Loading...

Nisiporeşti: Invitaţie la sfinţirea bisericii şi consacrarea altarului

Distribuie cu:

Consacrarea altarului şi sfinţirea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Nisiporeşti (Neamţ) vor avea loc sâmbătă, 16 august 2014, ora 10.30.

Odată cu redobândirea libertăţii religioase, în urma evenimentelor din 1989, s-a reînnoit dorinţa comunităţii noastre de a avea o nouă biserică, deoarece cea veche, construită în anul 1900, era mult prea neîncăpătoare şi ruinată.

Din punct de vedere arhitectonic, interiorul bisericii are forma unei nave cu o deschidere laterală care îi conferă şi o formă de cruce. Nava principală, spaţiu dedicat credincioşilor, are o lungime de 40 de metri, iar spaţiul dedicat altarului şi prezbiteriului este de 15 metri.

Lucrările au fost demarate în anul 1993, însă fondurile limitate de care s-a dispus au făcut ca lucrările să înainteze destul de lent.

În anul 1996 lucrările erau la cota zero. În acelaşi an s-a decis crearea spaţiilor utilizabile la demisolul noii bisericii. Aceste spaţii aveau să fie folosite în următorii ani pentru celebrări liturgice, dar şi pentru întâlniri cu caracter catehetic. În acelaşi an 1996, din cauza lipsei de fonduri, au fost sistate lucrările de construcţie la noua biserică.

Interiorul bisericii din Nisiporești

Interiorul bisericii din Nisiporești

Abia după 3 ani, mai precis în anul 1999, s-a decis continuarea lucrărilor. Lucrările efective au fost reluate în anul succesiv, 2000, s-au turnat stâlpii şi arcurile de susţinere, grinzile de legătură, structura de rezistenţă, incluzând şi refacerea izolaţiei externe a temeliei, precum şi drenarea apei pluviale; au fost aduse modificări şi la proiectul iniţial, s-a ridicat turnul de 74 de metri, s-au adus clopotele realizate la Institutul Politehnic din Bucureşti, s-au zidit pereţii, circa 1100 m3 de zid din BCA şi s-a pus acoperişul; de asemenea, în această perioadă s-a făcut tâmplăria, încălzirea în duşumea, duşumeaua din marmură de Simeria, din aceeaşi marmură au fost efectuate altarul principal şi altarele laterale, precum şi masa tabernacolului, apoi, prin comandă specială în Polonia, s-a realizat tabernacolul. Concomitent au fost făcute instalaţia electrică şi sonorizarea. La nivel ornamental, e de amintit realizarea vitraliului central „Adormirea Maicii Domnului”, hramul bisericii, o reprezentare după mozaicul din „Chiesa dei Frari” din Veneţia, Italia. În fine, sub coordonarea părintelui Sociu Karmil, OFMConv, au fost făcute şi băncile, 70 la număr.

În acest context, trebuie să consemnăm că în vara anului 2005, cu multă nostalgie, a fost demolată vechea biserică, în vârstă de 105 ani, iar la data de 2 august, sărbătoarea Macii Domnului de la Porţiuncula, s-a celebrat prima sfântă Liturghie în această nouă biserică în construcţie. Începând cu această dată, în noua biserică s-a celebrat continuu, iniţial doar duminica şi în sărbători, fiindcă în timpul săptămânii se celebra în capela amenajată la demisol; din anul 2006 sfânta Liturghie se celebrează zilnic în biserică, în anul 2013 s-a reuşit finalizarea lucrărilor şi ornamentarea bisericii: grota, zugrăvirea şi amenajarea curţii bisericii, calea crucii realizată în mozaic, precum şi alte finisări interne şi externe.

Privind retrospectiv la istoricul acestei biserici, nu putem să nu admirăm modul minunat prin care Dumnezeu a călăuzit comunitatea noastră şi munca nu tocmai uşoară de a ridica acest lăcaş de har. De asemenea, putem afirma fără nici o teamă de a greşi că încă o dată se confirmă cuvintele Sfintei Scripturi: „Când Domnul e cu noi, cine este împotriva noastră, cine ne poate sta împotrivă?” (Rom 8,31). Într-adevăr, nici vitregiile timpurilor şi nici dictatura comunistă nu au reuşit să înnăbuşească dorinţa de nestrămutat a comunităţii noastre şi a păstorilor ei sufleteşti, de a avea un lăcaş sfânt de rugăciune, un lăcaş sfânt unde să fie preamărit Cel Preaînalt, un lăcaş sfânt sub protecţia maternă a Maicii Domnului şi a Maicii noastre cereşti.

Pr. Flavian Enăşcuţ, OFMConv

 

Distribuie cu: