Loading...

Prăjești: Profesiune solemnă OFS

Duminică, 29 octombrie 2017, în comunitatea parohială din Prăjești trei frați din Ordinului Franciscan Secular au făcut promisiunea de viață evanghelică definitivă, în cadrul Sfintei Liturghii de la ora 11.00, prezidată de pr. Anton Acatrinei, asistent național OFS, și concelebrată de alți patru preoți din parohie și de la noviciat.

Profesiune OFs la Prăjești

Distribuie cu:

Cei trei candidați: Burcă Gheorghe, Măriuț Tereza și Vernica Maria, după o pregătire anterioară de un an de zile, au hotărât să spună „Da, vreau!” chemării lui Dumnezeu de a trăi Evanghelia mai îndeaproape, urmând exemplul sfântului Francisc de Assisi. În cadrul omiliei, pr. Anton ne-a amintit tuturor și, în special, candidaților că odată deveniți membri ai poporului lui Dumnezeu prin Botez și întăriți prin Sfântul Mir cu un nou dar al Duhului Sfânt, suntem martori ai lui Cristos prin viața de creștin, punând în practică porunca cea dintâi și cea mai mare: „Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți” (cf. Mt 37-39), și astfel devenim colaboratori fideli la continua ei reînnoire și la misiunea ei în lume prin această legătură mai strânsă cu Biserica.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, acestor frați li s-a încredințat cartea cu Regula terțiarului, Tau-ul franciscan și alte cărți de rugăciuni, după care, pr. paroh Emilian Antal a ținut să mulțumească tuturor în parte și în special participanților din diferitele parohii din împrejurimi.

La această celebrare au participat aproximativ 100 de frați și surori OFS din diferite fraternități din zona Bacău, participând cu entuziasm prin cântările și rugăciunile înălțate Domnului, dar și prin portul național și punerea în comun a bucatelor tradiționale românești cu care au pregătit agapa fraternă, după celebrare, în incinta Noviciatului Franciscan.

Mulțumindu-i Domnului pentru toate cele trăite și fraților care au organizat acest eveniment, credincioșii Ordinului al III-lea Franciscan s-au întors cu bucurie spre comunitățile lor pentru a da mărturie despre dragostea lui Dumnezeu față de noi cei slabi și păcătoși, punând în practică, la rândul nostru, porunca iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele.

„Dacă cineva mă iubește, va păzi cuvântul meu,
Tatăl meu îl va iubi și vom veni la el” (In 14,23).

 

Pace și bine!

Album Foto:

Distribuie cu: