Loading...

Prăjești: Exerciții spirituale

Cu inima cuprinsă de emoție și bucurie, în vederea pregătirii pentru primirea Sacramentului Preoției, șase frați diaconi ai Provinciei Franciscane Conventuale „Sfântul Iosif” din România au participat la exercițiile spirituale care au avut loc în casa de formare a postulanților din Prăjești (BC), însoțiți fiind de pr. Vlad-Bogdan Bejan OFMConv.

Prăjești: Exerciții spirituale pentru cei șase frați franciscani diaconi

Distribuie cu:

Organizarea acestor zile a fost una armonioasă și a cuprins momentele de rugăciune în comun, meditațiile propuse, precum și reflecția și rugăciunea personală. Cele zece meditații pregătite de părintele Vlad au avut o tematică complexă și au atins diferitele dimensiuni esențiale din viața unui preot: chemarea, umanitatea sa, rugăciunea și relația preotului cu Sfânta Scriptură și cu sacramentele.

În aceste zile frații diaconi au putut reflecta într-un mod mai intens asupra misterului chemării lor și să manifeste înaintea lui Dumnezeu atitudini de recunoștință, disponibilitate și abandonare în mâinile sale preamilostive. Un alt aspect evidențiat în cadrul meditațiilor a fost acela al dimensiunii umane a preotului (cf. Evr 5,1-9), care ocupă un loc important în formarea sa, constituind fundamentul pe care se dezvoltă apoi și celelalte dimensiuni. În misiunea sa de vestitor al Cuvântului lui Dumnezeu, preotul trebuie să fie el însuși un ascultător înflăcărat al aceluiași Cuvânt, iar predica sa să suscite rugăciunea în inimile celor care o ascultă. De asemenea, frații diaconi au meditat și asupra relației preotului cu liturgia și sacramentele înțelegând mai bine că misiunea preoțească poate fi împlinită în mod deplin numai în comuniune cu Isus Cristos, izvorul oricărei slujiri.

Exercițiile spirituale s-au încheiat joi cu Sfânta Liturghie celebrată de pr. Emilian Dumea OFMConv., care în cadrul predicii sale a amintit de curajul înaintașilor care prin efortul depus și rugăciune au reușit să se dedice în mod admirabil slujirii poporului lui Dumnezeu, realizând multe lucruri frumoase. A amintit de asemenea și de una dintre experiențele sale din Chile care l-a ajutat să înțeleagă mai bine care este rolul și importanța preotului și i-a încurajat și pe frații diaconi să descopere în fiecare zi frumusețea acestei slujiri, dincolo de dificultăți și limitele proprii.

Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru aceste binecuvântate zile de har, precum și pr. Vlad Bejan pentru frumoasele meditații și pentru disponibilitatea de a împărtăși cu noi din experiența sa de păstor al poporului lui Dumnezeu, precum și pentru că s-a îngrijit cu generozitate și bunătate de toate cele necesare.

În timpul care a mai rămas până la hirotonirea noastră, ne încredințăm în continuare rugăciunilor dumneavoastră, pentru ca prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria și a Sf. Francisc de Assisi, să dobândim de la Domnul harurile necesare spre a fi preoți buni după Inima lui Isus.

Pace și bine!

Album Foto:

Distribuie cu: