Loading...

Întâlnire anuală a Armatei Maicii Domnului Luizi-Călugăra 2013

Distribuie cu:

Întâlnire anuală a Armatei Maicii Domnului

Întâlnire anuală a Armatei Maicii Domnului

După cum ştim cu toţii, perioada ce a urmat Primului Război Mondial a fost una foarte dificilă din toate punctele de vedere. Şi după cum pescuitul cel mai bun se realizează în apele tulburi, iată că duşmanii Bisericii profită de aceste situaţii pentru a îndrepta nemulţumirile maselor împotriva acestei instituţii umano-divine. Punând pe seama Bisericii toate relele existente au reuşit să implementeze în conştiinţa credincioşilor ură şi revoltă împotriva clerului. Maximilian Maria Kolbe, student fiind la Roma, polonez catolic autentic, nu a putut să asiste nepăsător la toate aceste atacuri furibunde şi în urma consultărilor avute cu rectorul Institutului serafic, a înfiinţat asociaţia „Milles Immaculatae”, „Armata Maicii Domnului” aşezată sub patronajul Celei căreia îi sunt adresate cuvintele din Cartea Genezei 3,15: „Duşmănie voi pune între tine şi femeie, între descendenţa ta şi descendenţa ei. Aceasta îţi va pândi capul şi tu îi vei pândi călcâiul”. Printre cofondatorii asociaţiei găsim şi doi români de ai noştri: pr. Iosif Petru Maria Pal şi pr. Anton Glowinski. Cum era şi firesc, pr. Iosif Petru Maria Pal întors în ţară a căutat din răsputeri să pună în practică gândurile măreţe ce le-a nutrit împreună cu confidentul său Maximilian Maria Kolbe: răspândire dragostei faţă de Isus din Sfânta Euharestie şi cultivarea dragostei faţă de Maica Neprihănită. Privind la comunitatea catolică din Luizi-Călugăra se pot vedea cu uşurinţă înfăptuite aceste idealuri măreţe. Misiunile populare mariane ce se desfăşoară fără întrerupere la 11 februarie cu ocazia apariţiilor Neprihănitei la Lourdes, programul spiritual ce cuprinde predici mariane, orele mariane organizate cu această ocazie, adoraţia euharistică ce nu lipseşte din program niciodată, sunt tot atâtea dovezi remarcabile ale apostolatului marian-euharistic-kolbian promovat cu atâta zel de către pr. Iosif Petru Maria Pal. Spiritul asociaţiei „Armata Maicii Domnului” a prins rădăcini adânci pe pământul moldav, în „Grădina Maicii Domnului”, ca să-l citez pe fer. Ioan Paul al II-lea papă şi iată că de acum a devenit tradiţie ca în cadrul acestor misiuni populare să aibă loc şi întâlnirea anuală a membrilor asociaţiei. Scopul acestei întâlniri izvorăşte din spiritul locului: aici odihneşte în biserica ce a ctitorit-o iubitul pr. Iosif Petru Maria Pal, iar noi venim la părintele nostru al asociaţiei pentru reîmprospătarea memoriei şi pentru a ne însuşi cuvintele Apostolului Neamurilor adresate evreilor: „Amintiţi-vă de conducătorii voştri care v-au învăţat cuvântul lui Dumnezeu şi, meditând împlinirea vieţii lor, imitaţi credinţa lor. Isus Cristos cel de ieri şi de astăzi este acelaşi în vecii vecilor: Nu vă lăsaţi seduşi de învăţături diferite şi străine” (Ev 13, 7-9a). Şi anul acesta militanţii din asociaţia „Armata Maicii Domnului” ne-am întâlnit acasă la Luizi-Călugăra. Întâlnirea a avut loc la intrarea în sat la locul numit: „Trei cruci” şi am pornit cu toţii în procesiune spre biserică; după salutul adresat în faţa grotei Neprihănitei de lângă biserica satului de către parohul locului pr. Anton-Daniel Lucaci, a urmat prohodul solemn la mormântul părintelui Pal, unde au fost pomeniţi şi alţi fraţi care au trudit cu precădere la promovarea cultului către Maica Neprihănită (ex. pr. Gheorghe Patraşcu), calea sfintei cruci, oră mariană cu expunerea Sfântului Sacrament, sfânta liturghie prezidată de către Preasfinţitul episcop auxiliar de Iaşi, mons. Aurel Percă, înconjurat de un grup frumos de preoţi fii ai satului, asistenţi A.M.D. şi oaspeţi, popor câtă frunză şi iarbă, cântările corului făceau să te înalţi spre sferele înalte alte trăirii spirituale, ajutaţi fiind şi de cuvintele pline de duh rostite în cadrul predicii de către pr. prof. Petru-Sebastian Tamaş, toate acestea culminând cu tradiţionala procesiune cu Maica Neprihănită în jurul bisericii acompaniaţi de cântecele mariane atât de dragi poporului nostru iubitor al Maicii Neprihănite. Privind la mulţimea membrilor A.M.D., la credincioşii din Luizi-Călugăra şi cei veniţi de prin alte ţinuturi mai apropiate sau mai îndepărtate, nu putea-i să nu observi cu uşurinţă bucuria şi lumina de pe chipurile lor, rod al credinţei poporului nostru. Noi militanţii din A.M.D. am trăit aici momente de formare şi informare, clipe de mare înălţare spirituală, pentru care-i mulţumim Domnului prin Maica Neprihănită şi sf. Maxiilian Maria Kolbe, alături de pr. Iosif Petru Maria Pal. Nădăjduim că plecând de la această experienţă vom trăi din plin acest an dedicat credinţei în familiile noastre. Recunoştinţă şi gratitudine fraţilor franciscani ce păstoresc această frumoasă comunitate catolică din Moldova şi poporul de aici pentru pilda lor de credinţă şi de viaţă creştină.

Pr. Paul Bulai OFMConv,
asistent naţional al Armatei Maicii Domnului

Created with flickr slideshow.

Distribuie cu: