Loading...

Nou la editura Serafica

Editura Serafica inaugurează, în luna mai, colecția „Don Novello Pederzini”, o colecție de cinci volume reeditate din cele mai cunoscute lucrări ale acestui autor. Scrise pe înțelesul tuturor, volumele din colecție abordează teme din cele mai diverse, ca suferința, rugăciunea, iubirea aproapelui sau iertarea.

Nou la editura Serafica. Colecția „Don Novello Pederzini”

Distribuie cu:

Don Novello Pederzini (1923-2018) a fost un preot extrem de apreciat în Italia și nu numai, pentru activitatea pastorală și publicistică. Doctor în Teologie și Drept Canonic, a publicat zeci de lucrări și volume, traduse în mai multe limbi, fiind, în același timp, și una din vocile cele mai cunoscute de la Radio Maria.

„A face ordine. Reflecții și propuneri pentru un stil de viață mai sănătos, mai uman mai creștin”
Acest volum reprezintă o invitație la introspecție, la o analiză atentă a propriei vieți și a modului în care este trăită, pentru a putea realiza o schimbare majoră în bine înainte de a fi prea târziu.

Prima parte a cărții conține elemente teologice și antropologice necesare pentru a cunoaște ființa umană raportată la posibilitățile sale de a se alinia la binele moral și, deci, la ordine. A doua parte cuprinde descrierea unor situații concrete în care se exemplifică tema ordinii, oferind, în mare, soluția. Această parte, potrivit autorului, nu vrea să fie o culegere de soluții miraculoase, ci începutul unui discurs care să ducă la o angajare mai profundă în procesul de a face ordine. Fără să propună norme de comportament riguroase și greu de respect, paginile de față sunt un instrument care dorește să lumineze mințile pentru a înțelege adevăratul sens al ordinii și să susțină puterile celor care sunt angajați în concretizarea acestei ordini în propria viață și în mediul în care trăiesc și lucrează. Practic, volumul de față este un îndemn axat pe două direcții: a face ordine în trup pentru a avea ordine în spirit și a face ordine în spirit pentru a avea ordine în trup, ambele direcții având în prim plan respectarea propriei persoane și a celor din jur.

* * *

„Sacramentul iertării”
Această carte, pentru mulți cititori ar putea să constituie o mică surpriză în ceea ce privește modul în care este tratat Sacramentul Spovezii. Pornind de la realitățile zilelor noastre, caracterizate de o credință superficială și o spovadă formală, Don Novello Pederzini face o cateheză simplă, dar inedită, referitoare la spovadă. Totodată, autorul lansează și o provocare, o reinterpretare a acestui sacrament raportat la această lume în schimbare. De aceea, pentru un confesional modern se propune un mod nou de desfășurare a spovezii, aducând în prim plan esența (de multe ori uitată) a mărturisirii păcatelor: pocăința și iertarea. Centrate pe parabola fiului risipitor paginile de față vorbesc, surprinzător, despre bucuria mărturisirii, bucuria lui Dumnezeu care își vede fiul risipitor reîntors acasă și bucuria omului care este iertat în acest act unic de mântuire. Spunem surprinzător, pentru că mulți oameni în ziua de azi consideră spovada fie o corvoadă, fie un ritual învechit și lipsit de substanță. În aceste condiții, Don Novello Pederzini pledează pentru redenumirea acestui sacrament, o redenumire nu doar formală, ci care aduce și un suflu nou în felul de a mărturisi păcatele. De aceea, sacramentul spovezii este numit sacramentul iertării, sacramentul mărturisirii sau al reconcilierii, iar gesturile mecanice și rutina confesiunii sunt înlocuite de bucuria și sărbătoarea iertării și împăcării.

* * *

„Rămâi cu mine. Privilegiul rugăciunii
În paginile de față, Don Novello propune cititorilor și nu numai o meditație menită să conștientizăm faptul că orice itinerariu de credință nu poate fi împlinit dacă nu este sprijinit de rugăciune. Departe de a-și asuma rolul unui „manual” de rugăciune, volumul ar putea constitui un model care să ne facă să redescoperim bucuria și necesitatea rugăciunii. Dezinvoltă și naturală, cartea începe cu o reflecție asupra rugăciunii din Vechiul Testament, în special Psalmii, care sunt considerați o capodoperă de rugăciune. Apoi, autorul se concentrează asupra modului de a se ruga al lui Isus Cristos – omul. O parte importantă a volumului este dedicată descifrării adevărului sens al rugăciunii „Tatăl nostru”, rugăciune considerată sinteza întregii Evanghelii. Ultima parte pune accent pe caracteristicile rugăciunii creștine și pe dificultățile acesteia, propunând un mod personal, dar concret de a trăi viața prin rugăciune și de a-l gusta pe Dumnezeu prin ea. În fapt, cartea reprezintă o pledoarie solidă pentru o rugăciune ca existență și o existență ca rugăciune, fiind presărată cu numeroase cugetări ale marilor învățați ai Bisericii și scriitori marcanți din literatura universală.

Citind aceste pagini, vom descoperi că Don Novello nu numai că își atinge obiectivul, ci ne vom convinge în inima noastră că am învățat lucrul cel mai important din viața noastră: rugăciunea și viața sunt exerciții zilnice care se integrează și se completează reciproc.

* * *

„Suferă cu înțelepciune, suferă mai puțin…”
Aceste pagini sunt inspirate de experiența avută de Don Novello în așa numitele „trenuri ale speranței”, trenuri care transportă pelerinii spre Lourdes, trenuri în care și-a dat seama că rugăciunea și credința contribuie la ameliorarea stării bolnavilor. Cartea se adresează tuturor celor care, într-un fel sau altul, suferă trupește ori sufletește, și nu încearcă să explice ori să rezolve misterul durerii, ci să-i dea un sens. Autorul propune un mod nou de a privi suferința, un mod mai înțelept, prin care să suferim mai puțin. Cu un discurs limpede și calm, fără termeni academici și expresii ermetice, Don Novello vorbește inimii oricărui om pentru că, inevitabil, indiferent de apartenența culturală, fiecare trece, mai devreme sau mai târziu, prin ceasul încercării. Pentru a alina suferința trupească ori sufletească, părintele Pederzini stabilește și un decalog al suferinței, bazat pe acceptarea acesteia și rugăciunea continuă. Ca și în precedentele cărțile, și paginile de față sunt presărate cu citate din mari învățați ai Bisericii sau alte personalități, citate care ne fac să înțelegem cum a fost primită și receptată, de-a lungul istoriei, suferința.

* * *

„Iubește mai mult, iubește mai bine…”
După cum însuși Don Novello afirmă, volum acesta nu se dorește a fi un tratat teologic despre iubirea creștină, ci o culegere de experiențe, reflecții și sfaturi care au scopul de a ne ajuta să înțelegem mai bine în ce fel și din ce motiv trebuie să-i iubim pe alții și, deci, de a ne permite să fim mai buni, mai sinceri și mai disponibili. Fiecare capitol al cărții este precedat de fragmente biblice și se încheie cu citate împrumutate din scrierile sfinților Bisericii, sau alte personalități. În finalul volumului se regăsesc două rugăciuni și o invitație menită să ne deschidă inima către orizontul universal al iubirii.

De remarcat este faptul că autorul a preferat să se adreseze cititorului într-un mod direct, intim, ca între prieteni, pentru a înlesni înțelegerea mesajului care – din cauza dificultăților impuse de viața cotidiană – pare ceva imposibil de pus în practică.

* * *

A face ordine. Reflecții și propuneri pentru un stil de viață mai sănătos, mai uman mai creștin
Don Novello Pederzini, trad. sr. Veronica Iștoc, SFMA, și pr. Adrian Măgdici, OFMConv.
Serafica 2020, ISBN 978-606-770-154-8, format 12×19 cm,180 p., preț 13 lei.

 

Sacramentul iertării
Don Novello Pederzini, trad. sr. Veronica Iștoc, SFMA, și pr. Adrian Măgdici, OFMConv.
Serafica 2020, ISBN 978-606-770-155-5, format 12×19 cm, 128 p, preț 13 lei.

 

Rămâi cu mine. Privilegiul rugăciunii
Don Novello Pederzini, trad. sr. Veronica Iștoc, SFMA, și pr. Adrian Măgdici, OFMConv.
Serafica 2020, ISBN 978-606-770-156-2, format 12×19 cm 170 p, preț 16 lei.

 

Suferă cu înțelepciune, suferă mai puțin…
Don Novello Pederzini, trad. sr. Veronica Iștoc, SFMA, și pr. Adrian Măgdici, OFMConv.
Serafica 2020, ISBN 978-606-770-157-9, format 12×19 cm,  156 p., preț 14 lei.

 

Iubește mai mult, iubește mai bine…
Don Novello Pederzini, trad. sr. Veronica Iștoc, SFMA, și pr. Adrian Măgdici, OFMConv.
Serafica 2020, ISBN 978-606-770-158-6, format 12×19 cm, 152 p., preț 14 lei.

* * *

Aceste cărţi, în limita stocului disponibil, pot fi procurate prin comandă (cu plata taxelor aferente expedierii):

  • prin poştă: Editura Serafica, str. Teiului, 20; 611047-Roman (NT)
  • prin e-mail: edituraserafica@yahoo.com
  • prin telefon: 0741.120.321; 0768.192.777
  • prin website (online): www.edituraserafica.ro
  • direct din Librăria „Sfântul Anton” din Roman (incinta Seminarului Teologic Franciscan)
  • sau la librăriile catolice partenere
  •  

Album Foto:

Distribuie cu: