Loading...

Oradea: Capitul electiv OFS

Membrii Ordinului Franciscan Secular din cadrul Sanctuarului Eparhial „Maica Domnului”, de la Oradea, desfășoară cu dăruire activități care dovedesc faptul că trăiesc o viață plină de   spiritualitate,  respectând Regula și spiritualitatea Sfântului Francisc de Assisi. Se cuvine, așadar, să-i mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că l-a ales pe Sfântul Francisc să fie slujitorul său, care să ne învețe să trăim Evanghelia Domnului Nostru Isus Cristos, în viaţa laică prin iubirea lui Dumneazeu și iubirea aproapelui.

Capitul electiv al terțiarilor franciscani din Oradea

Distribuie cu:

După ce Părintele serafic  Francisc, acum 800 de ani, a ascultat fragmentul din Biblie în care se vorbea despre trimiterea apostolilor în lume pentru a predica pocǎința, el  a spus: ,,Asta am dorit să fac din toată inima”. Membrii franciscani terțiari, după îndemnul Sfântului Francisc, au hotărât și doresc din toată inima,  să păstreze, să trăiască și să pună în practică Cuvântul Domnului.

Ziua de 29 octombrie 2022 a avut o semnificație deosebită, deoarece în prezența viceministrului regional OFS Celina Frâncu și al părintelui Albert Sebesteyn, OFM, asistent spiritual  al Regiunii Transilvania NV,  a avut loc Capitolul local electiv al fraternitatii „Sfânta Maria” din Oradea.

În conformitate cu ordinea de zi stabilită, s-a prezentat de către viceministrul Sanda Ulici  evaluarea  activităților și s-au raportat realizările conducerii care își incheie mandatul legislativ după o perioadǎ de 5 ani. Rezultatele evidenței economice au fost explicate de Elvira Butiri ca și trezorier. A urmat alegerea  noului Consiliu de conducere al fraternitǎții  pentru următorul mandat de 3 ani. S-au reamintit de către doamna Celina Frâncu, articolele din Statut privind modul de desfășurare al alegerilor. Pentru desemnarea funcțiilor s-au făcut propuneri individuale, scrise, prin care s-au nominalizat persoanele considerate corespunzătoare pentru a desfășura activitatea. După validarea voturilor s-a prezentat componența conducerii Ordinului Franciscan Secular, cu asistența spirituală asigurată de preotul paroh Robu Iulian, OFMConv, care arată astfel: Othilia GROZA, ministru; pr. Alexandru CHIVARI, viceministru; Elvira BUTIRI, trezorier; Ligia POP, formator; Miorița SĂTEANU, secretar.

Bunul Dumnezeu să-i ocrotească și să le dea înțelepciune, iar Sfântul Francisc, patronul spiritual al comunității  să le fie  exemplul de dăruire și perseverență  pentru a duce la îndeplinire sarcinile care decurg din funcția pentru care au fost aleși.

Othilia Groza, noul ministru ales, a considerat necesar a transmite cuvinte de mulțumire Domnului și fraților pentru încrederea acordatǎ și angajamentul de a lucra în echipǎ pentru binele fraternitǎții.

Pace și bine!

Album Foto:

Distribuie cu: