Loading...

ITRCF: Admiterea din septembrie

Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman anunță că în perioada 17-21 septembrie 2020 va avea loc cea de-a doua sesiune de admitere pentru anul academic 2020-2021.

Concurs de admitere pentru sesiunea de toamnă la Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Institutului Teologic Franciscan din Roman

Distribuie cu:

Considerații generale
Admiterea la Facultatea de Teologie pastorală, din cadrul ITRCF Roman, se organizează pentru ciclul de studii universitare de licență, pe domeniul de studiu TEOLOGIE, acreditat conform legii, la programul de studii legal înființat în cadrul Facultății.

Admiterea la ciclul de licență se susține astfel:
– 60% Media examenului de bacalaureat
– 40% proba orală la „Teologie Dogmatică”; din Catehismul Bisericii Catolice și din YOUCAT (Editura „Sapientia”, 2012)

Calendarul concursului de admitere pentru sesiunea de toamnă 2020

Concursul de  admitere în învățământul superior la Facultatea de  Teologie  Pastorală a ITRCF din Roman se organizează după cum urmează:
– 17-19 septembrie 2020, între orele 9,00-14,00 înscrierea la sediul Facultății de Teologie;
– 21 septembrie 2020, concurs de admitere licență;
– 22 septembrie 2020, afișarea rezultatelor;
– 24 septembrie 2020, contestații;
– 25 septembrie 2020, afișarea rezultatelor la contestații și confirmarea locurilor prin completarea contractului de școlarizare;
– 25 septembrie 2020, rezultate finale.

Mai multe informații suplimentare se pot obține de la Secretariatul Facultății: e-mail: secretariat.itrcf@gmail.com; tel: 0233/731002; www.itrcf.ofmconv.ro 
Toate dosarele se depun la Secretariatul  Facultății de Teologie Pastorală, str. Ștefan cel Mare, 268/B, 611040- Roman (NT).

Decan,
Pr. lect. univ. Bernadin Duma

Album Foto:

Distribuie cu: