Loading...

Nisiporești: Zi de reculegere

Marți, 29 noiembrie 2022, în sărbătoarea „Tuturor Sfinților Ordinului Serafic”, frații din comunitățile din Hălăucești, Buruienești, Roman (conventul „Sf. Anton de Padova”), Viișoara și Nisiporești s-au reunit pentru ziua de reculegere lunară, gazda fiind conventul „Adormirea Maicii Domnului” din Nisiporești.

Zi de reculegere la Nisiporești pentru frații din zona Roman

Distribuie cu:

Programul a început la ora 10.00, prin salutul fratern adresat celor 22 de frați participanți adresat de către fr. Fabian Blaj, guardian și paroh al comunității din Nisiporești. În prima parte a programului frații au putut asculta meditația fr. Iosif Cadar, intitulată exortativ: „Adventul pentru mine: o retrezire!”. În această reflecție fr. Iosif, plecând de la textul biblic din scrisoarea Sf. apostol Paul către Romani despre iubirea aproapelui și vegherea creștină (Rom 13, 8-14), a prezentat fraților câteva semnificații ale vegherii creștine în perspectiva căreia trebuie trăit și înțeles Adventul, citând anumite învățături ale papei Benedict al XVI-lea, ale papei Francisc, precum și exemple din viața Sfântului Părinte Francisc. Trăirea autentică a Adventului presupune a te trezi din somnul conformismul cu lumea, cu prezentul nostru care devine tot mai păgân, a te trezi prin curajul virtuții și al credinței, eliberându-ne din visarea care ne împiedică să vedem adevărata noastră vocație, precum și cele mai bune posibilități ale noastre. A fi treaz pentru Dumnezeu și pentru ceilalți oameni: acesta este tipul de veghere pe care Adventul îl are în vedere și care face lumea mai luminoasă. Căile retrezirii sunt, așadar, ieșirea curajoasă din noaptea lumii, respectiv a sufletului propriu, redeșteptarea memoriei inimii, memoriei iubirii referitoare la bunătatea lui Dumnezeu și a celorlalți, precum și apropierea stăruitoare de tainică prezență a lui Dumnezeu.  

După meditație, frații au putut reflecta în tăcere și au avut timp de rugăciune personală, pentru ca apoi, spre miezul zilei, la 11.45 să se reunească pentru rugăciunea comunitară în biserică și lângă mormântul Fericitei Veronica Antal: s-au rugat împreună Sf. Rozariu și Ora medie, încheind cu celebrarea reînnoirii voturilor, în sărbătoarea Tuturor Sfinților Ordinului Serafic.

Ultima parte a acestei întâlniri, dar nu mai puțin importantă, a fost agapa frățească, frații luând împreună prânzul, oferit de frații comunității gazdă, moment oportun pentru dialog, deschidere și împărtășire fraternă. Mulțumim Domnului că a făcut posibilă această întâlnire de reculegere și comuniune, prin disponibilitatea fraților de a participa și prin frumoasa ospitalitate a fraților din Nisiporești.  

Album Foto:

Distribuie cu: