Loading...

Roman: Admiterea la Liceul Teologic Romano-Catolic Franciscan – 2013

Elevi ai Liceului Franciscan din Roman

Distribuie cu:

Elevi ai Liceului Franciscan din Roman

Elevi ai Liceului Franciscan din Roman

Pentru anul şcolar 2013 – 2014, au fost propuse spre aprobare în planul de şcolarizare 56 de locuri, adică (2) două clase a IX-a, filiera vocaţională, profilul teologie, specializarea teologie romano-catolică, pentru care se va organiza etapa I – probele de aptitudini pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 23 mai – 8 iulie 2013, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2013 – 2014, aprobat cu OMECTS nr. 5608 /31.08.2012.

 

 

Prima etapă de admitere

 • 23 mai 2013 – Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
 • 27 – 29 mai 2013 – Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 30 mai – 1 iunie 2013 – Desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 3 iunie 2013 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
 • 4 iunie 2013 – Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini
 • 21 iunie 2013 – Actualizarea listelor candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini
 • 4 iulie 2013 – Transmiterea de către comisia de admitere judeţeană, către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere
 • 5 iulie 2013 – Validarea listei candidaţilor admişi la liceele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ
 • 8 iulie 2013 – Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fişelor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

A doua etapă de admitere pentru candidaţii din seria curentă şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014

 • 17 iulie 2013 – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini
 • 18 – 19 iulie 2013 – Susţinerea probelor de aptitudini
 • 20 iulie 2013 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi rezolvarea eventualelor contestaţii.
 • 22 iulie 2013 – Completarea fişei de opţiuni de către candidaţii care au fost respinşi la liceele / clasele care organizează probe de aptitudini

A treia etapă de admitere pentru candidaţii din seria curentă şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2013 – 2014

 • 1 august 2013 – Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini
 • 2 septembrie 2013 – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini
 • 3 – 4 septembrie 2013 – Desfăşurarea probelor de aptitudini

Candidaţii vor susţine probele de aptitudini orale şi scrise la următoarele discipline: Catehismul mic, Mica Biblie, Probe de aptitudini muzicale.

Pentru susţinerea probelor de aptitudini, materialul bibliografic cu toate informaţiile necesare în vederea susţinerii examenului de admitere poate fi procurat de la Liceul Teologic Romano Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” – Roman.

La înscrierea pentru probele de aptitudini, etapa I, II şi III, candidaţii vor prezenta:

 • Fişa de înscriere tip eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde provin (original, cu semnătura şi ştampila scolii);
 • Buletin de identitate, original şi copie;
 • Certificat de naştere, original şi copie;
 • Adeverinţă medicală
 • Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul de ordine interioară a liceului şi că sunt de acord să-l respecte.

Documentele pentru completarea dosarului necesare înscrierii în clasa a IX-a în anul şcolar 2013 – 2014 ( 30 iunie – 3 iulie 2013 ) sunt:

 1. Foaia matricolă V-VIII;

De la parohia de provenienţă:

 1. Adeverinţă de Botez; Adeverinţă de Mir; Adeverinţă de căsătorie religioasă a părinţilor;
 2. Caracterizare din partea părintelui paroh.

Pace şi bine!

pr. prof. Cristinel Sociu OFM Conv

Distribuie cu: