Loading...

Întâlnire pentru vocații și pastorație

În data de 21 septembrie 2021, la Institutul Teologic Roman-Catolic Franciscan din Roman a avut loc Întâlnirea Comisiei pentru Animarea vocațională și Pastorația tineretului. La această întâlnire au fost prezenți toți membrii comisiei, dar ne-am bucurat şi de prezența și contribuția semnificativă a Fr. Romică Pal.

Întâlnirea Comisiei pentru Animarea Vocațională şi Pastorația tineretului

Distribuie cu:

Ordinea de zi a fost una bogată pentru că s-au adus în discuție multe teme și proiecte în ceea ce privește animarea vocațională și pastorația tinerilor. În primul rând am încercat să realizăm o retrospectivă a anului pastoral-vocațional anterior, în care au fost evidențiate: activitățile formative cu responsabilii pentru pastorația tinerilor şi a copiilor din parohiile în care frații activează, exercițiile spirituale pentru tineri de la Viişoara, campusul vocațional dar și campusul tinerilor de la Pârâul Rece. Membrii comisiei au evidențiat atât aspectele pozitive, cât și cele negative, dar şi lucrurile de revăzut şi îmbunătățit.

În continuare ne-am oprit asupra întocmirii unui itinerariu vocațional cu caracter franciscan pentru tineri pentru un an de zile ce are în vedere cunoașterea de sine, relația cu Dumnezeu și cunoașterea sfântului Francisc de Assisi. Toate acestea au fost realizate în vederea unui discernământ autentic în ceea ce privește posibilitatea alegerilor de viață pentru viitor a tinerilor.

Ultimul punct pe ordinea de zi a fost elaborarea la nivel structural a unui proiect pastoral pentru tineri pentru o perioadă de trei ani de zile. Comisia a încercat trasarea unor linii directoare în ceea ce privește pastorația tinerilor în cadrul Provinciei noastre. În urma discuțiilor fructuoase din cadrul comisiei, au fost stabilite câteva direcții de acțiune concretă în ceea ce privește pastorația tinerilor.

Întâlnirea s-a încheiat cu o rugăciune de mulțumire pentru harurile primite, cerându-i Domnului pe mai departe să reverse asupra noastră şi asupra tinerilor binecuvântarea sa.

Distribuie cu: