Loading...

Mesagerul sfântului Anton: 158º

Dragi cititori, salutându-vă pe toţi în noul an şi cu gândurile cele mai frumoase, vă propunem spre lectură numărul ianuarie-februarie 2020 al revistei noastre, Mesagerul sfântului Anton! Gama abundentă de articole cuprinde tematici ca: bunătatea lui Dumnezeu, viaţa interioară şi buna ei orânduire în timp, iubirea de Dumnezeu, devenirea creştinească, darul de la Lourdes, sensibilitatea umană faţă de creaţie, slujirea aproapelui etc.

A apărut numărul ianuarie – februarie 2020 al revistei Mesagerul sfântului Anton

Distribuie cu:

Se împlinesc 800 de ani de la vocaţia franciscană a sfântului Anton de Padova. Despre această vocaţie şi despre pace ne vorbeşte părintele Daniel Fechetă, în Editorial. Chiar dacă ne rugăm adesea pentru pace, iar papa Francisc cheamă în repetate rânduri toate naţiunile la realizarea ei, se verifică, parcă tot mai mult, relativitatea şi fragilitatea păcii. Ne-am gândit că este bine să cerem mijlocirea sfinţilor Anton de Padova şi Francisc din Assisi pentru realizarea păcii. Ambii au obţinut şi promovat pacea în societatea timpului lor, iar Sărăcuţul din Assisi folosea salutul „Domnul să-ţi dăruiască pacea!”.

În cea de-a doua parte a articolului despre iubirea de Dumnezeu, părintele Carol-Daniel Sabău subliniază, succint, anumite aspecte practice care ţin de iubirea de Dumnezeu. „Dovada iubirii cu toată puterea stă în bine. În a face binele. (…) Ai nevoie de putere să iubeşti atunci când stările de moment nu sunt tocmai armonice, ai nevoie de putere să iubeşti atunci când faptele contrazic declaraţiile, ai nevoie de putere să iubeşti atunci când ţi se vântură pe sub nas contrariile”.

În Dosar, părintele Emanuel Imbrea şi doamna Florina Nicolae scriu despre relaţia noastră cu timpul şi despre orânduirea vieţii în vederea dobândirii fericirii. Întrucât gestionarea timpului şi orânduirea vieţii ţin (şi) de noi, sau, poate, mai ales de noi, autorii ne invită să ne înţelegem, să ne încurajăm, să ne preţuim şi să ne întocmim viaţa aşa cum ne îndrumă înalta rânduială a înţelepciunii dumnezeieşti. Vom dobândi, astfel, un dram de fericire în plus!

Vă lăsăm pe dumneavoastră să aprofundaţi aceste consideraţii şi cele necuprinse aici, citind articolele din publicaţia noastră!

Continuă reînnoirea abonamentelor la revista Mesagerul sfântului Anton pe anul 2020. Costul abonamentului anual este de 25 de lei (20 de lei pentru cei care au abonament colectiv, prin parohii sau colaboratori la distribuirea revistei). Contravaloarea poate fi achitată prin mandat poştal pe adresa redacţiei: pr. Marcelin Amariei, str. Teiului, nr. 20, 611047 Roman, jud. Neamţ. De asemenea, puteţi face şi virament bancar (nu prin mandat poştal) în contul pe care îl găsiţi pe coperta revistei (pagina 2).

Suntem la dispoziţia dumneavoastră pentru orice fel de informaţii şi sugestii legate de revista Mesagerul sfântului Anton la numărul de telefon 0765.421416 sau, în scris, pe adresa redacţiei sau, prin intermediul internetului, pe adresele mesagerul@santantonio.org sau mesagerulantonian@gmail.com!

Lectură plăcută! Domnul să vă dăruiască pacea sa!

Distribuie cu: