Loading...

Întâlnirea Comisiei Diecezane

Membrii Comisiei Diecezane pentru Viaţa Consacrată, formată din reprezentanţi ale celor cinci zone din Dieceza de Iaşi, s-au întrunit la Institutul Franciscan din Roman, sâmbătă, 16 februarie 2019, în vederea organizării întâlnirii diecezane formative pentru persoanele consacrate şi alte argumente de pe ordinea zilei.

Roman: Întâlnirea Comisiei Diecezane pentru Viaţa Consacrată

Distribuie cu:

După un moment de rugăciune şi de bun venit din partea gazdelor şi a părintelui Augustin, s-a trecut la discuţii pe baza temelor aflate pe ordinea zilei.

Primul punct de discuţie a fost despre situaţia fiecărei zone prezentată de responsabila zonei sau un reprezentant din zona respectivă. Fiecare responsabil zonal a făcut o scurtă prezentare a activităţilor desfăşurate începând cu anul 2018.

A avut cuvântul de deschidere sr. Emanuela Bereşoaie, de la „Surorile Boromite”, din Gioseni, prin prezentarea programului persoanelor consacrate din zona Bacău. Aşa cum ne-a obişnuit, calendarul a fost unul foarte variat, pe care sr. Emanuela l-a îmbogăţit şi prin prezentarea de imagini surprinse în ocazia acestor activităţi. Începând cu luna februarie a anului 2018, persoanele consacrate din această zonă au fost implicate lunar în diferite activităţi formative, zile de reculegere şi de destindere, atât la nivel diecezan cât şi zonal. Persoanele consacrate, fraţi şi surori, au fost prezente pe tot parcursul acestui an în mai multe din comunităţile religioase din această zonă. Alte iniţiative desfăşurate au avut caracter ecumenic sau de binefacere. Sr. Emanuela mărturiseşte că participarea la aceste momente a fost foarte bună, constituind un prilej de bucurie şi îmbogăţire spirituală.

Zona Roman a fost prezentată de sr. Alina Ionela Rîtan, de la Congregaţia „Surorile lui Cristos, Marele Preot”, din Iugani, numită responsabilă pentru această zonă în luna septembrie a anului trecut. Sr. Alina a prezentat o serie de activităţi şi întâlniri la nivel zonal şi diecezan, pe care persoanele consacrate le-au concretizat în ultima perioadă. Astfel, plecând de la întâlnirea diecezană de la Nisiporeşti, a trecut în revistă alte întâlniri zonale precum cele desfăşurate în jurul iniţiativei diecezane de „Lectio divina”, vizite şi cunoaştere reciprocă ocazionate de sărbătorile Crăciunului şi a Anului Nou. De menţionat pelerinajul ecumenic la mănăstirea Miclăuşeni şi momentul de comuniune cu maicile ortodoxe, încheiat cu vizita la comunitatea surorilor din Butea. Agenda a fost completată de celebrarea zilei Vieţii Consacrate care s-a desfăşurat în Parohia Satu Nou pe 2 februarie.

Activităţile din zona Bucovina au fost satisfăcătoare, ţinând cont de numărul redus al persoanelor consacrate din această zonă, a afirmat responsabila zonală, sr. Joanna Maksim de la Congregaţia „Surorile Dominicane ale Sfintei Fecioare Maria a Rozariului” din Siret. O participare optimă la întâlnirile la nivel diecezan şi o colaborare pozitivă cu celelalte congregaţii din zonă. Sr. Joanna a amintit printre altele reculegerea pentru Advent pe care consacraţii din această zonă au ţinut-o în comunitatea surorilor din Botoşani, şi întâlnirile „Lectio Divina”. La începutul lunii februarie, de Ziua Vieţii Consacrate au petrecut un moment frumos şi înălţător la sanctuarul marian de la Cacica, la care a participat şi preasfinţitul Petru Gherghel.

Zona Iaşi a fost prezentată de sr. Simona Angheliu, de la „Surorile de Caritate ale Sfântului Apostol Paul”, din Tomeşti, responsabilă zonală din luna septembrie a anului trecut. Sora a amintit de existenţa unui program anual bine pus la punct încă de la începutul anului pastoral, care prevede o serie de activităţi lunare pentru persoanele consacrate din această zonă. În afara întâlnirii diecezane de la Nisiporeşti, a menţionat iniţiativa de reflexie în mai multe întâlniri împreună cu pr. Marius Bâlha asupra „Instrumentum laboris” – documentul elaborat de Sfântul Părinte în ocazia Sinodului Tinerilor. A amintit de asemenea întâlnirile de rugăciune pentru unitatea Bisericii şi întâlnirea pentru a celebra Ziua Vieţii Consacrate ce a avut loc în catedrala din Iaşi în prezenţa Preasfinţitului Aurel Percă.

Pr. Albert Goşman, din cadrul Ordinului Fraţilor Minori Capucini, comunitatea Oneşti, a prezentat activităţile persoanelor consacrate din zona Oneşti. Comparativ cu anul precedent, a fost un an intens şi bine organizat în ceea ce priveşte numărul întâlnirilor la nivel zonal. La nivel local s-au desfăşurat întâlniri formative şi penitenţiale, momente frumoase, de trăire spirituală şi împărtăşire frăţească. Acestea au fost găzduite de Surorile „Slujitoarele Preacuratei” de Parma din Târgu Ocna, Surorile lui Isus Răscumpărătorul din Oneşti, Centrul de Spiritualitate al Fraţilor Capucini din Oneşti şi sanctuarul „Fericitul Ieremia” (celebrarea zilei Vieţii Consacrate, 3 februarie 2019).

Fratele Juan Barrera, din comunitatea Fraţii Şcolilor Creştine, din Iaşi, a făcut o observaţie de ansamblu subliniind o înviorare a activităţilor zonale ale vieţii consacrate, de la începutul existenţei Comisiei până în prezent. Totodată mărturiseşte că întâlnirile persoanelor consacrate sunt mai întâi de toate ocazie pentru a a cultiva comuniunea între noi şi a da mărturie despre această comuniune.

Pr. Mihai Afrenţoaie, din Ordinul Fraţilor Minori Conventuali, de la Roman, a amintit de rolul Institutului Franciscan de la Roman în animarea vieţii spirituale a zonei Roman, inclusiv a vieţii consacrate, prin intermediul numeroaselor iniţiative şi activităţi spirituale şi formative pe care le organizează, cu deschidere pentru toţi cei care vor să participe.

Pr. Augustin Mihai Folner, din Ordinul Carmelit, de la Luncani, responsabil al Oficiului pentru Viaţa Consacrată al Diecezei de Iaşi, aduce ca un motiv de apreciere şi încurajare, numeroasele iniţiative pe care casele religioase le organizează şi le pune la dispoziţia poporului credincios al diecezei de Iaşi şi a persoanelor consacrate în special.

Membrii comisiei au discutat în a doua parte a întâlnirii despre organizarea întâlnirii diecezane de formare a persoanelor consacrate.

Din discuţia membrilor comisiei, data pelerinajului persoanelor consacrate a fost stabilită pentru ziua de 12 mai (a treia duminică din timpul pascal). Locul va fi la Hălăuceşti şi se va desfăşura după următorul program:

  • 9.00 – Sosirea

  • 9.30 – Conferinţa: „Lumini şi umbre ale Vieţii Consacrate în Magisteriul papei Francisc” – Sr. Alina Ionela Rîtan, Congregaţia „Surorile lui Cristos, Marele Preot” şi pr. Albert Goşman OFMCap

  • 10.30 – Pregătirea pentru sfânta Liturghie

  • 11.00 – Sfânta Liturghie

  • 13:00 – Prânzul

  • 14.00 – Moment artistic al SFMA la ceas de centenar

  • 15.30 – Adoraţie

  • 16.00 – Plecarea

Spre final, cei prezenţi au discutat despre Vizita Sfântului Părinte în România, exprimându-şi în acelaşi timp bucuria pentru acest frumos eveniment pe care îl vor trăi împreună cu toţi credincioşii din România.

Întâlnirea s-a încheiat la ora 17.00 cu o vizită în capela institutului, unde membrii comisiei au făcut o rugăciune şi o fotografie de grup.

Album Foto:

Distribuie cu: