Loading...

Îmbrăcarea hainei încercării

Duminică, 8 mai 2022, în Ziua Mondială de Rugăciune pentru Vocaţii, surorile clarise de la Mănăstirea „Sfânta Maria a Îngerilor” din Roman au fost în sărbătoare. Motivul acestei sărbători l-a constituit intrarea în noviciat a Petronelei Andrieş, care a ales, în mod liber şi matur, să îmbrace „haina încercării”, urmându-l pe Isus pe calea sfinţeniei în Ordinul Franciscan, prin trăirea regulii de viață a Sfântului Francisc de Assisi şi a Sfintei Clara.

Roman: Îmbrăcarea hainei încercării și intrarea în noviciat

Distribuie cu:

Ritualul sacru a avut loc imediat după celebrarea Sfintei Liturghii, în prezenţa pr. Alexandru Olaru, OFMConv., asistentul spiritual al surorilor clarise, a pr. Cristian Blajuţ, OFMConv., vicar episcopal pentru Secţiunea Viaţa Consacrată şi Vocaţii, director al Oficiului pentru Viaţă Consacrată, şi a pr. Viorel Ababei, „poenitentiarius magnus” la Catedrala „Sfântul Maria Regină” din Iaşi, a comunităţii surorilor, a părinţilor Petronelei şi a câtorva membri ai familiei, a prietenilor ei şi a altor credincioşi, ocazie cu care Petronela a primit numele de sr. Maria Petronela a Milostivirii.

Cuvântul de învăţătura din cadrul Sfintei Liturghii a fost ţinut de pr. Viorel Ababei, care a subliniat legătura dintre Păstorul cel Bun, care are rolul de „a da viaţa veşnică” (In 10,8) şi misiunea acelora care vor crede în el şi care vor moşteni viaţa, dar nu în mod automat, ci şi prin contribuţia fiecăruia. Continuând învăţătura, la întrebarea ce trebuie să facem ca să dobândim viaţa veşnică, răspunsul a fost identificat în Evanghelia zilei, în versetul care spune că „oile mele ascultă glasul meu”, de unde rezultă necesitatea faptului de a asculta glasul lui Isus şi de a urma învăţătura sa, folosindu-ne bine libertatea primită în mod gratuit. Finalul predicii a reprezentat o invitaţie la rugăciune pentru vocaţii, adresând, totodată, viitoarei novice îndemnul de a privi la modelul pe care îl are în propria familie, la statornicia şi răbdarea părinţilor ei, care au depăşit cu seninătate greutăţile şi încercările vieţii, pe parcursul celor 50 de ani de căsătorie.

Momentul intrării Petronelei în noviciat a fost precedat de o săptămână de exerciţii spirituale, timp în care, sub călăuzirea pr. Viorel Ababei, ea a interiorizat cuvântul Domnului, l-a meditat şi a încercat să obţină cât mai mult folos sufletesc. Scopul exerciţiilor a fost acela de a oferi ocazia şi, mai ales, de a crea ambientul favorabil unei reflexii serioase cu privire la identitatea de persoană botezată, conştientizând faptul că fiecare botezat, în mod individual, are un rol important în planul lui Dumnezeu.

Exerciţiile pot fi concentrate în două cuvinte: bucurie şi dragoste. Bucuria rezultă din certitudinea faptului că Isus este cu noi, fiind identificate şi detaliate diferitele moduri ale prezenţei lui Isus, iar dragostea, ca prim rod al Duhului Sfânt, deschide lista celorlalte roade şi este chiar izvorul acestora: bucuria, pacea, bunătatea, îndelunga răbdare, facerea de bine, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea.

De asemenea, a fost subliniat faptul că urmarea lui Isus reprezintă un ideal măreţ, idealul sufletelor tari, capabile de eroism, dispuse să intre în aventura celei mai fascinante şi profunde iubiri, aceea a sufletului pentru Creatorul său. În acest sens, modelul desăvârşit pentru fiecare persoană care alege calea vieţii consacrate rămâne Sfânta Fecioară Maria, care a spus DA lui Dumnezeu toată viaţa ei, şi nu doar la evenimentul Bunei-Vestiri.

Având-o ca model pe Sfânta Fecioară Maria, care a fost disponibilă şi deschisă planului lui Dumnezeu, îi dorim sorei Maria Petronela a Milostivirii ca alegerea ei zilnică, în orice împrejurare, să fie şi să rămână Isus, cel care a chemat-o la această slujire şi care o va întări să ducă la îndeplinire această misiune!

*

Publicată de Provincia OFMConv. din România pe Miercuri, 11 mai 2022

Distribuie cu: