Loading...

Noviciatul Ordinului Fraților Minori Conventuali

Provincia „Sf. Iosif” din România

Istoric

casa_de_noviciat

Prima casă de noviciat a Provinciei Franciscane Conventuale din România a fost deschisă la Săbăoani și inaugurată în data de 15 august 1926. Atunci, 16 tineri (13 clerici și 3 frați religioși) au îmbrăcat haina franciscană.

Noviciatul a funcționat până în 1948, când Ordinul a fost suprimat de regimul comunist, iar clădirea naționalizată.

După 1989, casa parohială din Luizi Călugăra a fost amenajată să găzduiască noviciatul celei dintâi serii de novici (1990-1991) de după căderea comunismului. Concomitent s-au început lucrările de renovare ale actualei case de noviciat din Prăjești. Aici, începând din 1991 și până în prezent – excepție făcând anii 1997-1999 – se desfășoară această etapă de formare a tinerilor care doresc să îmbrățișeze forma de viață a sfântului Francisc.

În anul 1996-1997, întrucât numărul de candidați era foarte mare, noviciatul a funcționat în trei locuri: Luizi Călugăra (BC), Prăjești (BC) și Huși (VS).

Ce este Noviciatul?

Noviciatul este etapa de formare pentru viața consacrată franciscană ce urmează postulandatului (1 an) și-l pregătește pe candidat pentru profesiunea religioasă temporară (pentru 1 an de zile) a celor 3 sfaturi evanghelice: ascultarea, sărăcia și castitatea.

Ce condiții se cer?

Conform Statutelor provinciale,

art. 24:  pentru admiterea la noviciat, pe lângă documentele prevăzute de Dreptul comun (CIC, can. 645 § 1-4), se cere o caracterizare amănunțită din partea rectorului postulandatului;

art. 25: vârsta minimă cerută pentru a începe noviciatul este de 18 ani împliniți;

art. 26: Noviciatul trebuie să fie același pentru toți frații, indiferent dacă aspiră sau nu la Ordinele Sacre. Ritul de intrare în noviciat se va desfășura în locul unde este stabilit noviciatul (cf. Const. 36, 1-2).

Cât timp?

Durata noviciatului este de 1 an de zile.