Loading...

Liceul Franciscan: Admitere

Pentru anul şcolar 2019-2020, la Liceul Teologic Romano-Catolic Franciscan sunt aprobate în planul de şcolarizare 28 de locuri, adică  (1) o  clasă a IX-a, filiera vocaţională, profilul teologie, specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ pentru care se va organiza PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 8 mai – 24 mai 2019

Liceul Franciscan: Admitere

Distribuie cu:

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL  ŞCOLAR JUDEŢEAN  NEAMŢ
LICEUL TEOLOGIC ROMANO – CATOLIC
“SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI”
Municipiul Roman,  Judeţul Neamţ                                                                       
Str. Ştefan cel Mare nr.268/B
Tel / Fax: 0233 741421; e-mail: liceulfranciscan@yahoo.com


ADMITERE

Vă facem cunoscut că pentru anul şcolar 2019-2020 avem aprobate în planul de şcolarizare 28 de locuri, adică  (1) o  clasă a IX-a, filiera vocaţională, profilul teologie, specializarea TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ pentru care se va organiza PROBELE DE APTITUDINI pentru admiterea în clasa a IX-a liceu în perioada 8 mai – 24 mai 2019, conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020, aprobat cu OMEN nr. 4829  din 30.08.2018, cu următorul calendar de desfăşurare:

 

8 – 9 mai  2019: Eliberarea fișelor de înscriere și anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

Probele de aptitudini
13 –14 mai 2019: Înscrierea pentru probele de aptitudini
15-17 mai 2019: Desfăşurarea  probelor de aptitudini
20 mai 2019: Afişarea rezultatelor  la probele de aptitudini. Depunerea contestațiilor la probele de aptitudini.
24 mai 2019: Afișarea rezultatelor finale în urma contestațiilor la probele de aptitudini

 


Candidaţii vor susţine probele de aptitudini ORAL ŞI SCRIS la următoarele discipline: Catehismul mic, Mica Biblie, Probe de aptitudini muzicale.

Pentru susţinerea probelor de aptitudini vă punem la dispoziţie un material bibliografic in care veţi găsi toate informaţiile necesare în vederea susţinerii examenului de admitere.

Acest material se poate procura de la Liceul Teologic Romano Catolic „ Sfântul Francisc de Assisi „ Roman-Neamț.

La ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI  candidaţii vor prezenta:

  • FIŞA DE ÎNSCRIERE TIP ELIBERATĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL DE UNDE PROVIN (ORIGINAL, CU SEMNATURA ȘI ŞTAMPILA SCOLII);
  • Buletin de identitate, original şi copie;
  • Certificat de naştere, original şi copie;
  • Adeverinţă medicală
  • Declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul de ordine interioară a liceului şi că sunt de acord să-l respecte.

 

Documentele pentru completarea dosarului necesare înscrierii în clasa a IX-a sunt:
1. Foaia matricolă V-VIII;
De la parohia de provenienţă:
2. Adeverinţă de Botez; Adeverinţă de Mir; Adeverinţă de căsătorie religioasă a părinţilor
3. Caracterizare din partea Părintelui Paroh.

        

Vă mulțumesc pentru colaborare și vă doresc pace şi bine!

DIRECTOR,
Pr. prof. Cristinel Sociu

Distribuie cu: