Loading...

Jubileul sacerdotal de argint

Miercuri, 22 iunie 2022, în Capela Institutului Teologic Franciscan din urbea mușatină a Romanului, 17 slujitori ai altarului, dintre cei care au fost hirotoniți cu 25 de ani în urmă, începând cu ora 12.00, au celebrat jubileul de argint, însoțiți fiind de un sobor numeros de preoți, frați franciscani, prezenți cu această ocazie la Capitulul spiritual.

Roman: Jubileul de 25 de ani de preoție

Distribuie cu:

Sfânta Liturghie a fost prezidată de către Părintele Custode, Anton Bulai, care activează în Custodia de Orient, mai exact la Istanbul în Turcia, avându-i alături pe părintele provincial Damian-Gheorghe Pătrașcu, în stânga, și pe părintele Guglielmo dello Spirito, în dreapta. În introducerea sa părintele Anton Bulai spunea: „Noi, frații, cei care astăzi celebrăm jubileul, aniversarea a 25 de preoție, cei prezenți și cei care nu au putut veni din motive oportune și aici includ pe toți cei care ne-au părăsit într-un mod sau altul, și-i amintesc special pe cei care astăzi celebrează jubileul cu noi din Paradis: fr. Ion Ciuraru, fr. Petre Cervencu, (…), vă mulțumim pentru că astăzi sunteți aici la această liturghie și vă alăturați ca să împlinim porunca Domnului „faceți aceasta în amintirea mea”. Sunt 25 de ani de când celebrăm și facem aceasta în memoria Domnului.

De pe muntele sfântului altar privim în urmă la cei 25 de ani de preoție, la cele aproximativ 9125 de liturghii celebrate și la numeroasele sacramente administrate, la sacramentalii împărțite și la acele momente când cu umilință am fost acele instrumente ce trebuia să fim în mâinile Domnului. Pentru binele primit si pentru binele de noi făcut, celebrăm această Sfântă Liturghie, mulțumindu-i Domnului și tuturor celor care ne-au fost alături în acești ani. Acest pământ pe care călcăm astăzi, aici, este un loc binecuvântat de Domnul pe care trebuie să-l păzim cu evlavie. Cerem ca Duhul Sfânt să coboare cu harurile sale asupra noastră, așa cum s-a întâmplat acum 25 de ani, în momentul hirotonirii. „Vino Duhule Sfânt și reînnoiește harul preoției cu puterea ta”.
Părintele franciscan Guglielmo dello Spirito, predicatorul capitulului spiritual, ne-a condus cu măiestrie și la predică, în această zi specială, printr-o analogie subtilă între experiența sfântului Iosif, istoria provinciei noastre franciscane din România și darul Sfintei Preoții. Așa cum Providența divină i-a încredințat sfântului Iosif, misiunea de a fi Protectorul Familiei din Nazaret, tot așa ne-a fost încredințat și nouă, fraților franciscani din Moldova, să-l avem ca Protector și model de virtute, pe acela care l-a protejat pe Fiul lui Dumnezeu pe acest pământ.

Părintele Paul Bulai, în numele fraților sărbătoriți, a mulțumit Sfintei Treimi, pentru darul vieții naturale, spirituale, religioase și preoțești. A adus, de asemenea, mulțumiri, folosindu-se de graiul moldovean: Sărut mâna, Mamei cerești, Maria, Mama Preotului Veșnic, Mama Bisericii, Mama Provinciei și a fiecărui preot în parte. Mulțumiri au fost aduse și înaintașilor noștri: superiori, formatori, profesori, părinți biologici, prieteni, binefăcători, vii și răposați. „Celebrând, așadar, moartea și învierea Fiului tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să-ți slujim ție” (Canonul roman II).

Cu un profund sentiment de recunoștință și mulțumire înălțăm către Dumnezeu Treime, imnul nostru de preamărire pentru darul Sfintei Preoții, de care ne-a făcut părtași, Cristos Marele Preot, acum 25 de ani în urma, în ziua de 22 iunie 1997. Unii dintre noi au fost hirotoniți la Oradea, în 2 martie, în ritul oriental, alți doi confrați au fost hirotoniți la Assisi, în 19 aprilie. Conștienți de nenumăratele daruri pe care le-am primit până acum dorim în această zi să i le oferim Aceluia, care ne-a ales, ne-a chemat, ne-a consacrat și ne-a trimis. Lui sa-i fie slavă și mărire în vecii vecilor. Amin.

„Ce-i voi da în schimb Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut? Voi lua potirul mântuirii și voi invoca numele Domnului” (Ps 116,12-13).

*

Mai multe imagini puteți vedea aici.

Distribuie cu: