Loading...

Profesiuni în OFS

Isus străbătea toate cetățile și satele, predicând evanghelia împărăției. Atunci le-a spus discipolilor săi: „Secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul lui!” (Mt 9,35.37-38).

Poiana Negri: Profesiuni OFS

Distribuie cu:

Cu ajutorul Dumnezeului celui Atotputernic, Sfânt și Milostiv, prin intercesiunea Sfântului Părinte Francisc de Assisi și a Sfintei Elisabeta, anul acesta, Ordinul Franciscan Secular al Provinciei noastre, a adus multe roade bogate pe care le-au oferit Bisericii ca ofrandă. După ce au avut loc mai multe profesiuni definitive în mai multe parohii din dieceză, cum sunt: Valea Mare, Tg. Trotuș, Luizi Călugăra și Prăjești, ultimul eveniment din anul acesta a avut loc la Poiana Negri, sâmbătă 9 decembrie 2017. Astfel, comunitatea romano-catolică din Poiana a trăit momente de bucurie la liturghia solemnă de la ora 10.30 unde întreaga comunitate, împreună cu pr. paroh Eugen Ciuraru, cu pr. Anton Acatrinei, Asistent spiritual național OFS și cu pr. Alexandru Olaru, Asistent spiritual local, i-au însoțit pe candidații în sărbătoare.

Un candidat a cerut să fie admis la inițierea în cel de-al treilea Ordin Franciscan, trei persoane s-au angajat în mod definitiv în trăirea promisiunilor de la Botez consfințindu-se în slujba împărăției lui Dumnezeu și a Bisericii profesând regula OFS, prin trăirea Evangheliei lui Cristos, cu ajutorul sfintei Fecioare Maria, a sfântului Părinte Francisc și al comuniunii frățești. Iar două credincioase mai înaintate în vârstă, au celebrat aniversarul celor 62 de ani de viață franciscană seculară. Bejan Cătălina de 90 ani împreună cu Dancău Veroana de 81 de ani, considerându-le „semințele” acestei zone aruncate în pământ bun (Cf. Mc 4, 26), chiar dacă au trebuit să sufere diferite intemperii de-a lungul vieții lor, mai ales în perioada comunistă, ele au răsărit, au crescut și au adus rod (Cf. Mc 4, 27-28), astăzi fraternitatea lor din această parohie ajungând la numărul de 16 frați și surori. Acestea două din urmă – povesteau -, au început acest drum de formare în Ordinul al Treilea Franciscan, în anul 1955 împreună cu pr. Ioan Minuț OFMConv, paroh de Prăjești pe atunci, în sacristia bisericii din Poiana, în cel mai mare secret, chiar și fără știrea celorlalți preoți misionari din acel timp. Noi le-am considerat ca fiind două perle prețioase pe care le-am găsit în pământul prețios al acestor locuri, evanghelizate de înaintașii noștri.

Biserica cu patronul ei „Sfântul Anton de Padova”, a oferit un suport spiritual pr. Anton Acatrinei, care în predica sa ne-a amintit de modul de viață a sfântului Francisc de Assisi și a sfântului Anton, amândoi contemporani ai vremurilor medievale, mari sfinți și făcători de minuni, care l-au iubit într-un mod atât de sublim pe Dumnezeu prin trăirea evangheliei creștine. Acesta a fost și îndemnul său către noi creștinii timpurilor de astăzi, care trebuie să contribuim și noi la edificarea Bisericii cu mărturia vieții noastre creștine.

La finalul Sfintei Liturghii, celebrată în cinstea Sfintei Fecioare Maria, pr. Alexandru, mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru aceste vocații, a mulțumit și pr. paroh actual Eugen Ciuraru precum și fostului paroh Isidor Gheorghieș în perioada care au parcurs drumul lor spiritual, re-începând cu anul 2000, pentru disponibilitate, de asemeni și părintelui Gheorghe Pișta și pr. Anton Acatrinei, pentru contribuția lor formativă de-a lungul acestor ani, surorilor Fărăoanu Maria ministra locală din Prăjești și Ana Jitaru ministră regională pe zona Moldova, precum și tuturor fraternităților din zona Bacău care au binevoit să participe la această celebrare și la acest moment de sărbătoare. Evenimentul s-a încheiat ca de obicei cu o agapă fraternă la căminul cultural.

Sfânta Fecioară Maria Neprihănit Zămislită a răspuns „da” voinței lui Dumnezeu prin Îngerul Gabriel, acceptând planul său: Eu sunt slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și astăzi, Domnul continuă să cheme bărbaţi, femei şi copii prin diverse circumstanţe. Se poate adesea interpela un cuvânt din Evanghelie sau printr-un eveniment special. Se poate chiar veni să ne caute foarte departe şi foarte jos. Cu toții suntem aleși de Dumnezeu pentru a încarna bunătatea sa, tandrețea şi dreptatea sa: în această lume tulburată este mai necesară ca oricând să scoatem apă din Izvoarele iubirii sale pentru a o împărții în jurul nostru. Maria s-a lăsat pătrunsă de iubirea lui Dumnezeu care a făcut-o imaculată. Cu ea, Dumnezeu ne cheamă să ne încredinţeze și nouă o misiune, o responsabilitate. El contează pe noi în parohii, în familii, la locurile de muncă pentru a fi martori și mesagerii iubirii sale. Să nu ne temem: această misiune se întoarce spre fericirea noastră și a oamenilor. În acest timp al Adventului, timp de credință, iubire și speranţă, să-i cerem lui Dumnezeu să ne facă primitori ai chemării şi venirii Fiului său în viaţa şi lumea noastră de astăzi. Rugați-l deci pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul său! (Mt 9,38).

Album Foto:

Distribuie cu: