Loading...

Întâlnirea semestrială a parohilor Provinciei

În data de 20 octombrie 2017 a avut loc la Viişoara, judeţul Neamţ, în casa Postulandatului Franciscan, întâlnirea semestrială a parohilor din Provincia „Sf. Iosif” din România.

Întâlnirea parohilor Provinciei.

Distribuie cu:

Întâlnirea a început cu Sfânta Liturghie, iar la 09:30, pr. Iosif Bisoc, preşedintele Comisiei pentru Pastorație, le-a adresat un salut de bun venit tuturor participanţilor la întrunire și i-a mulțumit pentru  prezenţă Ministrului provincial, fr. Teofil Petrişor.

În luarea de cuvânt, Ministrul provincial, fr. Teofil Petrișor, a salutat şi le-a mulţumit tuturor fraţilor parohi prezenți, precum și tuturor părinților vicari și colaboratori ai Provinciei şi i-a îndemnat pe cei prezenți să fie sensibili la problemele şi necesităţile Provinciei, să simtă aşa cum simte Provincia noastră.

Au fost sublinitate câteva realizări şi s-au făcut câteva clarificări. Părintele Iosif Bisoc i-a felicitat pe noii părinți parohi: pr. Adrian Herciu la Buftea-Crevedia, pr. Ioan Ciuraru la Hălăuceşti, pr. Iulian Robu la Oradea şi pr. Augustin Vereş la L’Aquila (Italia). Totodată le-a felicitat realizările fraţilor: pr. Mihai Vătămănelu, numit vicar general al Eparhiei de Oradea şi pr. Ciprian Budău, ales custode pentru Marea Britanie şi Irlanda. I-a informat despre componența Comisiei: pr. Iosif Bisoc – preşedinte, pr. Ioan Ciuraru, pr. Iosif Beșleagă, pr. Petrică Olariu şi pr. Iulian Robu – secretar al Comisiei. S-a propus, de asemenea, un Regulament de funcţionare a Comisiei.

Pr. Iosif Bisoc a prezentat şi a încurajat activitatea pastorală, catehezele și toate celelalte celebări care promovează un spirit comunitar, o trăire matură a credinței, o participare activă la viața Bisericii locale – atât a credincioșilor cât și a preoților implicați – și, de asemenea, o mărturie a spiritualității franciscane.

Un alt punct al întâlnirii a constat în prezentarea realităţilor fiecărei parohii.

Parohia din Buruieneşti a fost prezentată de pr. Iosif Bisoc. Parohia se bucură de prezenţa mai multor grupuri de copii, ministranţi, tineri, A.M.D., terţiari franciscani, terezine, lectori, familii, cor parohial, corul Speranța etc. Pulsul comunităţii este unul viu, cu o activitate pastorală bogată. Părintele a prezentat, în cadrul întrunirii, un plan pastoral şi un calendar al comunităţii parohiale, cu activităţile pastorale pentru anul pastoral 2017-2018.

Parohia din Luizi-Călugăra a fost prezentată de pr. Iosif Beşleagă, unde activităţile şi proiectele sunt numeroase. Existenţa multor grupuri în parohie care dau vitalitate şi energie comunităţii: copii, tineri, OFS, A.M.D. etc. Pr. Iosif a adus la cunoştinţă şi stadiul lucrărilor de construcție a noii biserici din Osebiţi.

Realitatea de la Carei a fost prezentată de pr. Cristian Tiba: existenţa grupului de copii, reuniunea mariană şi a câtorva familii care întreţin realitatea spirituală a parohiei greco-catolice.

Activităţile parohiei de la Galaţi au fost prezentate de pr. Cristian Dumea. S-a subliniat situația parohiei gălăţene şi relaţiile inter-confesionale existente, menționând că oraşul Galaţi are o realitate cosmopolită de etnii şi culturi.

 Parohia de la Campobasso (Italia) a fost prezentată de pr. Ioachim Blaj. Acolo se află o parohie mare cu activităţi multe şi diverse, cu o prezenţă activă a copiilor şi a cateheţilor în viaţa parohiei, cu un frumos cor care animă sfintele liturghii, ş.a.

 Realitatea de la Buftea-Crevedia a fost prezentată de pr. Herciu Adrian, care a subliniat o nouă realitate – grupul terţiarilor franciscani -, şi colaborarea pe viitor cu Provincia şi Arhiepiscopia de Bucureşti.

Activităţile din parohia de la Târgu Trotuş au fost prezentate de pr. Benoni Solomon. Sunt mai bine de 200 de familii; parohia mai are 3 filiale, cu multe realizări pe plan pastoral.

Pr. Florin Orza a prezentat comunitatea parohială greco-catolică din Chişineu-Criş, de la începutul formării conventului şi până astăzi: cu bucurii şi împliniri în viaţa parohiei.

Pr. Petru Olariu a prezentat activităţile din parohia de la Huşi-Corni: grupuri, familii în jur de 900 – unde jumătate din acestea sunt persoane singure sau văduve -, activităţi cu copiii cu OFS şi A.M.D.

 Pr. Bogdănel Anton a prezentat activităţile şi pulsul din parohia Nisiporeşti, subliniind existenţa multor grupuri ce dau frumuseţe parohiei: OFS, A.M.D., ministranţi şi altele.

 Pr. Iosif Robu a vorbit despre prezenţa fraţilor la Istanbul (Turcia) şi conventul Sf. Anton, activităţile fraţilor, grupurile de rugăciune.

Pr. Franţ Felix a prezentat realităţile de la Baia Mare, activităţile fraţilor, filialele, numărul credincioşilor – care este flexibil. Există mult respect şi apreciere din partea credincioșilor și a episcopiei.

Activităţile din parohia de la Prăjeşti au fost prezentate de pr. Emilian Antal, care a subliniat prezenţa mai multor grupuri de rugăciune şi cateheză, prezența copiilor şi a tinerilor, de asemenea, filiala Bogdăneşti, OFS, A.M.D., ş.a.

Pr. Ioan Ciuraru a prezentat parohia şi activităţile fraţilor de la Hălăuceşti: fraţi dornici de comuniune şi activităţi pastorale, cu o prezenţă în permanenţă la dispoziţia credincioşilor, existenţa mai multor grupuri de rugăciune şi cateheză în parohie – copii şi tineri, OFS, A.M.D., ș.a.

 Pulsul parohiei greco-catolice din Oradea a fost prezentat de pr. Iulian Robu. Multe devoţiuni şi rugăciuni, activităţi variate, grupuri de copii şi tineri, OFS, Reuniunea Mariană, grupul neocatecumenilor şi al familiilor evanghelizatoare. Biserica este restaurată cu altar nou şi confesionale noi.

La această întâlnire a fost invitat şi pr. Amariei Marcelin, care a detaliat şi a adus clarificări în vederea pelerinajului din 2018, în țara noastră, cu relicva Sf. Anton de Padova. Tematica acestui pelerinaj este: ,,Sf. Anton de Padova, ocrotitor şi apărător al familiei creştine”.

S-a subliniat şi importanţa întâlnirilor mai dese atât între părinții parohi cât și între părinții vicari. În acest sens, s-au stabilit trei date ale întrunirilor anuale (de primăvară şi de toamnă, şi întâlnirea FIMP): s-a stabilit ca următoarea întrunire a tururor celor care activează în pastorație în parohiile încredințate fraților provinciei să aibă loc la Roman, în ziua de 14 martie 2018. 

Se doreşte înfiinţarea unui grup de comunicare pe internet (rețele de socializare), unde să se poată împărtăşi idei, cateheze, materiale pastorale etc. Se consideră necesară elaborarea unei cărţi, unui curs în vederea pregătirii logodnicilor la căsătorie. Totodată se consideră a fi oportun existenţa unei baze de date, statistici din toate parohiile gestionate de părinţii şi fraţii franciscani.

La punctul diverse, s-a discutat despre participarea la întâlnirea FIMP și s-a subliniat solidaritatea dintre parohii.

Întâlnirea s-a încheiat cu o rugăciune şi cu un moment de fraternitate şi comuniune.

Album Foto:

Distribuie cu: