Loading...

Laudele Creatorului

Poezia intitulată „Laudele Creatorului” a fost scrisă de fr. Ion Gârleanu, cel care a decedat, după o lungă și grea suferință, la 15 martie 1944.

Laudele Creatorului de fr. Ion Gârleanu †

Distribuie cu:

Sfânt eşti, Doamne, sfânt, sfânt eşti
Şi prin toate te slăveşti.
Singur domn eşti, împărate,
Tu faci lucruri minunate.
Tu eşti tare, tu eşti mare,
Şi înalt făr‘ de hotare.
Tu eşti Domn atotputernic,
Tatăl omului nemernic,
Împărat în cerul sfânt
Rege eşti şi pe pământ.
Unul eşti şi întreit,
Dumnezeu nedespărţit.
Binele deplin tu eşti
Şi tot bine împărţeşti.
Tu trăieşti neîncetat
Dumnezeu adevărat.
Eşti iubire,-nţelepciune,
Frumuseţe ce n-apune,
Bunătatea însăşi eşti
Şi de om te miluieşti.
Tu eşti, Doamne, din vecie,
Linişte şi bucurie,
Pace-n veci netulburată
Şi dreptate neschimbată.
Bogăţie eşti prea mare
Şi orice îndestulare,
Eşti blândeţe, apărare,
Păzitorul sfânt şi tare.
Eşti scăpare ce ne cheamă
Şi virtute fără seamă.
Eşti credinţă luminoasă
Şi nădejde mângâioasă.
Eşti putere, eşti tărie,
Eşti şi viaţa de vecie,
Dumnezeu puternic, mare,
Nesfârşit în îndurare.
Deci, te-arată tuturor
Milostiv Mântuitor.

 

Distribuie cu: