Loading...

Pârâul Rece: Hramul Conventului

Duminică, 12 iunie 2022, a avut loc Sfânta Liturghie de hram a conventului „Preasfânta Treime” de la Pârâul Rece. Sfânta Liturghie a fost prezidată de E.S. Mons. Miguel Maury Buendía, Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova, care cu acest prilej a sărbătorit 14 ani de la consacrarea episcopală.

Pârâul Rece: Hramul Conventului

Distribuie cu:

După Sfânta Liturghie, toți cei prezenți s-au bucurat de o agapă fraternă.

În cele ce urmează redăm omilia Excelenței Sale rostită în cadrul celebrării euharistice:

OMILIA E.S. Mons. MIGUEL MAURY BUENDÍA,
Nunțiul Apostolic în România și Republica Moldova,
Mănăstirea Sfânta Treime, a Fraților Minori Conventuali
Pârâul Rece, 12 iunie 2022
Solemnitatea Preasfintei Treimi

1. Dragi frați și surori: mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi la Pârâul Rece, pentru a celebra împreună cu voi una dintre cele mai frumoase sărbători ale anului: Solemnitatea Preasfintei Treimi, căreia îi este închinată această mănăstire a voastră.

Aș dori, în primul rând, să mulțumesc acestei comunități a Fraților Minori Conventuali, în mod special Părintelui Guardian, Ioan Butacu, pentru invitație și pentru primirea fraternă. De asemenea, le mulțumesc celor de la Casa de odihnă și tuturor participanților la această sărbătoare euharistică. În calitate de Nunțiu Apostolic vă aduc binecuvântarea Papei Francisc și salutările sale cordiale, pe care m-a rugat să le transmit tuturor bărbaților și femeilor de bunăvoință pe care îi voi întâlni în România.

2. Solemnitatea pe care astăzi o celebrăm a fost introdusă în liturgia catolică în 1334 de către Papa Ioan al XXII-lea și celebrează misterul central al credinței și al vieții creștine. Ea a fost afirmată încă de la primul Conciliu de la Niceea, din anul 325 după Cristos, și inserată în Crezul Conciliului niceo-constantinopolitan. Crezul proclamat atunci ca rugăciune a fost menit să rezolve numeroasele dispute care divizau Biserica din acea vreme.

Autorul cărții Proverbelor ne-a relatat în prima lectură cum înțelepciunea lui Dumnezeu are întâietate în opera creației. Ea a apărut mai înainte ca cerul și pământul să existe (Pro 8,22-31), dezvăluind astfel inițiativa Tatălui în tot ceea ce a fost făcut, așa cum mărturisim în Crez.

Solemnitatea de astăzi ne îndeamnă să ne îndreptăm privirea spre realitatea lui Dumnezeu iubire și spre taina mântuirii adusă de Tatăl, prin Fiul, în Duhul Sfânt, care revelează oamenilor misterul inefabil al vieții Sale.

3. Pasajul Evangheliei tocmai proclamate ne oferă cheia comuniunii dintre Tatăl și Fiul, în unitatea Duhului: „Tot ceea ce posedă Tatăl este al Meu”, spune Isus, și din aceasta vom lua parte prin Duhul adevărului, care ne „va călăuzi la tot adevărul și ne va vesti lucrurile viitoare” (In 16,12-15). De aceea, în Noul Testament, Sfânta Treime cunoaște revelația ei deplină, pentru că, așa cum spune Isus, „nimeni nu-L cunoaște pe Fiul, decât numai Tatăl, și nimeni nu-L cunoaște pe Tatăl decât numai Fiul și cel căruia Fiul vrea să I-l descopere” (Mt 11, 27). Domnul este în mijlocul nostru, manifestându-Se cu înțelepciune și dragoste drept Creator și Mântuitor. Prin urmare, trebuie să ne lăsăm călăuziți de Duhul Său.

Sfântul Pavel, rezumând comuniunea noastră cu Dumnezeu, nu doar recunoaște îndreptățirea noastră prin credință, ci ne descoperă și bucuria de a fi împăcați cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos (Rom 5,1-5). Pacea încredințată de Isus ucenicilor și anunțată de către Apostol este, de asemenea, implorată astăzi de Papa Francisc pentru întreaga umanitate. În acest sens, Sfântul Părinte afirmă că „În fiecare epocă, pacea este, în același timp, dar de sus și rod al unei angajări împărtășite“. (Cfr. Mesajul pentru cea de-a 55-a Zi Mondială a Păcii, 2022), prin urmare, nu putem ignora acest angajament comun și unitatea la care ne cheamă Isus. Citez din nou „Această unitate este esențială, deoarece se naște din dragostea și mila lui Dumnezeu, din îndreptățirea lui Isus Cristos și din prezența Duhului Sfânt în inimile noastre” (Cfr. Papa Francisc, Angelus din Duminica Preasfintei Treimi, 30 mai 2021). În pofida numeroaselor necazuri cauzate de pandemie și războaie, nu ne putem pierde speranța și nici nu ar trebui să ne simțim vreodată singuri și dezamăgiți.

Dragi frați și surori, să continuăm celebrarea noastră euharistică cu sentimente vii de mulțumire față de Domnul pentru că ne-a iubit. Să cerem Dumnezeului Unic și în trei Persoane harul de a imita exemplul Său de iubire și comuniune în familiile și comunitățile noastre. Implorăm mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, Maica Milostivirii și Regina Păcii, ca ea să ne susțină credința, să ne învețe să înaintăm alături cu Fiul Ei Isus și să ne facă adevărați adoratori ai lui Dumnezeu și slujitori ai semenilor nostri. Așa să fie!

Album Foto:

Distribuie cu: