Loading...

Jubileul de 10 ani de viață contemplativă clariană la Roman

„Sufletul meu îl preamăreşte pe Domnul”

Jubileul de 10 de viață contemplativă clariană la Roman.

Distribuie cu:

Este cântecul cel mai frumos pe care un suflet îl poate înălţa lui Dumnezeu. Da, Doamne, sufletul nostru te preamăreşte pe Tine, pentru minunile pe care le înfăptuieşti zilnic în viaţa noastră, şi pentru că ne-ai dat posibilitatea de a sărbători cei 10 ani de viaţă contemplativă clariană, pe pământul României, aici la Roman şi acest eveniment este semnificativ pentru noi şi dieceza noastră. Un Dar atât de mare pe care îl primim cu inima plină de bucurie şi de recunoştinţă din mâna lui  Dumnezeu, Dătătorul harului de la care, aşa cum credem izvorăşte orice dar bun şi tot darul desăvârşit, de aceea azi rostim împreună, mulţumirea noastră!

Am avut o mare bucurie să trăim un moment de comuniune fraternă cu comunitatea noastră din Città de Castello prin prezenţa Sorei Carmela vicara acestei mănăstiri şi al prietenului nostru domnul Enrico Fermentini veniţi din Italia cu această ocazie. A fost măreţia harului pe care l-am trăit  şi celebrat cu bucurie şi intensitate, cu toţi aceia care ni s-au alăturat nouă în acestă zi. Comuniunea noastră e constantă, dar avem nevoie de un moment ca acesta, în care să experimentăm mai mult apropierea noastră cu credincioşii şi să impărtăşim ceea ce avem mai drag şi pe care voim să-l vestim pe, Isus Cristos Domnul nostru, preot, profet şi rege. În ziua de 11 august la ora 18.00 ne-a convocat pe toţi în adunarea liturgică, pentru a ne conforma în urmarea Lui şi în mărturia pe care El însuşi ne-o cere fiecăruia dintre noi, aceea de a sluji în Biserică.   

Mulţumim Nunţiului Apostolic PS. Miguel Maury Buendìa că a acceptat invitaţia noastră de a o sărbători împreună pe Maica Sf. Clara.Venirea Excelentei Sale în mijlocul nostru a fost aşa de simţită, şi prin cuvântul pe care ni l-a împărtăşit, ne-a dat o încredere mai profundă, pentru ca să putem lucra cu mai multă râvna în via Domnului şi să ne împlinim misiunea cu toată ardoarea inimii. De aceea, considerăm de cuviinţă să-l implorăm pe Excelenţa Sa, atât cât poate, prin umile rugăciuni şi simţămintele lui Cristos, să binevoiască să ne întărească mereu în sfânta slujire, pentru a creşte  din bine în mai bine, din virtute în virtute, pentru ca Acela pe care îl slujim cu toată ardoarea spiritului  să binevoiască a ne dărui răsplata râvnita (Sf. Clara). La rândul nostru  îi  asigurăm zilnic rugăciunea noastră. Deasemeni îi mulţumim PS. Petru Gherghel şi reînnoim sentimentele noastre de gratitudine, pentru că a binevoit să ia parte la Sărbătoarea noastră şi pentru perseverenţa cu care slujeşte Biserica, punând peste toate caritatea evanghelică. Acest zel apostolic al Excelenţei Sale este de stimul pentru noi toţi: consacraţi, preoţi şi laici.

Mulţumim ministrului prov. pr. Teofil Petrişor, tuturor preoţilor parohi care au răspuns invitaţiei noastre, persoanelor consacrate, şi toţi credincioşii.O mulţumire specială pr. predicator Mihai Gal, care pe parcursul novenei a reuşit să ne vorbească cu limbajul inimii, acel limbaj care nu cunoaşte bariere şi care poate fi înţeles de toţi cei care ascultă, de aceea Cuvântul semănat nu se va întoarce înapoi fără ca să aducă rodul său. Ne-am bucurat mult să avem din nou în mijlocul nostru Corul Schola Muşatină, dirijat de pr. Cristian Dumea. Au făcut ca celebrarea liturgică să aibe o nunaţă de frumuseţe, a trezit în inima fiecăruia dintre noi , simţăminte profunde şi aproape în mod natural, ne-a dat posibilitatea de a ne inălţa mintea şi inima la Dumnezeu. Şi în final mulţumirea noastra se îndreaptă către toţi binefăcătorii noştri, cei care au colaborat mai îndeaproape, pentru ca această sărbătoare să fie cât mai simţită şi mai frumoasă. Dumnezeu în marea sa bunătate să răsplătescă efortul şi generozitatea lor!

În toţi aceşti ani de prezenţă contemplativă aici în Mănăstirea din Roman am fost alături de toţi cu rugaciunea noastră si vom continua să rămânem alături. De aceea îl rugăm în continuare pe bunul Dumnezeu să reverse din plin harul său asupra familiilor a întregii Biserici, pentru ca întotdeauna să se lucreze la cele veşnice. Fiecare creatură să poată răspândi mireasma bunului renume de creştin, asupra tuturor celor ce sunt aproape, ca şi celor ce sunt departe. Este într-adevăr, măreţ şi lăudabil să părăseşti bunurile vremelnice pentru cele veşnice, să fii cu Cristos. Frumuseţea sa o admiră soarele şi luna,  a cărui dragoste umple de pasiune, a cărui contemplare dă odihnă, a cărui blândeţe satură, a cărui amabilitate copleşeşte, a cărui amintire străluceşte în mod lin. Aşadar, toţi să ne fixăm mintea înaintea oglinzii veşniciei, să ne punem sufletul în splendoarea slavei şi să ne aşezăm inima în chipul fiinţei divine şi să ne transformăm cu totul prin contemplare, în icoana divinităţii sale. (let.III Sf. Clara)

Album Foto:

Distribuie cu: