Regina tuturor sfinților.

Profesiunea de credință e un angajament temporar sau pe viață, de a urma învățătura Sfintei Evanghelii după modelul aceluia care a fost mai aproape de Inima Preasfântă a lui Isus: Francisc de Assisi. Candidații au aderat la cel de-al Treilea Ordin (Terțiar), înființat de Seraficul Francisc, cu aproape opt secole în urmă și răspândit în întreaga lume.

Cu abia câteva zile în urmă, părintele spiritual al Familiei Terțiare Franciscane gălățene, înființată cu 27 de ani în urmă, preotul Fabian Iacob și-a luat bun rămas de la parohia noastră, după patru ani de slujire exemplară și zeci de lecții, învățăminte, îndemnuri și sfaturi, după ce a contribuit pas cu pas, la închegarea familiei franciscane terțiare locale. Dar preotul, îndeosebi cel franciscan, este un trimis, acolo unde este mai mare nevoie de sfatul lui, de îndrumarea spirituală de care laicul are imperioasă nevoie. Părintele Fabian a fost trimis la o altă parohie franciscană din Moldova să-și continue misiunea încredințată de Cristos prin Sfântul Francisc, fiind regretat de întreaga comunitate franciscană ca și de ceilalți enoriași pentru râvna, dăruirea și vocația de care a dat dovadă din plin în toți acești ani.

Profesiunea solemnă din duminica toamnei imperiale, făcută în mod public în cadrul Sfintei Liturghii constituie, nu numai pentru candidați, dar și pentru ceilalți enoriași, un bun prilej de bucurie fraternă adevărată, întru sporirea familiei terțiare locale, dar și a marii familii franciscane răspândită în întreaga lume, a Ordinului al Treilea, inițiat de cel care a rămas în Istoria Bisericii Universale și a Ordinului Fraților Minori  conventuali, Regulari sau Capucini – Primul ministru al Ordinului. Cel care a trăit Sărăcia și Ascultarea după modelul lui Cristos.  Seraficul care a părăsit lumea cu toate bunurile ei, lepădându-se de toate pentru ca Isus Cristos Sărac și Umilit să devină pentru el Totul, după cum a mărturisit: „Dumnezeul meu și Totul meu!”

El a ales să-L urmmeze pe Isus Cristos în acest fel exemplar, în cele din urmă primind ca semn de recunoaștere, sfintele stigmate vizibile și dureroase, pe Muntele Alvernia.

Sfânta Liturghie solemnă de la Galați s-a desfășurat în atmosfera sacră a Cuvântului Evanghelic și a cântecelor specifice acestui gen de celebrare.

Ca invitați au fost pr. Cristian Blăjuț, noul asistent spiritual al Ordinului Franciscan Terțiar din Provincia Moldova, părintele Anton Acatrinei cel care a îndeplinit această misiune până în septembrie 2020. Aceștia, împreună cu parohul bisericii „Nașterea Sântului Ioan Botezătorul”, preot profesor dr. Cristian Dumea au celebrat Sfânta Liturghie.

Adunați în jurul sfântului altar, preoți, frați franciscani, oaspeți din Moldova, care s-a dovedit a fi de-a lungul timpului, un adevărat leagăn de sfinți și martiri, s-au bucurat împreună de ospățul euharistic la celebrarea duminicală amintită. Și cum să nu se bucure când cinci fii ai lui Dumnezeu își vor închina viața definitiv slujirii lui Cristos după exemplul Sfântului Francisc, prin reînnoirea promisiunilor de viață evanghelică, dar și a celor de la Botez săvârșită în fiecare Duminică și sărbătoare sfântă. Acesta este un angajament benevol, având în vedere, fiecare și împreună, Regula Terțiarului Franciscan pe care o vor observa și pune în practică în statul lor de viață.

Sfânta Liturghie solemnă a fost prezidată de părintele franciscan Cristian Blăjuț, OFM Conv., fost paroh al bisericii noastre, fericit prilej de revedere și de împărtășire a Trupului și Sângelui lui Cristos. După Actul penițențial, s-a cântat Gloria in excelsis Deo”, pentru ca, pregătiți trupește și sufletește, creștinii să poată prăznui în Pace și Bucurie, această dublă sărbătoare.

Prima Lectură, din Sfântul Proroc Isaia (Is 55, 6-9) cu privire la gândului lui Dumnezeu și gândurile omului. Psalmul responsorial a avut ca refren următoarele versuri: „Domnul este alături / de toți cei care-l cheamă”.

A doua lectură a fost din Epistola Sfântului Apostol Paul către Filipeni.

Pericopa din Sfânta Evanghelie, lecturată de preot Anton Acatrinei, și a fost din Sfântul Apostol Matei, referitor la Împărăția Cerurilor care este asemănată cu Via Domnului precum și lucrătorii viei.

După Evanghelie s-au rostit formulele sacramentale de depunere a angajamentului pe viață de către cei 5 candidați: Aceștia sunt: Iuliana Marschall, Marius Eliade, Maria Badiu, Irina Mocoi, Liliana Neculache.

În predica Sfinției Sale, părintele Cristian Blăjuț îndeamnă credincioșii să-și deschidă inimile pentru a primi Cuvântul lui Dumnezeu, a-l medita, a-l însuși și a-l împărtăși, prin aceasta înmulțindu-l și diversificându-l.

Părintele a accentuat felul în care Dumnezeu lucrează. Nu contează dacă suntem primii sau ultimii pentru că toți suntem beneficiarii Milostivirii lui Dumnezeu. Via este poporul lui Dumnezeu. Stăpânul este exigent. El este Cel care ne caută întotdeauna. Noi suntem aceia care nu vrem să fim găsiți. Dumnezeu însă, nu dă faliment niciodată.

Consfințirea, Reînnoirea profesiunii înseamnă trăirea, reconștientizarea faptului că suntem creștini, prin reînnoirea promisiunilor de la Botez, săvârșită la fiecare Liturghie duminicală.

Părintele îi îndeamnă să trăiască această consacrare și să asculte de Sfânta Maică – Biserica.

După rostirea Rugăciunii credincioșilor noii candidați își dau consimțământul, adeziunea lor la modul de viață franciscană terțiară. Rugăciunea credincioșilor este făcută pentru acești frați franciscani terțiari care, fiecare și toți împreună rostesc formula de adeziune.

Ministra Fraternității gălățene, sora Maria Zlat mulțumește lui Dumnezeu pentru acești frați și pentru sărbătoarea de azi. Părintele spiritual confirmă aceste promisiuni.

Pe fundalul muzical al unor cântece liturgice cunoscute, dar și specific franciscane, se trece la Partea a II-a a celebrării, Liturghia Euharistică în aceeași ambianță de sacralitate.

Imnul Franciscan încununează aceste momente solemne: „Doamne, fă din mine / Un instrument al împăcării între oameni”.

Sora Maria Zlat rostește câteva cuvinte de îmbărbătare pentru cei 5 franciscani care astăzi și-au confirmat vocația. Creștinii au trăit cu intensitate momentele depunerii promisiunii de viață evanghelică, fiind alături de cei 5 candidați. Cu toții vor beneficia de promisiunea făcută de Seraficul Francisc pentru toți cei care vor observa Regula sa, indiferent în ce stat de viață. Binecuvântarea lui este pentru toți.

Spiritualitatea franciscană este cunoscută și răspândită în lume. Urmașii Sfântului Francisc suntem noi, indiferent unde locuim și ce limbă vorbim. Sora Maria Zlat dă o mărturisire emoționantă despre misiunea și dragostea sa pentru Sfântul Francisc, mărturisire încheiată cu mulțumiri lui Isus pentru toate darurile primite, în special pentru că i l-a dăruit pe Sfântul Francisc.

Și noi suntem în asentiment.

În încheiere, părintele celebrant dă bisecuvântarea finală.

După celebrare creștinii franciscani și oaspeții s-au bucurat de o agapă frățească.

Album Foto:

Distribuie cu: