Loading...

Oferta educațională a Liceului „Sfântul Francisc de Assisi” din Roman

Oferta educaţională a Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” din Roman.

Oferta educațională a Liceului „Sfântul Francisc de Assisi” din Roman.

Distribuie cu:

Pentru anul şcolar 2017-2018 avem aprobate în planul de şcolarizare 28 de locuri, adică (1) o clasă a IX-a, filiera vocaţională, profilul teologie, specializarea teologie romano-catolică şi 28 de locuri, adică (1) o clasă filiera vocaţională, profilul pedagogic, specializarea învăţători – educatoare, pentru care se va organiza etapa I – probele de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 22 mai – 3 iulie 2017, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2017 – 2018, aprobat cu OMENCS nr. 5077 din 31.08.2016, cu următorul calendar de desfăşurare:

-18-19 mai 2017: Eliberarea fişelor de înscriere şi anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
-22-23 mai 2017: Înscrierea pentru probele de aptitudini
-24-27 mai 2017: Desfăşurarea probelor de aptitudini
-29 mai 2017: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini.
-31 mai 2017: Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

 

La profilul teologic candidaţii vor susţine probele de aptitudini oral şi scris la următoarele discipline: Catehismul mic, Mica Biblie, Probe de aptitudini muzicale.

Pentru susţinerea probelor de aptitudini vă punem la dispoziţie un material bibliografic în care veţi găsi toate informaţiile necesare în vederea susţinerii examenului de admitere.

Acest material se poate procura de la Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” Roman.

La înscrierea pentru probele de aptitudini candidaţii vor prezenta:
-fişa de înscriere tip eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde provin (original, cu semnătura şi ştampila şcolii);
-carte de identitate, original şi copie;
-certificat de naştere, original şi copie;
-adeverinţă medicală
-declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară a liceului şi că sunt de acord să-l respecte.

Documentele pentru completarea dosarului necesare înscrierii în clasa a IX-a 2017-2018 sunt:

-foaia matricolă V-VIII;

De la parohia de provenienţă:

-adeverinţă de Botez; adeverinţă de Mir; adeverinţă de căsătorie religioasă a părinţilor
-caracterizare din partea părintelui paroh.

La profilul pedagogic candidaţii vor susţine următoarele probe de aptitudini:

1.Proba de aptitudini muzicale

Proba constă în verificarea aptitudinilor interpretative şi a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece, învăţate în clasele I- VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.

Aptitudinile investigate sunt: auzul muzical; simţul ritmic; memoria muzicală; calităţile vocale.

2.Proba de aptitudini fizice

Proba constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea, după model, a 2-3 exerciţii de influenţare selectivă a aparatului locomotor;
b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a – a VI-a, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerinţă de timp (implică un efort moderat).

Aptitudinile investigate sunt: memorie motrică şi coordonare; starea funcţională a coloanei vertebrale; funcţie normală a sistemului cardio-respirator;

3.Proba de aptitudini artistice

Proba constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.

Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor, a proporţiilor dintre obiecte; încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spaţiu.

4.Interviu

Proba constă în:
a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
b) lectură expresivă la prima vedere;
c) participare la o conversaţie candidat – comisie, pe o temă dată (se verifică capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv şi receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie).

Aptitudinile investigate sunt comunicarea şi dicţia.

La înscrierea pentru probele de aptitudini, profilul pedagogic, specializarea învăţători – educatoare, etapa I, candidaţii vor prezenta:
fişa de înscriere tip eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde provin (original, cu semnătura şi ştampila scolii);
carte de identitate, original şi copie;
certificat de naştere, original şi copie;
adeverinţă medicală
declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară a liceului şi că sunt de acord să-l respecte.

Pentru alte detalii sunaţi la numărul de telefon: 0233/741421 sau 0766/465857.

* * *

Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”
Str. Ştefan cel Mare nr. 268/B, Roman (NT)
Tel. / fax: 0233 741421
E-mail: liceulfranciscan@yahoo.com

 

Distribuie cu: