Loading...

Întâlnirea anuală a Armatei Maicii Domnului

Distribuie cu:

 

Aşa cum se obişnuiesc atât în viaţa civilă cât şi în cea ecleziastică reuniuni anuale, trimestriale, lunare sau săptămânale, în care membrii îşi dau întâlnire pentru a analiza trecutul, a proiecta viitorul şi a trăi prezentul cu mai multă fervoare şi rodnicie, provocaţi fiind de exigenţele lumii în care trăiesc, iată că şi Asociaţia Publică Internaţională de drept pontifical: „ARMATA MAICII DOMNULUI” îşi dă întâlnire anual în locul cel mai semnificativ pentru ea, mormântul cofondatorului A.M.D. şi confident al sf. Maximilian Maria Kolbe, unde îşi doarme binemeritatul somn de veci, aşteptând învierea fericită, vrednicul de pomenire pr. Iosif Petru Maria Pal.

Anual, aici la Luizi-Călugăra, sat cu bogată tradiţie creştină din zona Bacăului, membrii A.M.D., cu ocazia misiunilor populare-mariane de la 11 februarie, ne adunăm pentru a ne analiza la lumina cuvântului lui Dumnezeu proclamat şi explicat de către preoţii predicatori rânduiţi de Fraţii Franciscani, ce păstoresc de veacuri această parohie.

Procesiunea ce porneşte de la locul numit: „Trei cruci” de la intrarea din sat, primirea din partea parohului locului şi a fraţilor din convent, prohodirea care se face la mormântul din biserică al pr. Iosif Petru Maria Pal, unde sunt pomeniţi toţi fraţii implicaţi în promovarea spiritului asociaţiei pe aceste meleaguri româneşti de dincolo şi de dincoace de Carpaţi, ora de adoraţie, ora mariană, sfânta slujbă solemnă, adesea prezidată de unul dintre ierarhii noştri şi procesiunea din jurul bisericii, sunt tot atâtea oaze de spiritualitate şi întremare duhovnicească pentru toţi membrii A.M.D.

Ce frumos sună o vorbă românească: „Unde-i frate lângă frate se dă lumea la o parte, unde-i unul singurel, se leagă lumea de el.” Sub această deviză militanţii din Moldova, respectiv din: Hălăuceşti, Iugani, Nisiporeşti, Tupilaţi, Buruieneşti, Huşi-Corni, Bogdăneşti, Prăjeşti, Târgu-Trotuş, ne strângem rândurile în rugăciune de implorare către Dumnezeu prin Maica Neprihănită şi sf. Maximilian Maria Kolbe pentru a fi ajutaţi în trăirea cu autenticitate a carismei proprii: „consacrarea totală faţă de Neprihănita după modelul remarcabil al sfântului Maximilian Maria Kolbe”.

Anul acesta, care din voinţa Sfântului Părinte papa Francisc, este dedicat în întregime persoanelor consacrate, noi cei din Armata Maicii Domnului ne simţim interpelaţi în mod personal şi provocaţi în acelaşi timp să ne reînnoim da-ul nostru rostit în ziua consacrării şi intrării cu tot elanul în marea familie mariană aşezată sub stindardul Neprihănitei. Cuvintele Apostolului Neamurilor adresate lui Timotei le simţim mai mult decât actuale pentru noi: „Îţi reamintesc să reînflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin impunerea mâinilor mele!”.

Acesta este motivul principal pentru care an de an ne adunăm în jurul vrednicului nostru părinte, punând în practică, atât cât ne este în putinţă, îndemnul sfântului Paul în Scrisoarea către evrei: „Amintiţi-vă de conducătorii voştri care v-au învăţat Cuvântul lui Dumnezeu şi imitând împlinirea vieţii lor, imitaţi credinţa lor…”. Armata Maicii Domnului de pe întregul cuprins al Moldovei trebuie să pună la suflet şi inimă aceste cuvinte pline de tâlc pentru a rămâne fidelă carismei fondatorilor noştri.

Slujba prezidată de Preasfinţitul Părinte episcop Aurel Percă şi cei peste 45 de preoţi concelebranţi, ne-au sporit zelul şi râvna în a ne dărui şi mai mult cauzei Neprihănitei. Prezenţa Excelenţei Sale ne-a dat garanţia că lucrăm la umbra aceleaşi Maici Biserici pentru binele sufletelor şi propăşirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Pr. Paul Bulai OFMConv.
Asistent național al Armatei Maicii Domnului

Distribuie cu: