Loading...

Presa Bună: Series chronologica

La Editura „Presa Bună” a apărut cartea Series chronologica. (Seria cronologică), de pr. Bonaventura Morariu. Traducerea în limba română a fost făcută de pr. Iosif Agiurgioaei.

Editura "Presa Bună": Series chronologica (Seria cronologică), de pr. Bonaventura Morariu (ediţie bilingvă)

Distribuie cu:

Fără îndoială, cele mai importante cercetări făcute de pr. Bonaventura Morariu se numără cele cu privire la prefecţii apostolici şi episcopii care au condus destinele mai întâi ale Misiunii Fraţilor Minori Conventuali din Valahia şi Moldova şi apoi cele ale Misiunii din Moldova în secolele XVII-XIX. […]

Studiile pe care le publicăm acum în ediţie bilingvă, traducerea în limba română fiind asigurată de pr. Iosif Agiurgioaei, prezintă succint şi cronologic prefecţii apostolici ai Misiunii după cercetări făcute de autor în arhiva Congregaţiei „De Propaganda Fide” şi cea a Ordinului Franciscan Conventual. […]

Dincolo de faptul că cercetarea este, aşa cum notează autorul, „o oarecare primă schemă, pe baza căreia cineva să poată scrie mai uşor şi mai sigur însăşi istoria Misiunii”, ea oferă informaţii importante care pot fi folosite în diferite alte studii. În afară de numele superiorilor, pr. Morariu redă numele misionarilor care au lucrat în Valahia şi Moldova în diferite perioade, provincia lor de origine, statistici, informaţii despre biserici şi despre preoţi răposaţi. […]

Sunt apoi documentele care ilustrează istoria Misiunii. Printre ele se găsesc memoriile pr. Mihai Sassano cu privire la biserica din Iaşi; despre găsirea şi mutarea rămăşiţelor pământeşti ale pr. Francisc Anton Tasso din Savona, paroh de Răchiteni, mort în faimă de sfinţenie; documente care stau la baza fondării Diecezei de Iaşi şi a Provinciei „Sfântul Iosif ” a Fraţilor Minori Conventuali etc.

Titlul complet al acestei ediţii bilingve este Series chronologica Praefectorum Apostolicorum antiquae nostrae Missionis in Moldavia et Valachia durante saec. XVII et XVIII. Seria cronologică a prefecţilor apostolici ai vechii noastre Misiuni din Moldova şi Valahia în sec. al XVII-lea şi al XVIII-lea. Series chronologica Episcoporum ac Praefectorum Apostolicorum Missionis Fratrum Minorum Conventualium in Moldavia (Romania) durante saeculo XIX. Seria cronologică a episcopilor şi prefecţilor apostolici ai Misiunii Fraţilor Minori Conventuali din Moldova (România) în secolul al XIX-lea, de pr. Bonaventura Morariu.

* * *

Series chronologica. Seria cronologică, de pr. Bonaventura Morariu (ediţie bilingvă)
Cornel Cadar (edit.), Ed. Presa Bună, 2019, ISBN 978-606-8116-86-0, 134 p., 17×24 cm, 17 lei

* * *

Această carte, în limita stocului disponibil, poate fi procurată prin comandă (cu plata taxelor poştale aferente expedierii):

prin poştă: Librăria Presa Bună, Bd. Ştefan cel Mare, 26; 700064-Iaşi;
prin fax: 0232/211527
prin telefon: 0232/212003, interior 41: de luni până vineri, între orele 10.00 şi 18.00
prin e-mail: libraria@ercis.ro
prin Internet: www.ercis.ro/librariawww.catholica.ro

* * *

Material apărut pe www.ercis.ro

Distribuie cu: