Loading...

Întrunirea Consiliului Pastoral Diecezan

În ziua de 13 octombrie 2020, prin decretul nr. 2962, Preasfinţitul Iosif Păuleţ a convocat Consiliul Pastoral Diecezan pentru sesiunea de toamnă a anului în curs. Reuniunea a avut loc sâmbătă, 17 brumărel, în sala de conferinţe a Seminarului Franciscan din Roman, cu începere de la ora 10.30. Au fost prezenţi 56, din cei 69 de membrii ai noului Consiliu Pastoral Diecezan (preoţi, persoane consacrate şi laici), constituit la 9 octombrie acest an, în urma revizuirii Statutului acestui organism diecezan.

Întrunirea Consiliului Pastoral Diecezan la Roman

Distribuie cu:

Menirea acestui Consiliu Pastoral este de a căuta să descopere problemele legate de activităţile pastorale în dieceză, să le examineze şi să propună soluţii practice. Consiliul este format din „credincioşi creştini care sunt în comuniune deplină cu Biserica Catolică, atât clerici şi membri ai institutelor de viaţă consacrată, cât mai ales laici, care sunt desemnaţi conform criteriilor stabilite de episcopul diecezan”. Astfel, sunt 19 membri de drept, care coordonează diferite oficii din cadrul diecezei; 10 preoţi şi 20 de laici aleşi din cele 10 decanate ale diecezei; 5 reprezentanţi ai unor asociaţii care activează în dieceză, 5 persoane consacrate din diferite ordine şi congregaţii religioase şi 10 membri aleşi de episcopul diecezan. Consiliul Pastoral este constituit pentru 5 ani, conform canoanelor din Dreptul Canonic şi prescripţiilor Statutului promulgat de episcopul Iosif Păuleţ, la 2 brumărel din acest an, prin Decretul Prot. N. 2842/2020.

Având deja o experienţă de 15 ani, Consiliul Pastoral Diecezan al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi şi-a propus o nouă abordare a chestiunilor pastorale sesizate în comunităţile diecezei, oferind numeroase modalităţi de analiză şi comunicare. Astfel, mulţi din membrii care nu au putut participa fizic la întrunire au oferit răspunsuri în scris la provocările trimise prin mijloacele moderne de comunicaţie sau puteau participa on-line la şedinţă.

Prima întâlnire a noului Consiliul Pastoral Diecezan a fost deschisă de Preasfinţitul Iosif Păuleţ, care a preferat să trăiască o parte din ziua sa aniversară alături de consilierii pastorali din dieceză. Au urmat cuvintele de salut şi bun venit din partea preoţilor franciscani Cristi Blăjuţ şi Alexandru Olaru, care s-au dovedit gazde primitoare şi ne-au oferit un cadru organizatori deosebit.

Pr. Alois Moraru, secretarul general al Consiliului Pastoral Diecezan, a prezentat apoi programul întâlnirii, conştientizând adunarea despre bucuria de a fi împreună şi a munci pentru binele Bisericii locale. A urmat prezentarea membrilor şi analiza unor articole din Statutul Consiliului Pastoral Diecezan al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi. S-a subliniat că acest Consiliu este un organ consultativ permanent, semn al participării şi al coresponsabilităţii tuturor celor botezaţi la unica misiune mântuitoare a Bisericii şi are misiunea, sub autoritatea episcopului, „să caute să descopere problemele privind activităţile pastorale în dieceză, să le examineze şi să propună soluţii practice”. Consiliul Pastoral Diecezan trebuie să fie prezidat de episcop, asistat de vicarul său general şi de vicarul episcopal al Secţiunii Pastoraţie. S-a reamintit componenţa consiliului şi s-a prezentat rolul secretariatului, format dintr-un secretar numit de episcop. Un accent important a fost pus pe încetarea mandatului consilierilor, pentru a avea mereu timpul necesar unor noi alegeri şi numiri. S-a spus încă o dată că acest Consiliu Pastoral va fi convocat în sesiune ordinară de două ori pe an, dar va putea fi convocat şi în sesiune extraordinară din iniţiativa episcopului sau la cererea majorităţii absolute a consilierilor. Ordinea de zi a sesiunilor este stabilită de episcop în funcţie de Programul pastoral diecezan anual. Fiecare consilier este chemat să-şi aducă contribuţia la dezbaterile pe marginea temelor propuse. În finalul Statutului se precizează că „participarea la activităţile Consiliului Pastoral Diecezan este o slujire gratuită adusă comunităţii ecleziale”.

Părintele Egidiu Condac, vicar general, a prezentat o evaluare a crizei momentului, pandemia de covid-19, şi a căutat diferite realităţi pozitive şi negative consemnate în dieceză în ultimele luni. S-au subliniat multiple aspecte liturgice şi catehetice la care s-au căutat soluţii. Preoţii, persoanele consacrate şi laicii au putut expune în cadrul reuniunii neajunsurile şi împlinirile întâlnite în parohiile diecezei. Cei mai mulţi au subliniat că Biserica a făcut tot ce i-a stat în putinţă în acest timp de pandemie, aliniindu-se la regulile impuse de autorităţile civile. Această stare a generat o scădere a practicilor liturgice, dar a intensificat credinţa individului. S-a accentuat de nenumărate ori rolul pe care l-a avut internetul şi transmisiile oferite din multe biserici de pe teritoriul diecezei.

O noutate adusă la această întrunire a fost faptul că unele teme au fost discutate în 6 grupuri mici, în care fiecare participant a putut să-şi prezinte punctele de vedere, sugestiile şi criticile constructive. Dintre temele abordate, am reţinut: Anul Sfintei Liturghii: lumini şi umbre. Ce a mers şi ce nu a mers? A fost util? Ce s-a putut face în comunităţile parohiale? Este ceva ce merită mai multă atenţie sau trebuie accentuat în viitor? Propuneri pentru anul pastoral 2020-2021. Când consideraţi că este mai bine să înceapă anul pastoral? Asupra cărei teme sau mesaj ar trebui să se concentreze Biserica noastră locală anul pastoral care urmează? Sau poate întrezăriţi o înşiruire de teme. Alte chestiuni care consideraţi că trebuie abordate la această întrunire. În cadrul atelierelor de lucru s-au conturat multe propuneri şi tematici pentru noul an pastoral, oferind Preasfinţitului Păuleţ o paletă foarte largă de opţiuni. În ultima parte a întrunirii s-a prezentat o parte din aspectele discutate în grupuri mici şi au fost încredinţate secretariatului consiliului zeci de sugestii pastorale, care urmează a fi sintetizate şi prezentate episcopului diecezan.

Prima întrunire a noului Consiliu Pastoral al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi (a patra „echipă”, după cele din 2005-2010, 2010-2016 şi 2016-2020) a fost conchisă de păstorul diecezei, Preasfinţitul Iosif Păuleţ, care a făcut alte scurte precizări, a mulţumit secretariatului şi membrilor prezenţi, invitându-i pe toţi la rugăciune şi la agapa oferită de fraţii franciscani.

Pr. Alois Moraru,
secretar general

* * *

Material apărut pe www.ercis.ro

Album Foto:

Distribuie cu: